sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Programy v gesci OSVZ vyhlášené 1.9.2006
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Programy v gesci OSVZ vyhlášené 1.9.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje program na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Jihočeském krajina rok 2006 (Program I) - II.kolo
Cílem Programu I je podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory preventivních programů (v odůvodněných případech mohou být tyto aktivity zajišťovány prostřednictvím jiných subjektů - místních nestátních neziskových organizací apod., které pro školy a školská zařízení takové programy, které si nejsou samy schopny vlastními silami a prostředky zabezpečit, zrealizují).

Podrobnosti k programu a tiskopis žádosti (143.96 KB) Podrobnosti k programu a tiskopis žádosti

Termín podání žádosti je do 22.9.2006 včetně (rozhoduje podací razítko pošty). Žádosti zároveň posílejte elektronicky na e-mail: nerud@kraj-jihocesky.cz/.
Poštou zasílané žádosti musí být zaslány na tuto doručovací adresu:
Krajský úřad - Jihočeský kraj
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr.Marek Nerud
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Žádosti doručené po termínu nebo na jinou adresu budou vyřazeny. Případné opoždění podání žádosti je nutno předem projednat a to nejpozději do 12:00 hod 28.7.2006

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku