sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2011
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2011

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Kopie obou odvolání, které podal MěÚ J. Hradec proto rozhodnutím KÚ o zrušení kolaudačního rozhodnutí ve věci úpravy Masarykova nám. (50.59 KB) Kopie obou odvolání, které podal MěÚ J. Hradec proto rozhodnutím KÚ o zrušení kolaudačního rozhodnutí ve věci úpravy Masarykova nám.

Písemná zpráva o posouzení nabídek k veřejné zakázce č. 60047414 (1510.18 KB) Písemná zpráva o posouzení nabídek k veřejné zakázce č. 60047414

Podkladové doklady ve věci udělení plné moci  (81.90 KB) Podkladové doklady ve věci udělení plné moci

Rozsáhlá žádost o různé informace o KÚ (93.28 KB) Rozsáhlá žádost o různé informace o KÚ

Stížnost na lékaře (80.63 KB) Stížnost na lékaře

Schválení reklamní tabule (81.42 KB) Schválení reklamní tabule

Zpráva o hodnocení nabídek zpracovaná na základě §80 zákona č. 137/2006 - ISVZ č.60048340 (1475.34 KB) Zpráva o hodnocení nabídek zpracovaná na základě §80 zákona č. 137/2006 - ISVZ č.60048340

Dotace a granty Jčk pro Hnutí Duha (86.76 KB) Dotace a granty Jčk pro Hnutí Duha

Výzva k odstranění závad a rozhodnutí o přerušení kolaudačního řízení (74.33 KB) Výzva k odstranění závad a rozhodnutí o přerušení kolaudačního řízení

Kopie spisu sp. Zn OREG 1623/2011/luka dle § 17 správního řádu (83.06 KB) Kopie spisu sp. Zn OREG 1623/2011/luka dle § 17 správního řádu

Úhrada regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních (82.34 KB) Úhrada regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních

Stav stažených výpovědí za jednotlivé krajské nemocnice (81.69 KB) Stav stažených výpovědí za jednotlivé krajské nemocnice

Aktivity realizované v r. 2010 v oblasti spolupráce s rozvojovými zeměmi (81.19 KB) Aktivity realizované v r. 2010 v oblasti spolupráce s rozvojovými zeměmi

Dotace občanských sdružení (84.58 KB) Dotace občanských sdružení

Administrativní náklady na zadávání veřejných zakázek (81.00 KB) Administrativní náklady na zadávání veřejných zakázek

Informace o elektronickém právním informačním systému na KÚ (59.64 KB) Informace o elektronickém právním informačním systému na KÚ

Seznam příspěvkových organizací v Jčk (20.57 KB) Seznam příspěvkových organizací v Jčk

Odvolací správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu (65.44 KB) Odvolací správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu

Náhrada škody způsobená zvláště chráněnými živočichy dle zák. č. 15/2000 Sb (65.82 KB) Náhrada škody způsobená zvláště chráněnými živočichy dle zák. č. 15/2000 Sb

Informace k záměru a výstavbě bioplynové stanice v Lipolci (3 obdobné žádosti) (205.40 KB) Informace k záměru a výstavbě bioplynové stanice v Lipolci (3 obdobné žádosti)

Rekonstrukce mostu přes potok Pstruhovec ve Starém městě pod Landštejnem (82.74 KB) Rekonstrukce mostu přes potok Pstruhovec ve Starém městě pod Landštejnem

Odběr elektrické energie (50.79 KB) Odběr elektrické energie

Čerpání financí z Fondu kultury Zlínského kraje (51.74 KB) Čerpání financí z Fondu kultury Zlínského kraje

Dotace pro neziskové organizace (64.73 KB) Dotace pro neziskové organizace

Novostavba bytového domu mezi ulicemi Hálkova a Nerudova (52.30 KB) Novostavba bytového domu mezi ulicemi Hálkova a Nerudova

Výsledky z přezkumu hospodaření za roky 2007- 2009  (533.86 KB) Výsledky z přezkumu hospodaření za roky 2007- 2009

Zahraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu (77.84 KB) Zahraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu

Pokuty právnickým osobám za porušení oznamovací povinnosti (64.63 KB) Pokuty právnickým osobám za porušení oznamovací povinnosti

Veřejné zakázky- v užším řízení s omezeným počtem uchazečů (51.83 KB) Veřejné zakázky- v užším řízení s omezeným počtem uchazečů

Výběr místních poplatků za odpady (62.92 KB) Výběr místních poplatků za odpady

Umístění reklamní plochy (52.44 KB) Umístění reklamní plochy

Písemná zpráva o posouzení hodnotících nabídek (4081.89 KB) Písemná zpráva o posouzení hodnotících nabídek

Vyřizování odvolání na bytový dům mezi ulicemi Hálkova a Nerudova (52.14 KB) Vyřizování odvolání na bytový dům mezi ulicemi Hálkova a Nerudova

Ukončené správní řízení se závěry a sankcemi pro řidiče a provozovatele nákladních vozidel (64.74 KB) Ukončené správní řízení se závěry a sankcemi pro řidiče a provozovatele nákladních vozidel

Sankce za porušení podmínky integrovaného povolení (54.80 KB) Sankce za porušení podmínky integrovaného povolení

Zjišťovací řízení- projednávání změny územního plánu (54.82 KB) Zjišťovací řízení- projednávání změny územního plánu

Vzdání souhlasu k umístění reklamní plochy (52.73 KB) Vzdání souhlasu k umístění reklamní plochy

Postih chybujícího pracovníka dopravního úřadu (54.52 KB) Postih chybujícího pracovníka dopravního úřadu

Dotace na zimní úpravu běžeckých tratí (58.43 KB) Dotace na zimní úpravu běžeckých tratí

Výkazy o hospodaření obce Putim od roku 2008 (305.14 KB) Výkazy o hospodaření obce Putim od roku 2008

Koncepční či strategické dokumenty ve zdravotnictví (59.01 KB) Koncepční či strategické dokumenty ve zdravotnictví

Spotřeba KÚ JčK obálek a papírů do tiskáren v roce 2010 (242.81 KB) Spotřeba KÚ JčK obálek a papírů do tiskáren v roce 2010

Grantový program na rekonstrukci drobných sakrálních objektů a na obnovu malých požárních nádrží. (181.57 KB) Grantový program na rekonstrukci drobných sakrálních objektů a na obnovu malých požárních nádrží.

Rámcová smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s. (986.07 KB) Rámcová smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ, a.s.

Soubor informací: příspěvek na provoz pobočky České pošty v areálu KÚ a výše nájmu; počet parkovacích míst a kolostavů na KÚ (185.13 KB) Soubor informací: příspěvek na provoz pobočky České pošty v areálu KÚ a výše nájmu; počet parkovacích míst a kolostavů na KÚ

Jmenný seznam zastupitelů, kteří jsou povinnými osobami dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu (171.82 KB) Jmenný seznam zastupitelů, kteří jsou povinnými osobami dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu

Seznam poradců, náměstků hejtmana a ředitelů odborů KÚ a výše jejich odměn za rok 2010 (262.91 KB) Seznam poradců, náměstků hejtmana a ředitelů odborů KÚ a výše jejich odměn za rok 2010

Výše platů, odměn a bonusů náměstků hejtmana, ředitele KÚ, ředitelů odborů a uvolněných radních kraje (657.60 KB) Výše platů, odměn a bonusů náměstků hejtmana, ředitele KÚ, ředitelů odborů a uvolněných radních kraje

Protikorupční strategie na krajském úřadě (243.60 KB) Protikorupční strategie na krajském úřadě

Jmenný seznam povinných osob dle zákona č. 159/2006 Sb.v roce 2010 (250.75 KB) Jmenný seznam povinných osob dle zákona č. 159/2006 Sb.v roce 2010

Rozptylové studie a další dokumenty povolovacího procesu provozu firmy BENTEX-Plast s.r.o. (307.22 KB) Rozptylové studie a další dokumenty povolovacího procesu provozu firmy BENTEX-Plast s.r.o.

Poskytnutí smluv mezi KÚ JčK a společnostmi ICOM TRANSPORT a.s. a ČSAD Jindřichův Hradec a.s. (258.42 KB) Poskytnutí smluv mezi KÚ JčK a společnostmi ICOM TRANSPORT a.s. a ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Manipulační řád vodního díla (243.75 KB) Manipulační řád vodního díla

Počty evidovaných stížností v oblasti zdravotnictví za období 2008-2011 (258.13 KB) Počty evidovaných stížností v oblasti zdravotnictví za období 2008-2011

Strategické plány kraje vymezující rozložení finanční podpory mezi prioritní oblasti (261.56 KB) Strategické plány kraje vymezující rozložení finanční podpory mezi prioritní oblasti

Případy rozhodování KÚ JčK zda se v konkrétním případě jedná o odpad či nikoliv (248.75 KB) Případy rozhodování KÚ JčK zda se v konkrétním případě jedná o odpad či nikoliv

Subjekty poskytující KÚ JčK poradenskou činnost na základě smluvních vztahů (264.55 KB) Subjekty poskytující KÚ JčK poradenskou činnost na základě smluvních vztahů

Výše příspěvku v roce 2010 na zřizované psychologické a pedagogické poradny (179.20 KB) Výše příspěvku v roce 2010 na zřizované psychologické a pedagogické poradny

Způsob řešení pochybení úřednice KÚ a nevyslovení podjatosti OLVV (3530.90 KB) Způsob řešení pochybení úřednice KÚ a nevyslovení podjatosti OLVV

Kteří pracovníci OŠMT vyřizovali stížnosti evidované KÚ pod konkrétními jednacími čísly (466.35 KB) Kteří pracovníci OŠMT vyřizovali stížnosti evidované KÚ pod konkrétními jednacími čísly

Stanovisko KÚ k pravidlům převodu vybraných železničních drah v majetku státu (598.54 KB) Stanovisko KÚ k pravidlům převodu vybraných železničních drah v majetku státu

Průběh, výsledky a závěry kontrola v Domově pro seniory Světlo v roce 2009 (361.49 KB) Průběh, výsledky a závěry kontrola v Domově pro seniory Světlo v roce 2009

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku