sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Studium v zahraničí

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Studium v zahraničí

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

POSOUZENÍ POSTAVENÍ STUDIA V CIZINĚ PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ÚČELY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRO ÚČELY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

O postavení studia na střední škole v cizině na roveň studia na střední škole v České republice rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat o posouzení postavení studia podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako doklad pro posuzování nároků vyplývajících z výše citovaných zákonů, případně i dle dalších právních předpisů jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, např. pro účely zdravotního pojištění. Žádost se podává na přiloženém formuláři. Pokyny pro podání žádosti jsou součástí
formuláře.

Bližší informace na MŠMT:
střední školy - pavlina.siposova@msmt.cz
vysoké školy - medunae@msmt.cz


Veškeré informace o postavení studia na střední škole v cizině na roveň studia na střední škole v České republice včetně formuláře žádosti naleznete na stránkách MŠMT.

Uznání zahraničního vzdělání (374.32 KB) Uznání zahraničního vzdělání

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku