sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2016
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2016

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Předmět žádostiOdpověď ke staženíDatum podáníDatum vyřízeníDatum zveřejnění
Přezkum prvostupňových rozhodnutí za roky 2013-2015017.1.201620.1.201621.1.2016
Metodický pokyn-nezákonnost podkladového rozhodnutí0213.1.201620.1.201621.1.2016
Kopie dopisu KUJCK 40915 2012 OKPP 100321.1.201626.1.201615.2.2016
Kopie rozhodnutí Vod. 231 2-163 93 - sdělení o odložení žádosti0427.1.20163.2.201615.2.2016
Odměny za archeologický nález0528.1.20168.2.201615.2.2016
Odměny za archeologický nález05a27.2.20168.3.201614.3.2016
Povolení drtičky vydané firmě EGAL s.r.o.0629.1.20165.2.201615.2.2016
Smlouvy na výstavbu silniční stavby 1.1.2010-31.1.2016075.2.201619.2.201629.2.2016
Smlouvy s kolektivní správci OSA a INTERGRAM088.2.201623.2.201629.2.2016
Průměrný plat všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2015098.2.20169.2.201615.2.2016
Integrované povolení subjektu Energetické centrum s.r.o. - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádostiX28.1.201624.2.201614.3.2016
Poskytovatelé zdravotních služeb k 1.2.20161110.2.201617.2.201629.2.2016
Výkazy příspěvkových organizací Jčk-nemocnic za roky 2003 a 20041211.2.201615.2.201615.2.2016
Vyřízení podnětu na zrušení rozhodnutí KUJCK 30392_2012_OZZL_3_Jel1312.2.201616.2.201629.2.2016
Materiál Rady kraje č. 187_RK_161419.2.20162.3.201614.3.2016
Investiční plány kraje pro rok 20161522.2.20164.3.201614.3.2016
Materiál Rady kraje č. 180_RK_161626.2.20162.3.201614.3.2016
Vykácení dřevin na Střední zemědělské škole v Písku171.3.201614.3.201614.3.2016
Počet stížností-podnětů týkajících se podomního prodeje 2014-2015182.3.20168.3.201614.3.2016
Dotace na odstranění hluku z pozemní komunikace197.3.201614.3.201614.3.2016
Počet pracovníků KÚ a další informace k výkonu státní správy v přenesené působnosti203.3.201615.3.201630.3.2016
IT oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje219.3.201622.3.20164.4.2016
Veřejné zakázky zadávané v zastoupení dle § 151 zákona o VZ2215.3.201630.3.20164.4.2016
Rozhodnutí strpět provedení archeologických výzumů2316.3.201622.3.20164.4.2016
Kopie smluv k zakázkám 4266 Švehlův most v Táboře a 4264 I-22 Strakonice most2416.3.201631.3.20164.4.2016
Počet řízení ohledně spáchání sp.deliktu-hodnocení kvality bez oprávnění2621.3.201623.3.20164.4.2016
Seznam poskytovatelů zdrav.služeb-lékárny k 1.3.20162721.3.201630.3.20164.4.2016
Seznam obcí Jihočeského kraje s kontakty2822.3.201623.3.320164.4.2016
Rozhodnutí o registraci pro Dr.Max Lékárnu, Na Sádkách, ČB2921.3.201630.3.20164.4.2016
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jčk - odkaz na zveřejněnou informaci3029.3.201630.3.20164.4.2016
Výstup z měřícího zařízení ke spisu MS_21945_2015_OOSM-OP-247_Dur3129.3.201620.4.201627.4.2016
Udělování pokut v roce 2015 podle zákona č. 20_1987 Sb.3231.3.201615.4.201627.4.2016
Spis ODSH 39631_2016_jikl SO33330.3.201625.4.201627.4.2016
Dotační program Nová zelená úsporám - odloženo344.4.201618.4.201627.4.2016
Kopie listin ze spisu OZZL 33089_2015_luje SO3356.4.201621.4.201627.4.2016
Informace ze spisu s.z. 2415_15-Se368.4.201622.4.201627.4.2016
Seznam obcí a měst Jčk se zákazem podomního prodeje378.4.201620.4.201627.4.2016
Informace ze spisu ODSH 25413_2014_paol_SO3827.4.201610.5.201612.5.2016
Fin.příspěvky poskytovatelům zdrav. péče398.4.201625.4.201627.4.2016
Odměňování a pracovní náplně zaměstnance AJG4012.4.201626.4.201627.4.2016
Policejní spis sp.zn.S-META 16461_2015 KS_kre64113.4.201625.4.201627.4.2016
Software k vedení spisové služby Jčk4213.4.201620.4.201627.4.2016
Dokumenty ze spisu ODSH 89165_2015_pevac SO 34315.4.201625.4.201627.4.2016
Počty dětí v dětských domovech pro děti do 3 let4419.4.201628.4.201612.5.2016
Spis D175_2015 MUST_014254_2015_OD_kra4520.4.20165.5.201612.5.2016
Meritorní správní rozhodnutí č.j. KUJCK_31700_2016_OKPP467.4.201622.4.201627.4.2016
Stanovení hodnoty vybraných veřejných zakázek4725.4.201610.5.201612.5.2016
Spis ODSH 39035_2016_Jikl485.5.201619.5.201620.5.2016
Uspořádání jízdních pruhů na silnici I_3 v katastru obce Lhotice4910.5.201625.5.20168.6.2016
Částečný obsah spisu MUTS_2815_165019.5.20162.6.20168.6.2016
Částečný obsah spisu SPR.PŘ 3459_2015 RE5119.5.20163.6.20168.6.2016
Částečný obsah spisu ODSH 43063_2016_pevac5224.5.20168.6.20168.6.2016
Prokazatelná ztráta společnosti České dráhy, a.s.5324.5.20167.6.20168.6.2016
Hodnocení transparentnosti krajů5431.5.201615.6.201611.7.2016
Část spisu ODSH 49505 2016 paol566.6.201623.6.201611.7.2016
Podnět pro zastupitele ke změně zákona č. 334 1992 Sb.5710.6.201623.6.201611.7.2016
Místa na silnici č.I 20 v katastru obce Radčice bez dopr. značky B20a5810.6.201621.6.201611.7.2016
Část spisu ODSH 42255 2016 paol5910.6.201622.6.201611.7.2016
Připomínky občanů k obchvatu Srubce6013.6.201628.6.201611.7.2016
Finanční prostředky kraje poskytnuté krajským nemocnicím v letech 2012-20156117.6.20164.7.201611.7.2016
Žadatel či navrhovatel vybraných výběrových řízení6221.6.20167.7.201611.7.2016
Pokuta od ÚOHS k VZ S29_2012 rekonstrukce silnice III_1508 a 150156327.6.201611.7.201611.7.2016
Nájemní smlouvy o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy6428.6.201611.7.201611.7.2016
Fotografie ze spisu sp.zn. SPR.PŘ 3459 2015 Re6528.6.201613.7.201627.7.2016
Správní řízení proti městu Třeboň6629.6.201613.7.201627.7.2016
Přehled příjemců dotací-odkaz na zveřejněnou informaci6730.6.20164.7.201611.7.2016
Správní rozhodnutí KUJCK 24167_2013_ODSH688.7.201614.7.201627.7.2016
Vysvětlení stanovisek k návrhu změny územního plánu Dolní Třebonín698.7.201622.7.201627.7.2016
Správní delikt sp.zn. ODSH 49505_2016_paol_SO7019.7.20162.8.201610.8.2016
Část spisu sp.zn. 5957_2015-Kol.7122.7.20162.8.201610.8.2016
Počet vydaných osvědčení pro řidiče-občany třetího státu 2010-20167225.7.201627.7.201610.8.2016
Část spisu sp.zn. ODSH 81731_2016_frtr_SO47326.7.201629.7.201610.8.2016
Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2002-2006 74-Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2007-20097428.7.20169.8.201610.8.2016
Vlastnická práva k pozemku p.č. 3513 v k.ú. Týn nad Vltavou7529.7.201612.8.201622.8.2016
Olympijský park Rio-Lipno762.8.201617.8.201622.8.2016
Datum postoupení odvolání sp.zn. MUST_019794_2015_OD_kra771.8.201617.8.201622.8.2016
Část spisu MUST_036088_2015_OD_koh783.8.201617.8.201622.8.2016
Obchodní vztahy s vybranými subjekty794.8.20168.8.201610.8.2016
Spolupráce Jihočeského kraje s vybranými subjekty8010.8.201617.8.201622.8.2016
Náklady Jihočeského kraje za mediální a podobné služby 2014-20168111.8.201625.8.20162.9.2016
Obchodní vztahy s vybranými subjekty8210.8.201623.8.20162.9.2016
Obchodní společnosti kraje a rozpočtová opatření 20168315.8.201630.8.20162.9.2016
Čerpání dotací na rekonstrukci objektů č.p. 1 v Blatci848.8.201622.8.20162.9.2016
Kopie oznámení č.j. KUJCK_25841_2016_ze dne 17.2.20168518.8.201629.8.20162.9.2016
Jméno,příjmení,titul zastupitelů za období 2012-2016 29.8. Odkaz na zveřejněnou informaci8622.8.201629.8.20162.9.2016
Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno8722.8.20166.9.201620.9.2016
Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno_1 Aktualizovaný stávající soubor - opakovaná žádost87a21.9.20166.10.201610.10.2016
Počet správních žalob v letech 2012-20168823.8.20162.9.201620.9.2016
Příjemci kotlíkových dotací8926.8.20168.9.201620.9.2016
Obchodní vztahy s vybranými subjekty9026.8.20162.9.201620.9.2016
Zápisy z jednání školské rady Gymnázia Trhové Sviny913.10.201610.10.201621.10.2016
Kopie rozhodnutí MF-3138_2015_5805-7 k žádosti č. JK_ZP_4927.9.201615.9.201620.9.2016
Kopie rozhodnutí OLVV 115006_2016_Malovcova938.9.201615.9.201620.9.2016
Kopie písemnosti Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk9419.9.201627.9.201610.10.2016
Poskytnutí videa ze spisu sp.zn. SPR.přest 8723 2015 Skl9519.9.201627.9.201610.10.2016
Smlouva s ČOV - zveřejnění na profilu zadavatele a další informace k OP Rio-Lipno9621.9.20166.10.201610.10.2016
Analýza rentabilnosti projektu Rio-Lipno 20169729.9.201614.10.201621.10.2016
Výše finanční podpory projektu Rio-Lipno 20169829.9.201614.10.201621.10.2016
Výherce veřejné zakázky na zakrytí a odvezení reklamních zařízení994.10.201619.10.201621.10.2016
Výkon auditní či kontrolní činnosti krajského úřadu vůci obci Ražice v roce 20161006.10.201621.10.201621.10.2016
Informace k odstranění reklamní plochy, která byla u mostu v Bavorovicích101,102,103,104,1067.10.201620.10.201621.10.2016
Dopis od spol. Skanska ve věci zadávacího řízení na modernizaci silnic II. a III. třídy v Jčk10510.10.201625.10.20167.11.2016
Informace k odstranění reklamní plochy, případ č.j. KUJCK 32792_2016_ODSH1077.10.201620.10.201621.10.2016
Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace10817.10.20161.11.20167.11.2016
Rozhodnutí č.j. KUJCK 42854_2016_OZZL ze dne 30.3.201610917.10.20161.11.20167.11.2016
Výroční zpráva (rozbor hospodaření) Jihočeského kraje1102.11.20169.11.201613.12.2016
Rozhodnutí o vybraných rybářských revírech v roce 20161117.11.201622.11.201613.12.2016
Žadatel_navrhovatel ve věci vybraných výběrových řízení na OSVZ1128.11.201622.11.201613.12.2016
Úprava přechodu pro chodce v obci Sedlice11322.11.20166.12.201613.12.2016
Výše dotací dobrovolným hasičům v Jihočeském kraji v roce 201611418.11.201618.11.201613.12.2016
Činnost a financování asistentů pedagogů v Jčk1168.12.201619.12.20166.1.2017
Zrušení zastavení vlaku v Neplachově11713.12.201621.12.20166.1.2017
Stanoviska KÚ k návrhu ÚP obce Borová Lada11815.12.201621.12.20166.1.2017
Kapacita linek STK v Jihočeském kraji11916.12.201621.12.20166.1.2017
Postup KÚ ve věci žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu12021.12.20164.1.20176.1.2017
Studie proveditelnosti stavby Jižní tangenda České Budějovice12122.12.20164.1.20176.1.2017

 

Samostatné dokumenty ke stažení:

01 - Přezkum prvostupňových rozhodnutí za roky 2013-2015 (408.78 KB) 01 - Přezkum prvostupňových rozhodnutí za roky 2013-2015

02 - Metodický pokyn - nezákonnost podkladového rozhodnutí (410.87 KB) 02 - Metodický pokyn - nezákonnost podkladového rozhodnutí

03 - Kopie dopisu KUJCK 40915 2012 OKPP 10 (428.16 KB) 03 - Kopie dopisu KUJCK 40915 2012 OKPP 10

04 - Kopie rozhodnutí Vod. 231_2-163_93-sdělení o odložení žádosti (422.72 KB) 04 - Kopie rozhodnutí Vod. 231_2-163_93-sdělení o odložení žádosti

05a - Odměny za archeologický nález (422.17 KB) 05a - Odměny za archeologický nález

05 - Odměny za archeologický nález (226.47 KB) 05 - Odměny za archeologický nález

06 - Povolení drtičky vydané firmě EGAL s.r.o. (4426.23 KB) 06 - Povolení drtičky vydané firmě EGAL s.r.o.

07 - Smlouvy na výstavbu silniční stavby 1.1.2010 - 31.1.2016 (260.05 KB) 07 - Smlouvy na výstavbu silniční stavby 1.1.2010 - 31.1.2016

08 - Smlouvy s kolektivní správci OSA a INTERGRAM (464.12 KB) 08 - Smlouvy s kolektivní správci OSA a INTERGRAM

09 - Průměrný plat všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2015 (406.53 KB) 09 - Průměrný plat všech zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce 2015

11 - Poskytovatelé zdravotních služeb k 1.2.2016 (414.67 KB) 11 - Poskytovatelé zdravotních služeb k 1.2.2016

12 - Výkazy příspěvkových organizací Jčk - nemocnic za roky 2003 a 2004 (2520.15 KB) 12 - Výkazy příspěvkových organizací Jčk - nemocnic za roky 2003 a 2004

13 - Vyřízení podnětu na zrušení rozhodnutí KUJCK 30392_2012_OZZL_3_Jel (2456.59 KB) 13 - Vyřízení podnětu na zrušení rozhodnutí KUJCK 30392_2012_OZZL_3_Jel

14 - Materiál Rady kraje č. 187_RK_16 (296.70 KB) 14 - Materiál Rady kraje č. 187_RK_16

15 - Investiční plány kraje pro rok 2016 (116.42 KB) 15 - Investiční plány kraje pro rok 2016

16 - Materiál Rady kraje č. 180_RK_16 (932.87 KB) 16 - Materiál Rady kraje č. 180_RK_16

17-Vykácení dřevin na Střední zemědělské škole v Písku (6828.71 KB) 17-Vykácení dřevin na Střední zemědělské škole v Písku

18 - Počet stížností-podnětů týkajících se podomního prodeje 2014-2015 (402.47 KB) 18 - Počet stížností-podnětů týkajících se podomního prodeje 2014-2015

19 - Dotace na odstranění hluku z pozemní komunikace (409.97 KB) 19 - Dotace na odstranění hluku z pozemní komunikace

20 - Počet pracovníků KÚ a další informace k výkonu státní správy v přenesené působnosti (202.01 KB) 20 - Počet pracovníků KÚ a další informace k výkonu státní správy v přenesené působnosti

21 - IT oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje (277.77 KB) 21 - IT oddělení Krajského úřadu Jihočeského kraje

22 - Veřejné zakázky zadávané v zastoupení dle § 151 zákona o VZ (293.32 KB) 22 - Veřejné zakázky zadávané v zastoupení dle § 151 zákona o VZ

23 - Rozhodnutí strpět provedení archeologických výzumů (277.60 KB) 23 - Rozhodnutí strpět provedení archeologických výzumů

24 - Kopie smluv k zakázkám 4266 Švehlův most v Táboře a 4264 I-22 Strakonice most (5266.15 KB) 24 - Kopie smluv k zakázkám 4266 Švehlův most v Táboře a 4264 I-22 Strakonice most

26 - Počet řízení ohledně spáchání sp.deliktu-hodnocení kvality bez oprávnění (275.05 KB) 26 - Počet řízení ohledně spáchání sp.deliktu-hodnocení kvality bez oprávnění

27 - Seznam poskytovatelů zdrav.služeb-lékárny k 1.3.2016 (267.78 KB) 27 - Seznam poskytovatelů zdrav.služeb-lékárny k 1.3.2016

28 - Seznam obcí Jihočeského kraje s kontakty (392.96 KB) 28 - Seznam obcí Jihočeského kraje s kontakty

29 - Rozhodnutí o registraci pro Dr.Max Lékárnu, Na Sádkách, ČB (863.75 KB) 29 - Rozhodnutí o registraci pro Dr.Max Lékárnu, Na Sádkách, ČB

Odkaz na jiné stránky 30 - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jčk

31 - Výstup z měřícího zařízení ke spisu MS_21945_2015_OOSM-OP-247_Dur (803.29 KB) 31 - Výstup z měřícího zařízení ke spisu MS_21945_2015_OOSM-OP-247_Dur

32 - Udělování pokut v roce 2015 podle zákona č. 20_1987 Sb. (263.85 KB) 32 - Udělování pokut v roce 2015 podle zákona č. 20_1987 Sb.

33 - Spis ODSH 39631_2016_jikl SO3 (2335.58 KB) 33 - Spis ODSH 39631_2016_jikl SO3

34 - Dotační program Nová zelená úsporám - odloženo (264.05 KB) 34 - Dotační program Nová zelená úsporám - odloženo

35 - Kopie listin ze spisu OZZL 33089_2015_luje SO3 (8624.09 KB) 35 - Kopie listin ze spisu OZZL 33089_2015_luje SO3

36 - Informace ze spisu s.z. 2415_15-Se (264.09 KB) 36 - Informace ze spisu s.z. 2415_15-Se

37 - Seznam obcí a měst Jčk se zákazem podomního prodeje (72.82 KB) 37 - Seznam obcí a měst Jčk se zákazem podomního prodeje

39 - Fin.příspěvky poskytovatelům zdrav. péče (4477.65 KB) 39 - Fin.příspěvky poskytovatelům zdrav. péče

40 - Odměňování a pracovní náplně zaměstnance AJG (244.02 KB) 40 - Odměňování a pracovní náplně zaměstnance AJG

41 - Policejní spis sp.zn.S-META 16461_2015 KS_kre6 (264.45 KB) 41 - Policejní spis sp.zn.S-META 16461_2015 KS_kre6

42 - Software k vedení spisové služby Jčk (265.63 KB) 42 - Software k vedení spisové služby Jčk

43 - Dokumenty ze spisu ODSH 89165_2015_pevac SO 3 (264.98 KB) 43 - Dokumenty ze spisu ODSH 89165_2015_pevac SO 3

46 - Meritorní správní rozhodnutí č.j. KUJCK_31700_2016_OKPP (1300.05 KB) 46 - Meritorní správní rozhodnutí č.j. KUJCK_31700_2016_OKPP

38-Informace ze spisu ODSH 25413_2014_paol_SO (268.37 KB) 38-Informace ze spisu ODSH 25413_2014_paol_SO

44-Počty dětí v dětských domovech pro děti do 3 let (271.44 KB) 44-Počty dětí v dětských domovech pro děti do 3 let

45-Spis D175_2015 MUST_014254_2015_OD_kra (692.50 KB) 45-Spis D175_2015 MUST_014254_2015_OD_kra

47-Stanovení hodnoty vybraných veřejných zakázek (268.53 KB) 47-Stanovení hodnoty vybraných veřejných zakázek

48-Spis ODSH 39035_2016_Jikl (2813.90 KB) 48-Spis ODSH 39035_2016_Jikl

49-Uspořádání jízdních pruhů na silnici I_3 v katastru obce Lhotice (99.31 KB) 49-Uspořádání jízdních pruhů na silnici I_3 v katastru obce Lhotice

50-Částečný obsah spisu MUTS_2815_16 (273.54 KB) 50-Částečný obsah spisu MUTS_2815_16

51-Částečný obsah spisu SPR.PŘ 3459_2015 RE (6578.72 KB) 51-Částečný obsah spisu SPR.PŘ 3459_2015 RE

52-Částečný obsah spisu ODSH 43063_2016_pevac (5708.37 KB) 52-Částečný obsah spisu ODSH 43063_2016_pevac

53-Prokazatelná ztráta společnosti České dráhy, a.s. (260.39 KB) 53-Prokazatelná ztráta společnosti České dráhy, a.s.

54 - Hodnocení transparentnosti krajů (578.47 KB) 54 - Hodnocení transparentnosti krajů

56 - Část spisu ODSH 49505 2016 paol (1966.09 KB) 56 - Část spisu ODSH 49505 2016 paol

57 - Podnět pro zastupitele ke změně zákona č. 334 1992 Sb. (335.73 KB) 57 - Podnět pro zastupitele ke změně zákona č. 334 1992 Sb.

58 - Místa na silnici č.I 20 v katastru obce Radčice bez dopr. značky B20a (273.87 KB) 58 - Místa na silnici č.I 20 v katastru obce Radčice bez dopr. značky B20a

59 - Část spisu ODSH 42255 2016 paol (4800.42 KB) 59 - Část spisu ODSH 42255 2016 paol

60 - Připomínky občanů k obchvatu Srubce (2635.21 KB) 60 - Připomínky občanů k obchvatu Srubce

61 - Finanční prostředky kraje poskytnuté krajským nemocnicím v letech 2012-2015 (534.50 KB) 61 - Finanční prostředky kraje poskytnuté krajským nemocnicím v letech 2012-2015

62 - Žadatel či navrhovatel vybraných výběrových řízení (287.26 KB) 62 - Žadatel či navrhovatel vybraných výběrových řízení

63 - Pokuta od ÚOHS k VZ S29 2012 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015 (278.98 KB) 63 - Pokuta od ÚOHS k VZ S29 2012 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015

64 - Nájemní smlouvy o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (322.94 KB) 64 - Nájemní smlouvy o užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

65 - Fotografie ze spisu sp.zn. SPR.PŘ 3459_2015 Re (1329.52 KB) 65 - Fotografie ze spisu sp.zn. SPR.PŘ 3459_2015 Re

66 - Správní řízení proti městu Třeboň (326.68 KB) 66 - Správní řízení proti městu Třeboň

Odkaz na jiné stránky 67 - Přehled příjemců dotací

68 - Správní rozhodnutí KUJCK 24167_2013_ODSH (3310.55 KB) 68 - Správní rozhodnutí KUJCK 24167_2013_ODSH

69 - Vysvětlení stanovisek k návrhu změny územního plánu Dolní Třebonín (600.00 KB) 69 - Vysvětlení stanovisek k návrhu změny územního plánu Dolní Třebonín

70 - Správní delikt sp.zn. ODSH 49505_2016_paol_SO (2072.49 KB) 70 - Správní delikt sp.zn. ODSH 49505_2016_paol_SO

71 - Část spisu sp.zn. 5957_2015-Kol. (2574.10 KB) 71 - Část spisu sp.zn. 5957_2015-Kol.

72 - Počet vydaných osvědčení pro řidiče-občany třetího státu 2010-2016 (278.26 KB) 72 - Počet vydaných osvědčení pro řidiče-občany třetího státu 2010-2016

73 - Část spisu sp.zn. ODSH 81731_2016_frtr_SO4 (276.42 KB) 73 - Část spisu sp.zn. ODSH 81731_2016_frtr_SO4

74 - Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2002-2006 74-Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2007-2009 (10603.67 KB) 74 - Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2002-2006 74-Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol-2007-2009

75 - Vlastnická práva k pozemku p.č. 3513 v k.ú. Týn nad Vltavou (1636.04 KB) 75 - Vlastnická práva k pozemku p.č. 3513 v k.ú. Týn nad Vltavou

76 - Olympijský park Rio-Lipno (278.91 KB) 76 - Olympijský park Rio-Lipno

77 - Datum postoupení odvolání sp.zn. MUST_019794_2015_OD_kra (271.16 KB) 77 - Datum postoupení odvolání sp.zn. MUST_019794_2015_OD_kra

78 - Část spisu MUST_036088_2015_OD_koh (3422.67 KB) 78 - Část spisu MUST_036088_2015_OD_koh

79 - Obchodní vztahy s vybranými subjekty (322.37 KB) 79 - Obchodní vztahy s vybranými subjekty

80 - Spolupráce Jihočeského kraje s vybranými subjekty (280.41 KB) 80 - Spolupráce Jihočeského kraje s vybranými subjekty

81 - Náklady Jihočeského kraje za mediální a podobné služby 2014-2016 (4554.79 KB) 81 - Náklady Jihočeského kraje za mediální a podobné služby 2014-2016

82 - Obchodní vztahy s vybranými subjekty (330.26 KB) 82 - Obchodní vztahy s vybranými subjekty

83 - Obchodní společnosti kraje a rozpočtová opatření 2016 (108.68 KB) 83 - Obchodní společnosti kraje a rozpočtová opatření 2016

84 - Čerpání dotací na rekonstrukci objektů č.p. 1 v Blatci (271.37 KB) 84 - Čerpání dotací na rekonstrukci objektů č.p. 1 v Blatci

85 - Kopie oznámení č.j. KUJCK_25841_2016_ze dne 17.2.2016 (6443.07 KB) 85 - Kopie oznámení č.j. KUJCK_25841_2016_ze dne 17.2.2016

Odkaz na jiné stránky 86 - Jméno,příjmení,titul zastupitelů za období 2012-2016 29.8. Odkaz na zveřejněnou informaci

87 - Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno (3114.86 KB) 87 - Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno

87a - Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno_1 Aktualizovaný stávající soubor - opakovaná žádost (3572.57 KB) 87a - Náklady Jihočeského kraje na akce Jižní Čechy olympijské a Olympijský park Rio-Lipno_1 Aktualizovaný stávající soubor - opakovaná žádost

88 - Počet správních žalob v letech 2012-2016 (979.92 KB) 88 - Počet správních žalob v letech 2012-2016

89 - Příjemci kotlíkových dotací (457.05 KB) 89 - Příjemci kotlíkových dotací

90 - Obchodní vztahy s vybranými subjekty (283.59 KB) 90 - Obchodní vztahy s vybranými subjekty

92 - Kopie rozhodnutí MF-3138_2015_5805-7 k žádosti č. JK_ZP_4 (2782.38 KB) 92 - Kopie rozhodnutí MF-3138_2015_5805-7 k žádosti č. JK_ZP_4

93 - Kopie rozhodnutí OLVV 115006_2016_Malovcova (3634.54 KB) 93 - Kopie rozhodnutí OLVV 115006_2016_Malovcova

94 - Kopie písemnosti Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk (212.60 KB) 94 - Kopie písemnosti Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk

95 - Poskytnutí videa ze spisu sp.zn. SPR.přest 8723 2015 Skl (276.80 KB) 95 - Poskytnutí videa ze spisu sp.zn. SPR.přest 8723 2015 Skl

96 - Smlouva s ČOV - zveřejnění na profilu zadavatele a další informace k OP Rio-Lipno (1574.78 KB) 96 - Smlouva s ČOV - zveřejnění na profilu zadavatele a další informace k OP Rio-Lipno

91 - Zápisy z jednání školské rady Gymnázia Trhové Sviny (333.18 KB) 91 - Zápisy z jednání školské rady Gymnázia Trhové Sviny

97 - Analýza rentabilnosti projektu Rio-Lipno 2016 (3105.60 KB) 97 - Analýza rentabilnosti projektu Rio-Lipno 2016

98 - Výše finanční podpory projektu Rio-Lipno 2016 (213.90 KB) 98 - Výše finanční podpory projektu Rio-Lipno 2016

99 - Výherce veřejné zakázky na zakrytí a odvezení reklamních zařízení (1195.34 KB) 99 - Výherce veřejné zakázky na zakrytí a odvezení reklamních zařízení

100 - Výkon auditní či kontrolní činnosti krajského úřadu vůci obci Ražice v roce 2016 (323.57 KB) 100 - Výkon auditní či kontrolní činnosti krajského úřadu vůci obci Ražice v roce 2016

101,102,103,104,106-Informace k odstranění reklamní plochy, která byla u mostu v Bavorovicích (325.99 KB) 101,102,103,104,106-Informace k odstranění reklamní plochy, která byla u mostu v Bavorovicích

105-Dopis od spol. Skanska ve věci zadávacího řízení na modernizaci silnic II. a III. třídy v Jčk (3389.79 KB) 105-Dopis od spol. Skanska ve věci zadávacího řízení na modernizaci silnic II. a III. třídy v Jčk

107 - Informace k odstranění reklamní plochy, případ č.j. KUJCK 32792_2016_ODSH (328.51 KB) 107 - Informace k odstranění reklamní plochy, případ č.j. KUJCK 32792_2016_ODSH

108 - Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace (273.50 KB) 108 - Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace

109 - Rozhodnutí č.j. KUJCK 42854_2016_OZZL ze dne 30.3.2016 (9316.59 KB) 109 - Rozhodnutí č.j. KUJCK 42854_2016_OZZL ze dne 30.3.2016

110 - Výroční zpráva (rozbor hospodaření) Jihočeského kraje (278.53 KB) 110 - Výroční zpráva (rozbor hospodaření) Jihočeského kraje

111 - Rozhodnutí o vybraných rybářských revírech v roce 2016 (6524.00 KB) 111 - Rozhodnutí o vybraných rybářských revírech v roce 2016

112 - Žadatel_navrhovatel ve věci vybraných výběrových řízení na OSVZ (277.62 KB) 112 - Žadatel_navrhovatel ve věci vybraných výběrových řízení na OSVZ

113 - Úprava přechodu pro chodce v obci Sedlice (6244.40 KB) 113 - Úprava přechodu pro chodce v obci Sedlice

114 - Výše dotací dobrovolným hasičům v Jihočeském kraji v roce 2016 (128.86 KB) 114 - Výše dotací dobrovolným hasičům v Jihočeském kraji v roce 2016

116 - Činnost a financování asistentů pedagogů v Jčk (286.21 KB) 116 - Činnost a financování asistentů pedagogů v Jčk

117 - Zrušení zastavení vlaku v Neplachově (275.34 KB) 117 - Zrušení zastavení vlaku v Neplachově

118 - Stanoviska KÚ k návrhu ÚP obce Borová Lada (234.68 KB) 118 - Stanoviska KÚ k návrhu ÚP obce Borová Lada

119 - Kapacita linek STK v Jihočeském kraji (91.61 KB) 119 - Kapacita linek STK v Jihočeském kraji

120 - Postup KÚ ve věci žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu (275.71 KB) 120 - Postup KÚ ve věci žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu

121 - Studie proveditelnosti stavby Jižní tangenda České Budějovice (11207.94 KB) 121 - Studie proveditelnosti stavby Jižní tangenda České Budějovice

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku