sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 8. jednání dne 5. 12. 2013 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 usnesením č. 344/2013/ZK-8 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. schvaluje

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje (dále jen SRV) na období let 2014-2017 podle přílohy č. 1 mat. č. 361/ZK/13;

II. ruší

dnem schválení SRV na období let 2014-2017 platnost části stávajícího SRV na období let 2013-2017.

Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014 - 2017 (59.12 KB) Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014 - 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku