sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Individuální projekt MZ ČR - vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Individuální projekt MZ ČR - vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Možnosti čerpání zdrojů EU na vzdělávání ve zdravotnictví

MZ ČR představilo na jednání s kraji své připravované individuální projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeden z uvedených projektů se týká realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků - lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví. Projekt by měl být realizován po dobu 3 let a začátek vzdělávacích aktivit se plánuje od počátku května 2009.
V této souvislosti byly kraje požádány o spolupráci při zjištění reálné potřeby vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na jejich území. V případě zájmu o zapojení se do tohoto projektu vyplňte za Vaše zařízení tabulky, doporučené MZ ČR, které jsou k dispozici v příloze. Takto vyplněné tabulky zřetelně označte názvem a adresou zařízení, zašlete je v elektronické podobě na adresu rajnova@kraj-jihocesky.cz, a to nejpozději do 11. srpna 2008.

Tabulky k vyplnění pro  Jihočeský kraj (67.00 KB) Tabulky k vyplnění pro Jihočeský kraj

Postup k vyplnění tabulek (89.53 KB) Postup k vyplnění tabulek

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku