sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Subjekty s vydaným souhlasem podle zákona o odpadech pro autovraky
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Subjekty s vydaným souhlasem podle zákona o odpadech pro autovraky

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Seznam provozovatelů zařízení s vydaným souhlasem podle §14, odst.1 zákona o odpadech pro autovraky

Krajský úřad dle § 78. písm. p) zákona č.185/2001 Sb.o odpadech, vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování autovraků a doplňuje systém sledování toků vybraných autovraků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. (Vyhláška č.352/2008 o podrobnostech nakládání s autovraky § 4, odst. 5.).

Pravidelně aktualizovaný seznam je dostupný na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Odkaz na jiné stránky Přehled zpracovatelů autovraků na stránkách MŽP ČR

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku