sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Semináře – vodní hospodářství
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Semináře – vodní hospodářství

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Vodovody a kanalizace – dotace a provozování

 

Dne 7.3.2019 proběhl na krajském úřadu seminář „Vodovody a kanalizace – dotace a provozování“ za účasti zástupců ministerstva zemědělství. Účastníci semináře byli seznámeni s dotačními programy ministerstva zemědělství ve vodním hospodářství, se základními povinnostmi při správě a provozu VaK pro veřejnou potřebu a s plánem financování obnovy VaK.

Dále byli účastníci upozorněni na výklad č. 19 k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům (povinnost připojení se na kanalizaci http://eagri.cz/public/web/file/611896/Vyklad_c._19.pdf) a na obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (č. 28 https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich-predpisu-obci.aspx).

 

Prezentace ke stažení:

Dotační programy MZe (18886.00 KB) Dotační programy MZe

Plán financování obnovy (9959.00 KB) Plán financování obnovy

Základní povonnosti při správě a provozu VaK (13713.50 KB) Základní povonnosti při správě a provozu VaK

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku