Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

30.01.2013

Celkem 65 milionů korun na Akční plán Programu rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2013 vyčlenil Jihočeský kraj ze svého rozpočtu. Žadatelé se o uvedenou částku budou moci ucházet v rámci 18 grantových programů shrnutých do sedmi tematických oblastí. Ty jsou pojmenované Ekonomický rozvoj a znalostní ekonomika, Lidské zdroje a sociální soudržnost, Dostupnost a infrastruktura, Venkovský prostor, Rozvoj urbánních prostor, Cestovní ruch, kulturní a přírodní atraktivity a Životní prostředí.

Soubor grantových programů je vypsán pro jihočeské obce, neziskové organizace a právnické i fyzické osoby. Reaguje na potřebu řešit naléhavé problémy rozvoje Jihočeského kraje v sedmi...

30.01.2013

Po sérii spekulativních informací, které přinesla některá média, potvrzuji, že jsem v minulých dnech obdržel písemnou rezignaci paní Mgr. Vítězslavy Baborové na post uvolněné krajské radní pro oblast školství. Paní kolegyně V.Baborová se rozhodla na svou funkci rezignovat ke dni 3.2.2013 a jako důvod uvedla přetrvávající zdravotní problémy, které jí nedovolují odpovědné plnění pracovních povinností. S touto rezignací seznámím krajské zastupitele na nejbližším jednání zastupitelstva Jihočeského kraje.

V nejbližších dnech se v reakci na tuto skutečnost sejdou zástupci obou koaličních stran, aby zastupitelstvu navrhli doplnění v současné době neúplné Rady kraje a...

29.01.2013

Jestliže se o Češích tvrdí, že jsou národem notorických stěžovatelů, přičemž míra jejich nespokojenosti neustále stoupá, tak pro obyvatele jižních Čech to zřejmě neplatí. Aspoň pokud se jedná o stížnosti adresované Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Jejich počet se totiž od roku 2009 pravidelně snižuje. Loni jich tu zaevidovali celkem 265, tedy o 65 méně než v roce 2011, o 83 méně než v roce 2010 a dokonce o 103 méně než v roce 2009.

Pokud jde o petice, které končí na stejné adrese, dala by se situace označit za proměnlivou. V roce 2012 jich sem dorazilo 13, ale třeba v roce 2009 pouze devět. „Nejvíce stížností - 59, musel loni řešit na krajském úřadě odbor...

28.01.2013

Nový pavilon, nové oddělení, nové přístroje - na všechny tyto novinky se v roce 2013 připravují některé jihočeské nemocnice založené krajem. Českobudějovická nemocnice chce zahájit rekonstrukci bývalého dětského pavilonu a vybudovat v něm novou porodnici a neonatologii. V Jindřichově Hradci už se staví nový pavilon „D"pro lůžková oddělení, ale také pro potřeby jednodenní péče. Ve Strakonicích bude v létě dokončena Přístavba rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP a například táborská nemocnice se připravuje na nákup Magnetické rezonance.

Nemocnice České Budějovice chce za 200 milionů korun vybudovat Perinatologické centrum (porodnice s neonatologií)....

28.01.2013

Stále se zvyšující intenzita dopravy a s tím spojená nehodovost, která se bohužel týká i předškolních dětí, přiměla Krajský úřad Jihočeského kraje, krajské pracoviště BESIP Ministerstva dopravy a Hopsarium k uspořádání preventivně vzdělávací akce. „Jedná se o model dopravní soutěže používaný u dětí ze základních škol. V tomto případě je však zaměřena i na předškoláky z mateřských školek, které tak nenásilnou formou budeme motivovat k získání základních znalostí pravidel silničního provozu. Účast v soutěži pro ně bude jistě i emotivním zážitkem, který budou mít spojený s důležitostí těchto vědomostí," říká Luboš Rákosník z odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ....

Planetka Cílek (53.55 KB) 25.01.2013

V úterý 22. ledna 2013 zavítal na českobudějovickou hvězdárnu RNDr. Václav CÍLEK CSc., geolog, klimatolog, spisovatel a filozof, z Geologického ústavu AV ČR. Řeč byla o kolapsech a regeneracích civilizací. O přednášku byl veliký zájem, celkem se do kinosálu vměstnalo 111 posluchačů.

Prakticky pro všechny jevy v přírodě i společnosti je podle Václava Cílka charakteristický sinusovitý vývoj růstů a poklesů. Zdá se, že se nemůžeme vyhnout ani obdobím krizí, ani nevyhnutelným regeneracím. Václav Cílek se domnívá, že dnes stojíme v určitém přechodovém období, které začalo vlnou druhé industrializace po roce 1890, prošlo dvěma světovými konflikty, rozpadem "starého...

Foto: Minimálně jednorázovou zkušenost s nelegálními drogami má v Jihočeském kraji, kde žije zhruba 630 tisíc obyvatel, až 135 tisíc osob.  (42.08 KB) 25.01.2013

Celkem sedm milionů korun uvolní v roce 2013 Jihočeský kraj v rámci své protidrogové politiky. Stane se tak prostřednictvím dvou grantových programů, kde je možné z každého čerpat 3,5 milionu.

První grant je zaměřený na spolufinancování služeb kontaktních center a ambulantní léčby. Do 11. ledna 2013, kdy byl už uzavřen, se do něj přihlásili tři uchazeči. Konkrétně Farní charita TÁBOR, Arkáda - Sociálně psychologické centrum o.s. v Písku a Prevent o.s. ve Strakonicích. Jejich žádosti nyní musí mimo jiné posoudit hodnotící komise jmenovaná radou kraje, a stejná komise pak doporučí radě a zastupitelstvu přidělení finančních prostředků. Druhý grant zaměřený na ostatní služby...

23.01.2013


Jihočeský kraj letos opět vydává informační brožuru, která obsahuje informace o veškerých grantových programech, podporách a příspěvcích, které budou vyhlášeny v roce 2013.
Programy jsou zde rozděleny do sedmi tematických oblastí, ve kterých naleznou informace zejména neziskové organizace, právnické či fyzické osoby, působící na území Jihočeského kraje a obce Jihočeského kraje.

Tyto informace se týkají základního popisu programů, vyčleněné finanční alokace pro jednotlivé programy, datum vyhlášení výzev a zejména kontakty na zaměstnance krajského úřadu, kteří jsou připraveni poskytnout zájemcům bližší informace a nezbytné rady.

Brožuru lze získat na...

Foto: Písecká nemocnice (137.48 KB) 23.01.2013


V pátém ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice byla se svým projektem jako druhá nejlepší vyhodnocena Nemocnice Písek, a.s. Cenu s oceněním si převezme od hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka dne 24. 1. 2013 předseda představenstva písecké nemocnice MUDr. Jiří Holan, MBA a vedoucí projektu Monika Lišková, Dis. Stane se tak na slavnostním vyhodnocení v Horáckém divadle v Jihlavě.

Vyhlášení soutěže Bezpečná nemocnice je součástí programu celostátní konference „Dny bezpečí", která probíhá 24.1 - 25. 1. 2013 v Jihlavě pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. V rámci této konference budou 25. 1. 2013 první tři vítězné projekty tradičně prezentovány...

« Předchozí        Aktuální stránka: 199/516        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku