31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto aktualita (154.91 KB) 21.03.2014

Zhruba 25 nových sanitek má naději získat Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK). O finanční prostředky na jejich nákup bude usilovat v rámci výzvy Integrovaného operačního programu (IOP) vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), díky němuž se mohou kraje ucházet o dotaci ve výši až 70 milionů korun.

„Kromě výměny sanitek je operační program rovněž zaměřen na zavedení nových informačních a datových technologií do vozidel zdravotnické záchranné služby. Ta má umožnit nejen jejich lepší komunikaci s operačním střediskem, ale zejména kvalitní datové spojení se všemi nemocnicemi v jihočeském kraji, případně s nemocnicemi a specializovanými...

21.03.2014

Eurocentrum České Budějovice ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na seminář s názvem Rozvoj příznivého podnikatelského prostředí a možnosti podpory podnikání v programovém období 2014-2020. Seminář se uskuteční dne 31. 3. 2014 od 14:00 v budově Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích.

Pozvánka včetně programu semináře je uvedena v příloze.

21.03.2014

V rámci projektu regionální spolupráce mezi Filozofickým ústavem Akademie věd ČR a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity a za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje vás zveme na první část cyklu přednášek na téma Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie. Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 10. dubna 2014 od 13 hodin na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, Kněžská 8, České Budějovice, v prostorách učebny č. 3. Další informace naleznete na www.tf.jcu.cz.

 

Přednášející a témata přednášek:


Mgr. David Svoboda, Ph.D.
Filozofi cký ústav Akademie věd ČR a...

Foto: Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Milan Kučera mluví na konferenci v sále zastupitelstva. (83.86 KB) 20.03.2014

Řešíme tu problém, který se týká života nás všech. Řešíme fenomén Evropské unie. Tedy významného institutu, který v tuto chvíli ovlivňuje všechny Evropany i obyvatele celého světa. Tato instituce je totiž tak významná a důležitá, že se zásadní měrou podílí na usměrňování procesů, které se dějí prakticky na celé zeměkouli. Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Milan Kučera to uvedl ve čtvrtek 20. března 2014 na mezinárodní dvoudenní konferenci „Udržitelný rozvoj V. - Udržitelný rozvoj 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie".

Účastníci na akci pořádanou Vysokou školou evropských a regionálních studií (VŠERS) v Českých Budějovicích a Konrad -...

Foto: Názorný pokus s levitujícím míčkem prvedený v rámci přednášky.  (65.38 KB) 17.03.2014

Ve středu 12. března 2014 navštívil Hvězdárnu a planetárium České Budějovice fyzik doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. V přednášce s experimenty docent Bochníček návštěvníkům přiblížil problematiku létání, a to nejen ptáků, ale i letadel a tlustých čmeláků. Návštěvníci zaplnili téměř celý sál a byli tak zaujati výkladem, že se na konci nikdo neměl k odchodu.

Docent Bochníček nadšeně vysvětloval let ptáků z pohledu fyziky všem přítomným. Neváhal uvést i několikero fyzikálních vzorečků. Nicméně svým hbitým vtipným jazykem plným příkladů dokázal problematiku každému v sále přiblížit. A co zajímavého jste se mohli dozvědět?

Létání umožňují dvě síly - síla vztlaková a síla...

Foto (zleva): Ivan Študlar, Antonín Krák, Jiří Borovka. (117.36 KB) 17.03.2014

Pozitivní hodnocení železniční dopravy ze strany cestující veřejnosti. Až na malé výjimky. A dva drobné nedostatky, v jednom případě zpoždění vlaku a v druhém závady v jízdním řádu. To je výsledek inspekční cesty z 11. března 2014 na tratích České Budějovice - České Velenice a České Velenice - Veselí nad Lužnicí. Konkrétně se jí zúčastnil krajský radní pro dopravu Antonín Krák, poradce hejtmana pro dopravu Ivan Študlar, jednatel a ředitel společnosti JIKORD, která se stará o koordinaci dopravy na jihu Čech, Jiří Borovka a kontrolor společnosti JIKORD Jan Aleš.

Inspekce se zaměřila na kvalitu železniční dopravy, zejména na kontrolu stanic, vlakových souprav i organizaci...

Foto: Představitelé a experti na dopravu z České republiky, Rakouska a Německa se sešli 14. března 2014 ve Freyungu. (65.45 KB) 17.03.2014

Průzkumem možností zavedení integrovaného systému veřejné dopravy na česko-rakousko-německém pomezí se zabývali představitelé a experti na dopravu těchto tří sousedících zemí 14. března 2014 ve Freyungu. S uvedenou iniciativou přišli zástupci Jihočeského kraje.

Celkem se touto problematikou zaobíralo 20 zástupců Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Dolního Bavorska a Horních Rakous z oblasti veřejné správy i například euroregionů působících na dotčeném území zahrnujícím především Národní park a CHKO Šumava a Národní park Bavorský les.

V uvedené lokalitě totiž existuje řada bariér bránících provozování příhraniční a zejména přeshraniční veřejné dopravy a zároveň...

Foto: Doktor Jan Samohýl je pověřen spolu s docentem Danielem Heiderem realizací projektu na jihu Čech. (97.85 KB) 13.03.2014

O středověké a raně novověké filosofii budou diskutovat v Českých Budějovicích přední čeští filosofové. Série přednášek představí práci Filosofického ústavu Akademie věd ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity. Tento projekt je podpořen finančně také Jihočeským krajem.

„Filosofie není jen plané teoretizování, ale může nám pomoci poodstoupit od problémů, které se nás a naší společnosti aktuálně dotýkají a podívat se na ně z jiné perspektivy," říká PhDr. Jan Samohýl, Th. D., jeden z organizátorů akce.

Na první sérii přednášek, která se uskuteční 10. dubna na Teologické fakultě (Kněžská 8) se bude hovořit o zajímavých tématech. Posluchači...

13.03.2014

Jaký je hlavní rozdíl mezi letošní a loňskou zimou? Odpověď je 209 milionů korun. Aspoň z pohledu jihočeských silničářů. Dosavadní náklady na údržbu komunikací na jihu Čech totiž zatím v letošní zimní sezoně dosáhly 120 milionů korun, zatímco v loňské zimní sezoně se vyšplhaly až na 329 milionů. Důvodem je letošní mírná zima. Díky ní se navíc na silnicích tvoří i méně výtluků.

„Od počátku zimy do konce února činila spotřeba posypové soli na silnicích I., II. a III. tříd v kraji celkem 10 tisíc tun a 19,3 tisíce tun inertních posypových materiálů s celkovými náklady 120 milionů korun. V halách zatím...

« Předchozí        Aktuální stránka: 170/540        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku