sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Programy AP PRK vyhlášené 26.4.2006
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Programy AP PRK vyhlášené 26.4.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

GP Podpora zpracování projektů do budoucích dotačních programů v oblasti infrastruktury, včetně technické a dopravní infrastruktury cestovního ruchu - II.výzva
Hlavním záměrem programu je zvýšení absorpční kapacity regionu, malého a středního podnikání, obcí a neziskových subjektů při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a zlepšení přístupu k finanční podpoře ze SF EU příspěvkem na zpracování žádosti, povinných příloh a projektové dokumentace.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (110.29 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 26.4.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 17.5.2006 do 13,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: JUDr. Jiří Trnka, tel.: 386 720 359 , e-mail: trnka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě, Jaroslav Mrázek , tel.: 386 720 544, e-mail: mrazek@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku