sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - 5. Případné platby lze poukázat
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


5. Případné platby lze poukázat

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Účty Jihočeského kraje:

 

1. Základní běžný účet č. 170320242/0300, který je zejména používám pro vztahy kraje
a obce a slouží výhradně pro tyto typy příjmů:


- finanční vypořádání z minulých let prostředků poskytnutých krajem
- daňové příjmy od FÚ
- vratky návratných finančních výpomocí a půjček
- ostatní transfery od obcí, DSO, příspěvkových organizací, regionálních rad, podnikatelských a neziskových subjektů


2. Příjmový bankovní účet č. 199783021/0300 slouží pro příjem příjmů typu:


- poplatky
- pokuty
- příjmy z prodeje a pronájmu majetku
- vystavené faktury
- penále


3. Základní běžný účet u ČNB č. 94-3126231/0710 sloužící výhradně pro:


- příjem všech typů státních dotací pro vlastní užití i zprostředkování jiným subjektům, zejména obcím (poskytování dotace prostřednictvím kraje, včetně průtoku)
- finanční vypořádání státních dotací poskytnutých prostřednictvím kraje

Pozn.: Užití těchto účtů není výhradní, pokud je ve smluvních ujednáních stanoveno užití jiných speciálních účtů kraje.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku