sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Směrnice, formuláře, tiskopisy

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Směrnice, formuláře, tiskopisy

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky


Žádost o uznání zahraničního vzdělání (114.60 KB) Žádost o uznání zahraničního vzdělání

Dvoujazyčné žádosti o uznání zahraničního vzdělání (42.50 KB) Dvoujazyčné žádosti o uznání zahraničního vzdělání


Směrnice závazné pro činnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem

SM/112 Evidence, inventarizace a odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem – změna č. 4 (274.00 KB) SM/112 Evidence, inventarizace a odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem – změna č. 4

SM/114/Volební řád školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách (173.00 KB) SM/114/Volební řád školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách

SM/115/Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů (354.39 KB) SM/115/Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů (195.97 KB) Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic (96.23 KB) Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic

Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem (743.48 KB) Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem

SM/18 Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi  (82.46 KB) SM/18 Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi

Systém finanční kontroly u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem (SM/33) (156.55 KB) Systém finanční kontroly u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem (SM/33)

Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje (136.50 KB) Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje

Směrnice k řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem (SM/47) (327.98 KB) Směrnice k řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem (SM/47)

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (51.56 KB) Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výkon veřejnosprávní kontroly  (421.44 KB) Výkon veřejnosprávní kontroly

SM/116/ Pracovní postup pro nakládání s majetkem kraje (427.80 KB) SM/116/ Pracovní postup pro nakládání s majetkem kraje

Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení (SM/5) (79.71 KB) Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku, odměn ředitelům škol a školských zařízení (SM/5)

SM/119 Směrnice Rady Jihočeského kraje k řešení porušení rozpočtové kázně a finančních oprav v rámci Jihočeského kraje (536.09 KB) SM/119 Směrnice Rady Jihočeského kraje k řešení porušení rozpočtové kázně a finančních oprav v rámci Jihočeského kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku