sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2007
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2007

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oprávnění k provozování stanice technické kontroly (61.42 KB) Oprávnění k provozování stanice technické kontroly

Grantový program na podporu zpracování dokumentace (39.46 KB) Grantový program na podporu zpracování dokumentace

Smlouvy, prokazatelné ztráty, přehledy plateb dopravcům za rok 2005 a 2006 (31.69 KB) Smlouvy, prokazatelné ztráty, přehledy plateb dopravcům za rok 2005 a 2006

Porušení regulace reklamy za rok 2006 (32.85 KB) Porušení regulace reklamy za rok 2006

Grantový program na podporu zpracování dokumentace (22.57 KB) Grantový program na podporu zpracování dokumentace

Dokumenty o údajích ZŠ Svobodná a MŠ Písek (49.76 KB) Dokumenty o údajích ZŠ Svobodná a MŠ Písek

Množství průmyslového obalu v Jihočeském kraji (29.99 KB) Množství průmyslového obalu v Jihočeském kraji

Výběrové řízení na dodávku kancelářských potřeb (29.15 KB) Výběrové řízení na dodávku kancelářských potřeb

Vybrané doklady k ENKI o.p.s. (15.14 KB) Vybrané doklady k ENKI o.p.s.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (33.73 KB) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Grantový program na podporu zpracování dokumentace (25.24 KB) Grantový program na podporu zpracování dokumentace

Výdaje na činnost krajského úřadu v roce 2005 a 2006 (29.58 KB) Výdaje na činnost krajského úřadu v roce 2005 a 2006

Informační systémy krajského úřadu (30.56 KB) Informační systémy krajského úřadu

Duplicitní vlastnictví u vybraných pozemků v obci Stožec (30.50 KB) Duplicitní vlastnictví u vybraných pozemků v obci Stožec

Dotaz na činnost nestátního zdravotnického zařízení Avenier, a.s. (30.73 KB) Dotaz na činnost nestátního zdravotnického zařízení Avenier, a.s.

Dotaz na proces schvalování krajského znaku (29.44 KB) Dotaz na proces schvalování krajského znaku

Informace k ochrannému pásmu hygienické ochrany (30.54 KB) Informace k ochrannému pásmu hygienické ochrany

Lékařská služba první pomoci dne 12.2.2007 (29.13 KB) Lékařská služba první pomoci dne 12.2.2007

Záznam o postupu při vyřizování žádosti o informaci dle 106/1999 Sb. (30.07 KB) Záznam o postupu při vyřizování žádosti o informaci dle 106/1999 Sb.

Zahájení správního řízení s vydavateli periodika Zpravodaj (30.47 KB) Zahájení správního řízení s vydavateli periodika Zpravodaj

Vzdělání primářů a jejich zástupců (33.64 KB) Vzdělání primářů a jejich zástupců

Průběh řízení o přestupku ze dne 6.3.2007 (32.03 KB) Průběh řízení o přestupku ze dne 6.3.2007

Zakázka - cyklus televizních pořadů Jihočeským krajem na kole (32.47 KB) Zakázka - cyklus televizních pořadů Jihočeským krajem na kole

Podrobné vyčíslení nákladů na práci úředníka OUPI (31.31 KB) Podrobné vyčíslení nákladů na práci úředníka OUPI

Stav správního řízení o dopravní nehodě (30.97 KB) Stav správního řízení o dopravní nehodě

Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na rok 2008 (30.36 KB) Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na rok 2008

Územní plán VÚC Písecko - Strakonicko (30.52 KB) Územní plán VÚC Písecko - Strakonicko

Žádost o poskytnutí rozhodnutí (32.33 KB) Žádost o poskytnutí rozhodnutí

Vymezení navržené Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky (33.54 KB) Vymezení navržené Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

Regionální politika samosprávných územních celků v boji proti terorismu (39.00 KB) Regionální politika samosprávných územních celků v boji proti terorismu

Hlavní priority zdravotní politiky Jihočeského kraje (31.00 KB) Hlavní priority zdravotní politiky Jihočeského kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku