sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Rozpočet a závěrečný účet za rok 2006
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Rozpočet a závěrečný účet za rok 2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE

Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik

 

Schválený závěrečný účet kraje za rok 2006

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2006 byl projednáván a schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje na zasedání dne 26. 6. 2007.

Materiály ke stažení

Textová část (265.55 KB) Textová část

Příloha č. 1 Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací (94.24 KB) Příloha č. 1 Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha č. 2 Zpráva o majetku kraje (33.74 KB) Příloha č. 2 Zpráva o majetku kraje

Příloha č. 3 Zpráva o hospodářské činnosti kraje (44.71 KB) Příloha č. 3 Zpráva o hospodářské činnosti kraje

Příloha č. 4 Příloha k roční účetní závěrce Jihočeského kraje (41.49 KB) Příloha č. 4 Příloha k roční účetní závěrce Jihočeského kraje

Příloha č. 5 Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky (43.90 KB) Příloha č. 5 Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha č. 6 Informace včetně Zprávy auditora o hospodaření Nemocnice České Budějovice a.s. (280.46 KB) Příloha č. 6 Informace včetně Zprávy auditora o hospodaření Nemocnice České Budějovice a.s.

Příloha č. 7 Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje (2272.19 KB) Příloha č. 7 Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha č. 8 Informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO (37.27 KB) Příloha č. 8 Informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO

Příloha č. 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje (498.84 KB) Příloha č. 9 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje

Usnesení zastupitelstva (33.28 KB) Usnesení zastupitelstva

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE

Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik

 

Rozpočet na rok 2006

Základní údaje:
Rozpočet na rok 2006 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 20. 12. 2005 v těchto objemech:

příjmy: 8 415 955,7 tis. Kč
výdaje: 8 565 425,7 tis. Kč
schodek: 149 470,0 tis. Kč

K profinancování schodku rozpočtu 2006 bude použita část hospodářského přebytku minulých let.

Příprava rozpočtu
Návrh rozpočtu byl připraven jednotlivými věcně příslušnými odbory krajského úřadu. Postupně byl projednáván vedením kraje, radou kraje a finančním výborem zastupitelstva kraje. Schválený rozpočet akceptuje veškeré závěry z projednání v radě kraje 1. a 29. 11. 2005, ve finančním výboru 7. 11. 2005 a v poradě vedení kraje 14. a 21. 11. 2005. Při jednáních bylo postupně rozhodováno o jednotlivých návrzích úprav. Docházelo i k průběžnému doplňování o další části. S návrhem rozpočtu byly seznámeny poslanecké kluby zastupitelů. K návrhu rozpočtu, zveřejněnému v souladu se zákonnou lhůtou, nebyly uplatněny žádné připomínky občanů.

 

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE

Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik

 

Dokumenty k rozpočtu kraje na rok 2006

Schválený rozpočet na rok 2006 (soubor dokumentů ve formátu .zip) (819.56 KB) Schválený rozpočet na rok 2006 (soubor dokumentů ve formátu .zip)

Potřebujete-li schválený rozpočet v písemné podobě, vytiskněte nejprve textovou část (soubor a_textova_cast.pdf) a poté všechny listy přiložených sešitů MS Excel. Vytisknuté tabulky vřaďte chronologicky do textové části (podle obsahu). Kompletní rozpočet má 377 stran.

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE

Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik

 

Materiály z fáze přípravy rozpočtu

Informace o návrhu rozpočtu na rok 2006 (15.70 KB) Informace o návrhu rozpočtu na rok 2006

Poučení občanům k Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2006 (29.90 KB) Poučení občanům k Návrhu Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2006

Návrh rozpočtu 2006 - archiv souborů ke stažení ve formátu .zip (801.51 KB) Návrh rozpočtu 2006 - archiv souborů ke stažení ve formátu .zip

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku