sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/rubrika_standard
Jihočeský kraj - Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí Zastupitelstva Jihočeského kraje

a) vyjadřuje se k dotační a grantové politice Jihočeského kraje, zejména v oblastech životního prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivosti a vodního hospodářství, a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
b) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům zejména pro oblasti vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny a ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání a v těchto věcech předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
c) vyjadřuje se ke koncepčním a rozvojovým dokumentům odpadového hospodářství a v této věci předkládá zastupitelstvu kraje doporučení,
d) vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek vydávaných krajem v samostatné působnosti,
e) plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje


Členové výboru:

předseda: Zdeněk Mráz - člen zastupitelstva kraje

Martin Hejduk
Stanislav Hlava
Mgr. Ivana Očásková
Oldřich Raab
David Slepička
Pavel Ševčík
Zbyněk Šrom
Ing. Hana Šťastná
Ing. Hana Tůmová, Ph.D. - členka zastupitelstva kraje
Václav Vostradovský
Mgr. Jan Zeman
Miroslav Zíka

Podrubrika Zápisy

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku