sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (KSP ZZS JčK)

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (KSP ZZS JčK)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

partneři (25.18 KB)
Název projektu:Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
Registrační číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07850
Doba realizace:1. 11. 2011 - 30. 11. 2015
Poskytovatel dotace:Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Operační program:Integrovaný operační program (IOP)
Oblast intervence:3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

 

Předmětem projektu financovaného z Evropské Unie, Evropského fondu regionálního rozvoje se spoluúčastí Jihočeského kraje je dokončení vybudování krajského zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Zdravotnické operační středisko by mělo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb občanům a současně by mělo dojít k zefektivnění spolupráce jednotlivých složek v rámci Integrovaného záchranného systému při ochraně zdraví obyvatel a při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí.

Projekt Jihočeského kraje je jedním z dílčích projektů připravovaného projektu Ministerstva vnitra ČR (MVČR) s názvem „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému". Jedná se o projekt v oblasti informačních a komunikačních technologií, jehož cílem je systémová modernizace technologií a činností v rámci příjmu tísňového volání a operačního řízení na operačních střediscích základních složek integrovaného záchranného systému. Mimo zdravotnických záchranných služeb jednotlivých krajů, připravují dílčí projekty i Policie ČR a Hasičské záchranné sbory ČR.

Klíčové aktivity projektu:

1. Vybudování informačního systému operačního střediska IZS
2. Administrace a řízení realizace projektu s vazbou na projekt MVČR

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku