sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2011 - 2015
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2011 - 2015

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 2. 11. 2010 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na rok 2011 - 2015 usnesením č. 397/2010/ZK-18 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (dále jen SRV) na rok 2011 - 2015 podle přílohy č. 1 mat. č. 391/ZK/10;
II. ruší
platnost stávajícího SRV na roky 2010 - 2015 dnem schválení SRV na rok 2011 - 2015;
III. ukládá
JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zahájit v souladu se SRV na rok 2011 - 2015 úkony k zajištění zdrojů pro financování rozpočtu roku 2011, a to sjednání úvěrového rámce pro přijetí úvěru a uzavření úvěrové smlouvy pro čerpání ve výši 1,2 mld. Kč v roce 2011.

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2011 - 2015 ke stažení  (55.50 KB) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na roky 2011 - 2015 ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku