Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: O prostředky z grantového programu na podporu bezplatného dárcovství krve se mohou ucházet oblastní spolky Českého červeného kříže na jihu Čech. (54.04 KB) 25.02.2013

Podpora bezplatného dárcovství krve (BDK) prostřednictvím programů a projektů oblastních spolků Českého červeného kříže (ČČK). To je hlavní cíl stejnojmenného grantového programu vyhlášeného Jihočeským krajem pro rok 2013. Vybraní žadatelé si v jeho rámci rozdělí celkem 700 tisíc korun, které jsou pro ně v tomto roce v rozpočtu kraje vyčleněny. Pravidla a vyhlášení grantového programu doporučila Rada Jihočeského kraje ke schválení zastupitelům na jejich zasedání 7. března 2013.

Mezi hlavní cíle uvedeného grantového programu patří udržení a případné rozšíření aktivit spolků ČČK zaměřených na tuto činnost, vytvoření stabilní základny dobrovolných dárců, zvýšení...

Foto: První náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje s kanadskou delegací. (298.73 KB) 25.02.2013

Jihočeský kraj navštívila kanadská delegace První náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská dnes (pátek 22.2.2013 ) přijala na Krajském úřadě zástupce Velvyslanectví Kanady chargé d´affaires Briana Oaka a politického radu Matthewa Lokena. Reprezentanti kanadské ambasády se zajímali o pohled představitelů Jihočeského kraje na aktuální témata celorepublikového významu - prezidentské volby, vztah k současné vládě nebo možnosti krajů čerpat finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. Jejich pozornosti neunikla ani problematika zdravotní a sociální péče na jihu Čech. Důležitým tématem schůzky byly možnosti budoucí spolupráce. Největší potenciál je podle zástupců Kanady v...

22.02.2013

Jihočeská sociální demokracie a Klub zastupitelů ČSSD Jihočeského kraje považuje informace o bývalé spolupráci pana radního Václava Kučery se státní policií za nanejvýš znepokojivé.

Jedná se o personální problém jednoho konkrétního člena Rady Jihočeského kraje zvoleného za KSČM, nikoliv koalice jako celku, která plní koaliční program a programové cíle pro rozvoj Jihočeského kraje.

Odpovědnost v této personální záležitosti je plně na panu radním Kučerovi a také na KSČM, jako politické straně, za kterou pan Kučera kandidoval do Zastupitelstva Jihočeského kraje a za kterou byl také zvolen.

Jsme přesvědčeni, že jak pan radní Kučera, tak i koaliční partner KSČM...

22.02.2013

Celkem 6 milionů korun. To je částka učená na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), kterou bude 7. března 2013 rozdělovat Krajské zastupitelstvo Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o dvoumilionovou investiční dotaci a čtyřmilionovou dotaci neinvestiční. Návrh jejich rozdělení a účel čerpání mezi 109 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí zastupitelstvu doporučila Rada Jihočeského kraje na svém jednání 21. února.

Zastupitelé v březnu projednají i návrh Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, ve kterém mezi ně rozdělí 5,8 milionu korun. Vyhlášení jeho první výzvy ke dni 8. března 2013 jim rovněž doporučili krajští radní....

22.02.2013

Necelý rok vznikalo v areálu Nemocnice Písek nové oddělení neurologie s iktovým centrem. Oddělení neurologie s iktovým centrem se přestěhuje do nově vybudovaných prostor přistavěných na budovu centrálních operačních sálů. Předání stavby investorovi Nemocnice Písek, a.s. bude zahájeno v pondělí 25. února. Výstavba s rozpočtem necelých 59 milionů korun bez DPH byla zahájena vloni 10. dubna a realizovala ji stavební firma KOČÍ a.s.

„Nové neurologické oddělení je vybaveno nejmodernějšími technologiemi, které jsou potřebné pro záchranu životů. Nástavbou vzniklo deset nových pokojů s vlastním hygienickým zázemím na pokojích, jednotka intenzivní péče, zázemí sester se...

20.02.2013

Na základě zveřejněných výsledků dotačního řízení MPSV na rok 2013 je zřejmé, že opět dochází k nesystémovému snižování finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na podporu poskytovatelům sociálních služeb. Pro území Jihočeského kraje bylo pro rok 2013 Jihočeskému kraji od MPSV přiděleno „směrné číslo" ve výši 386,7 mil. Kč, přestože požadavek na dotaci vyčíslený v souhrnné žádosti, který považuje Jihočeský kraj za minimální objem finančních prostředků nutných k zajištění současných poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji, činí 487,8 mil. Kč. Rozdíl mezi „směrným číslem" a požadavkem dle schváleného Střednědobého plánu rozvoje...

19.02.2013


Žadatelé, kteří žádají o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, výzva č. A7 Vzdělávání v sociálních službách, musí doložit povinnou přílohu č. 2 s názvem „Příloha - vyjádření příslušného krajského úřadu k podpoře projektu - návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje". Formuláře povinných příloh lze získat na www.esfcr.cz.

Z důvodu dostatečné časové rezervy na zpracování vyjádření Vás žádáme, aby byly tyto povinné přílohy č. 2 zaslány krajskému úřadu k vyplnění...

Foto: Vedení jihočeských obcí a kraje debatuje na pravidelných poradách. (197.23 KB) 19.02.2013

Vedení Jihočeského kraje a starostové a starostky obcí Českobudějovicka a Českokrumlovska dnes (úterý 19.2.) absolvovali tradiční poradu. Tato pravidelná setkání slouží k zajištění dobré oboustranné spolupráce při správě Jihočeského kraje. Setkání, kterého se účastní členové Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje, už se konala ve Strakonicích a Jindřichově Hradci. V příštích týdnech se uskuteční ještě v Táboře (26.2.), Prachaticích (5.3.) a Písku (12.3.)

Program setkání má ustálený scénář. V úvodu slově hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola seznámí starosty s tématy, která by je mohla zajímat a nastíní připravované aktivity kraje, které slouží obcím k jejich rozvoji....

19.02.2013

Jihočeský kraj, stejně jako loni, přijal i letos nabídku na prodloužení partnerství v projektu „Chraňte se včas", který se věnuje především problematice očkování proti rakovině děložního čípku. Zároveň nad ním převezme záštitu, ale bez poskytnutí finančního příspěvku. Shodla se na tom Rada Jihočeského kraje.

Díky uvedenému projektu mohou občané jihočeského kraje využívat slevu na preventivní očkovací vakcínu proti nejčastěji sexuálně přenosné infekci tzv. HPV - neboli lidským papilomavirům. Ta, kromě karcinomu děložního čípku, způsobuje například také rakovinu úst a hrtanu či polypy dýchacích cest.

„Standardní cena tří dávek očkovací vakcíny činí...

« Předchozí        Aktuální stránka: 210/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku