sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Ochrana ovzduší

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Ochrana ovzduší

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

V této rubrice jsou dostupné informace k problematice ochrany ovzduší, připravené Oddělením ochrany ovzduší Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.

MŽP chce rozšířit dotace na výměnu kotlů do všech krajů (199.38 KB) MŽP chce rozšířit dotace na výměnu kotlů do všech krajů

Orgány ochrany ovzduší, postavení krajského úřadu v oblasti ochrany ovzduší (178.98 KB) Orgány ochrany ovzduší, postavení krajského úřadu v oblasti ochrany ovzduší

Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí (202.67 KB) Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí

Aktuální stav ovzduší (591.87 KB) Aktuální stav ovzduší

Množství vypouštěných emisí, dodržování krajských emisních stropů (299.83 KB) Množství vypouštěných emisí, dodržování krajských emisních stropů

Právní předpisy v ochraně ovzduší (129.85 KB) Právní předpisy v ochraně ovzduší

Zpráva z měření emisí malých spalovacích zdrojů (2575.69 KB) Zpráva z měření emisí malých spalovacích zdrojů

Protokoly z měření emisí - přílohy ke zprávě z měření emisí malých spalovacíh zdrojů (1976.78 KB) Protokoly z měření emisí - přílohy ke zprávě z měření emisí malých spalovacíh zdrojů

Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Jihočeského kraje (527.37 KB) Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Jihočeského kraje

Materiály ze semináře Zimní smog v našich obcích - 1. část (2461.33 KB) Materiály ze semináře Zimní smog v našich obcích - 1. část

Materiály ze semináře Zimní smog v našich obcích - 2. část (2470.24 KB) Materiály ze semináře Zimní smog v našich obcích - 2. část

Prezentace z jednání 3. pracovní skupiny 30. 06. 2017 (24899.04 KB) Prezentace z jednání 3. pracovní skupiny 30. 06. 2017

Prezentace z jednání 3. pracovní skupiny 30. 06. 2017 (19755.82 KB) Prezentace z jednání 3. pracovní skupiny 30. 06. 2017

Prezentace z jednání 3. pracovní skupiny 30. 06. 2017 (5820.35 KB) Prezentace z jednání 3. pracovní skupiny 30. 06. 2017

Prezentace z jednání 3. pracovní skupiny 30. 06. 2017 (25282.04 KB) Prezentace z jednání 3. pracovní skupiny 30. 06. 2017PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ZÓNA JIHOZÁPAD CZ03


Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 25.5.2016 v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší: Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03.

Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Jihozápad - CZ03 (území Jihočeského a Plzeňského kraje).

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (393.15 KB) Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03

Příloha č. 1 Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03 (6396.10 KB) Příloha č. 1 Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03

Příloha č. 2 Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejněné návrhu opatření obecné povahy (310.08 KB) Příloha č. 2 Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejněné návrhu opatření obecné povahy

Příloha č. 3 Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad - CZ03“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb. (304.64 KB) Příloha č. 3 Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad - CZ03“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.

Příloha č. 4 Odůvodnění podle § 10 g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí  (287.59 KB) Příloha č. 4 Odůvodnění podle § 10 g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí


Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích (soubory je nutné před extrakcí sloučit)

Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 01 (5859.38 KB) Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 01

Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 02 (5859.38 KB) Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 02

Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 03 (5652.97 KB) Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 03

Seminář Izolační zeleň- prezentace ke stažení (7117.49 KB) Seminář Izolační zeleň- prezentace ke stažení


Zpřístupňování informací podle § 30 odst. (1) písm. f) zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Soubor ke stažení (427.00 KB) Soubor ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku