Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

19.06.2013

Jihočeský kraj poskytl rychlou finanční pomoc občanům, kteří se ocitli při povodních v tíživé životní situaci. Oprávněnými příjemci rychlé finanční pomoci Jihočeského kraje občanům postižených povodněmi byly fyzické osoby, které trvale žijí (nejedná se pouze o trvalý pobyt) v povodni zasažené bytové jednotce (se zaplavenými obytnými prostory) zapsané v katastru nemovitostí v obci, kde byla provedena evakuace. Za jednu bytovou jednotku byl poskytnut finanční příspěvek pouze jednou, a to zástupci všech osob trvale žijících v této bytové jednotce. Oprávněnost příspěvku potvrzoval starosta příslušné obce.

Další finanční prostředky občanům (pouze fyzickým osobám), kteří byli...

19.06.2013

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) má dlouhodobě velmi dobrou spolupráci se Svazem obcí Horního Rakouska (Oberösterreichischer Gemeindebund) a to i v dobách, kdy kvůli sporům ohledně JE Temelín byla spolupráce jiných subjektů utlumena nebo naprosto přerušena. Tato spolupráce má i konkrétní podobu.

Po letošních povodních nám Svaz obcí Horního Rakouska nezištně nabídl dar 5.000,- € pro některou povodněmi velmi zasaženou obec. Tento dar má pro nás velký význam i proto, že v Horním Rakousku byla řada obcí také silně zasažena povodněmi. Valné shromáždění SMOJK na svém jednání dne 18.6. v Táboře vybralo z členských obcí a dle zatím dostupných informací o výši škod...

18.06.2013

K dalšímu zvýšení kvality a komfortu péče o malé pacienty značně přispěje dokončení nového dětského operačního sálu v českobudějovické nemocnici. Moderní sál doplněný o nové vybavení je umístěn v prvním patře chirurgického pavilonu přímo spojeného s objektem dětského oddělení. Slouží jak pro akutní zákroky po úrazech, tak pro plánované operace.

„Nový sál je součástí projektu a dlouhodobého plánu zvyšování kvality předoperační, operační a pooperační péče o malé pacienty. Jeho realizací bylo pověřeno oddělní ARO ve spolupráci s dětským oddělením a specialisty řady dalších, vesměs chirurgických, oborů," uvedl primář Anesteziologicko resuscitačního oddělení (ARO)...

Foto: I. kategorie - Strakonice (149.38 KB) 17.06.2013


Vyhlášením vítězů byl ve čtvrtek (13.6.) ukončen 4. ročník mezinárodní soutěže „Vítejte u nás", která je určena žákům středních škol oborů zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii. Na soutěž přijela do Českých Budějovic družstva z celé České republiky a Slovenska, letos poprvé se soutěže zúčastnila i rakouská střední škola z Bad Leonfeldenu.

První soutěžní den se odehrál v duchu starých řemeslných tradic, návštěvníci soutěže mohli zhlédnout např. prezentace o historii tkalcovství, rybářství, pivovarnictví. Součástí prezentací byli i praktické ukázky řemesel, řemeslných nástrojů či řemeslných výrobků. Diváci měli příležitost ochutnat...

Foto: Den řemesel v Hoslovicích. (127.59 KB) 17.06.2013

Již tuto sobotu 22. června se od 10 do 17 hodin uskuteční Den řemesel ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích. Na programu jsou ukázky práce kameníka, kováře, dráteníka, pedikářky, krajkářky, provazníka, dřevořezbáře, tesaře a dalších. Těšit se můžete i na přípravu domácího chleba, houstiček nebo česnekových placek. K ochutnání budou taktéž domácí pomazánky.

K poslechu zahraje harmonika a připraveny jsou nejrůznější aktivity pro děti.

V rámci akce se uskuteční taktéž komentované prohlídky areálu a spouštění mlýnského kola.

Akce se koná v rámci projektu Muzeum mlýnů, financovaného z dotačního titulu Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát...

Foto: Výstava studentů SUPŠ v Bechyni na půdě krajského úřadu. (78.97 KB) 17.06.2013

Výstavu prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy (SUPŠ) v Bechyni, která je nejstarší keramickou školou v České republice, zahájila vernisáž v pondělí 17. června 2013 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Návštěvníci tu ve třetím podlaží mohou zhlédnout keramické objekty a bannery k letošním maturitním pracím ze všech studijních oborů uvedené školy. Tedy z keramiky, průmyslového designu, grafického designu a poprvé i z oboru Multimediální tvorba. Výběr je doplněn dvěma pracemi z loňska.

Společně se studenty se na krajském úřadu prezentuje svou tvorbou i šest členů výtvarné skupina Devět +. Ta se dala dohromady v prosinci 2012 a složena...

Foto: Násilí a šikana v otevřené diskusi žáků Střední školy obchodní. (140.68 KB) 13.06.2013


Den prevence je na Střední škole obchodní již nedílnou součástí preventivního programu školy a poskytuje žákům širokou paletu možností, jak se aktivně seznámit s různými patologickými jevy. V letošním roce připadá Den prevence na 14. června, zahrnuje tradičně workshop lektorky Centra vzdělávání a dialogu k tématu antisemitismus. Workshop zaměřený na holocaust staví především na skupinové práci žáků, jeho součástí je ale také přednáška či beseda s pamětníkem holocaustu.

Pedagogicko-psychologická poradna v Českých Budějovicích připravila besedu na téma sekty, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje přináší informace o trestně právní odpovědnosti...

Foto: Hejtman Jihočeského kraje s vedoucí oddělení krizového řízení Martou Spálenkovou. (151.21 KB) 13.06.2013

K dnešnímu dni ukončil svou činnost krizový štáb Jihočeského kraje. „Existují sice ještě některé komplikace např. na čistírnách vod či několika místních komunikacích, ale situace na všech tocích a přehradách je stabilizovaná, hladina Vltavy se drží na výši kontrolovaným odtokem z Lipna. Krajské krizové centrum, které nyní vyřizuje pomoc po povodních, bude ale samozřejmě pracovat i nadále," řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Potřebujeme vyčíslovat a monitorovat způsobené škody, pokračují např. hygienická či veterinární sledování zaplavených území. I nadále máme v terénu tým psychosociálních pracovníků," dodal Jiří Zimola.

„S ostatními hejtmany...

Foto: Zaměstnanci krajského úřadu rozváželi rychlou finanční pomoc do 15 obcí. (106.29 KB) 13.06.2013


Desítka zaměstnanců jihočeského krajského úřadu v tomto týdnu vyrazila do terénu přímo k rodinám postiženým povodněmi. „Rozhodl jsem o mimořádné a rychlé finanční výpomoci nejpostiženějším občanům," řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Je jen jedna věc lepší než pomoc - a to je rychlá pomoc. Naši zaměstnanci navštívili řadu obcí a pomáhali lidem v zaplavených oblastech s vyplňováním formulářů. Celou tuto akci jsme směřovali k tomu, aby se peníze na účtech lidí v nouzi objevily do konce tohoto týdne," upřesnil Zimola.

Seznam nejvíce postižených objektů připravili sami starostové ze zaplavených lokalit. Zaměstnanci krajského úřadu projeli 15 obcí...

« Předchozí        Aktuální stránka: 191/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku