sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/rubrika_standard
Jihočeský kraj - Finanční výbor

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Finanční výbor

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje - úkoly vycházejí z § 78 odst. 4 a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje,
b) provádí kontrolu hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem, nebo které na kraje byly převedeny,
c) provádí kontrolu využití dotací poskytnutých krajem z jeho prostředků obcím; za tímto účelem je výbor oprávněn požadovat od obcí příslušné podklady a obce jsou povinny poskytnout výboru požadovanou součinnost,
d) plní další úkoly ve finanční oblasti, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

 

Členové výboru:

předseda: Ing. Jan Bartošek - člen zastupitelstva kraje

RSDr. Petr Braný - člen zastupitelstva kraje
Mgr. Ing. Martin Doležal - člen zastupitelstva kraje
Ing. Petr Kalina - člen zastupitelstva kraje
Ing. Jiří Kořínek
Ing. Jan Koudelka
Jaroslav Kupsa - člen zastupitelstva kraje
Ing. Martin Maršík, Ph.D.
Jiří Pravda
Ing. Veronika Macková
PaedDr. Jan Váňa
Bc. Josef Vochoska
Bc. Karel Vrkoč

Podrubrika Zápisy

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku