sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - SROP - Grantová schémata - 4. výzva ( ukončen příjem žádostí)
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


SROP - Grantová schémata - 4. výzva ( ukončen příjem žádostí)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Podklady nezbytné k úspěšnému předložení žádosti o platbu jsou zveřejněny pod záložkou Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 4.2.2.

Seznam přijatých žádostí o akce GS Jihočeského kraje SROP – 4. kolo výzvy (65.12 KB) Seznam přijatých žádostí o akce GS Jihočeského kraje SROP – 4. kolo výzvy

Seznam žádostí o akce 4. kola výzvy GS Jihočeského kraje schválených k financování (45.39 KB) Seznam žádostí o akce 4. kola výzvy GS Jihočeského kraje schválených k financování

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE

Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik

 

Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip) (2000.76 KB) Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip)

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE

Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik

 

Opatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu - podnikatelské subjekty

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty (44.53 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty

Pokyny pro žadatele - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty (245.71 KB) Pokyny pro žadatele - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty

Přílohy - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů.zip (544.65 KB) Přílohy - infrastruktura cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů.zip

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE

Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik

 

Pokyny a podklady ke stažení

Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 4.2.2 (610.87 KB) Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 4.2.2

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE

Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik

 

Samostatné projekty Jihočeského kraje

Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje

Jihočeský kraj za přispění strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu realizuje „Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje", jehož hlavním smyslem a cílem je udržet síť knihoven v kraji, rozšířit jimi poskytované služby a v neposední řadě pomoci malým obcím a knihovnám při naplňování povinností vyplývajících z knihovního zákona. Projekt by měl pomoci zejména malým obcím a knihovnám, které často představují jediné kulturní centrum v oblasti. Smyslem projektu je nejen vybavit knihovny obcí odpovídající výpočetní technikou, ale současně umožnit i plošné rozšíření technologie pro širokopásmový přístup k síti Internet a zajistit tak rovný přístup obyvatel k informacím v elektronické podobě.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

 • zachování sítě městských a obecních knihoven evidovaných MK ČR v rámci Jihočeského kraje
 • zefektivnění stávajících nabízených služeb a rozšíření nabízených služeb knihovnami
 • posílení rovných příležitostí občanů v oblasti přístupu k informacím v knihovnách na území Jihočeského kraje
 • pomoc knihovnám při splnění povinností vyplývajících ze zákona o knihovnách

 

Hlavní přínosy projektu pro cílové skupiny:

 • posílení rovných příležitostí při přístupu k informacím
 • podpora celoživotního učení a vzdělávání
 • vybudování informační infrastruktury
 • úspora finančních prostředků a času díky využití internetu jako zdroje informací a komunikačního kanálu

Přínosy pro obec:

 • internetizovaná knihovna
 • rozšíření a zkvalitnění služeb knihovny
 • spokojenost občanů
 • nabídka volnočasové aktivity pro občany

Přínosy pro region:

 • rozšiřování sítě míst s veřejným přístupem k internetu
 • podpora regionálních struktur a aktivit souvisejících s procesem evropské integrace
 • snížení disproporcí mezi oblastmi - podpora rozvoje venkovských sídel


EKONOMICKÉ UKAZATELE PROJEKTU:
Náklady projektu:
Celkové: 12 974 110,-- Kč
Celkové uznatelné: 12 574 110,-- Kč
Struktura financování:
75 % Strukturální fondy EU
10% Státní rozpočet
15% Jihočeský kraj ve spolupráci s partnery projektu - každý z partnerů se podílel na financování projektu částkou 4000,-- Kč za vytvoření každého jednotlivého místa s veřejným přístupem k internetu. Za tuto částku získává vybavení v celkové hodnotě cca 40000,-- Kč.
Počet partnerů zapojených do projektu: Obce a knihovny: 255
Počet instalovaných PC a míst s veřejným přístupem k internetu: 259

Podrobnějsí informace a seznam zapojených míst v informačním letáku (846.44 KB) Podrobnějsí informace a seznam zapojených míst v informačním letáku

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku