31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

19.06.2013

Jihočeský kraj poskytl rychlou finanční pomoc občanům, kteří se ocitli při povodních v tíživé životní situaci. Oprávněnými příjemci rychlé finanční pomoci Jihočeského kraje občanům postižených povodněmi byly fyzické osoby, které trvale žijí (nejedná se pouze o trvalý pobyt) v povodni zasažené bytové jednotce (se zaplavenými obytnými prostory) zapsané v katastru nemovitostí v obci, kde byla provedena evakuace. Za jednu bytovou jednotku byl poskytnut finanční příspěvek pouze jednou, a to zástupci všech osob trvale žijících v této bytové jednotce. Oprávněnost příspěvku potvrzoval starosta příslušné obce.

Další finanční prostředky občanům (pouze fyzickým osobám), kteří byli...

19.06.2013

Jihočeský kraj se již podruhé stal úspěšným žadatelem o dotaci ze Strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V srpnu 2012 byla zahájena realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II", který navazuje na předchozí čtyřletý projekt s obdobným zaměřením, jež byl úspěšně ukončen v červenci 2012.

Cílem navazujícího projektu je finanční zajištění dostupnosti vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Projekt se zaměřuje na sociální služby pomáhající osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným.

Díky projektu bude podpořeno...

18.06.2013

K dalšímu zvýšení kvality a komfortu péče o malé pacienty značně přispěje dokončení nového dětského operačního sálu v českobudějovické nemocnici. Moderní sál doplněný o nové vybavení je umístěn v prvním patře chirurgického pavilonu přímo spojeného s objektem dětského oddělení. Slouží jak pro akutní zákroky po úrazech, tak pro plánované operace.

„Nový sál je součástí projektu a dlouhodobého plánu zvyšování kvality předoperační, operační a pooperační péče o malé pacienty. Jeho realizací bylo pověřeno oddělní ARO ve spolupráci s dětským oddělením a specialisty řady dalších, vesměs chirurgických, oborů," uvedl primář Anesteziologicko resuscitačního oddělení (ARO)...

Foto: I. kategorie - Strakonice (149.38 KB) 17.06.2013


Vyhlášením vítězů byl ve čtvrtek (13.6.) ukončen 4. ročník mezinárodní soutěže „Vítejte u nás", která je určena žákům středních škol oborů zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii. Na soutěž přijela do Českých Budějovic družstva z celé České republiky a Slovenska, letos poprvé se soutěže zúčastnila i rakouská střední škola z Bad Leonfeldenu.

První soutěžní den se odehrál v duchu starých řemeslných tradic, návštěvníci soutěže mohli zhlédnout např. prezentace o historii tkalcovství, rybářství, pivovarnictví. Součástí prezentací byli i praktické ukázky řemesel, řemeslných nástrojů či řemeslných výrobků. Diváci měli příležitost ochutnat...

Foto: Den řemesel v Hoslovicích. (127.59 KB) 17.06.2013

Již tuto sobotu 22. června se od 10 do 17 hodin uskuteční Den řemesel ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích. Na programu jsou ukázky práce kameníka, kováře, dráteníka, pedikářky, krajkářky, provazníka, dřevořezbáře, tesaře a dalších. Těšit se můžete i na přípravu domácího chleba, houstiček nebo česnekových placek. K ochutnání budou taktéž domácí pomazánky.

K poslechu zahraje harmonika a připraveny jsou nejrůznější aktivity pro děti.

V rámci akce se uskuteční taktéž komentované prohlídky areálu a spouštění mlýnského kola.

Akce se koná v rámci projektu Muzeum mlýnů, financovaného z dotačního titulu Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát...

Foto: Výstava studentů SUPŠ v Bechyni na půdě krajského úřadu. (78.97 KB) 17.06.2013

Výstavu prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy (SUPŠ) v Bechyni, která je nejstarší keramickou školou v České republice, zahájila vernisáž v pondělí 17. června 2013 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Návštěvníci tu ve třetím podlaží mohou zhlédnout keramické objekty a bannery k letošním maturitním pracím ze všech studijních oborů uvedené školy. Tedy z keramiky, průmyslového designu, grafického designu a poprvé i z oboru Multimediální tvorba. Výběr je doplněn dvěma pracemi z loňska.

Společně se studenty se na krajském úřadu prezentuje svou tvorbou i šest členů výtvarné skupina Devět +. Ta se dala dohromady v prosinci 2012 a složena...

Foto: Zaměstnanci krajského úřadu rozváželi rychlou finanční pomoc do 15 obcí. (106.29 KB) 13.06.2013


Desítka zaměstnanců jihočeského krajského úřadu v tomto týdnu vyrazila do terénu přímo k rodinám postiženým povodněmi. „Rozhodl jsem o mimořádné a rychlé finanční výpomoci nejpostiženějším občanům," řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Je jen jedna věc lepší než pomoc - a to je rychlá pomoc. Naši zaměstnanci navštívili řadu obcí a pomáhali lidem v zaplavených oblastech s vyplňováním formulářů. Celou tuto akci jsme směřovali k tomu, aby se peníze na účtech lidí v nouzi objevily do konce tohoto týdne," upřesnil Zimola.

Seznam nejvíce postižených objektů připravili sami starostové ze zaplavených lokalit. Zaměstnanci krajského úřadu projeli 15 obcí...

Foto: Hejtman Jihočeského kraje s vedoucí oddělení krizového řízení Martou Spálenkovou. (151.21 KB) 13.06.2013

K dnešnímu dni ukončil svou činnost krizový štáb Jihočeského kraje. „Existují sice ještě některé komplikace např. na čistírnách vod či několika místních komunikacích, ale situace na všech tocích a přehradách je stabilizovaná, hladina Vltavy se drží na výši kontrolovaným odtokem z Lipna. Krajské krizové centrum, které nyní vyřizuje pomoc po povodních, bude ale samozřejmě pracovat i nadále," řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Potřebujeme vyčíslovat a monitorovat způsobené škody, pokračují např. hygienická či veterinární sledování zaplavených území. I nadále máme v terénu tým psychosociálních pracovníků," dodal Jiří Zimola.

„S ostatními hejtmany...

Foto: Násilí a šikana v otevřené diskusi žáků Střední školy obchodní. (140.68 KB) 13.06.2013


Den prevence je na Střední škole obchodní již nedílnou součástí preventivního programu školy a poskytuje žákům širokou paletu možností, jak se aktivně seznámit s různými patologickými jevy. V letošním roce připadá Den prevence na 14. června, zahrnuje tradičně workshop lektorky Centra vzdělávání a dialogu k tématu antisemitismus. Workshop zaměřený na holocaust staví především na skupinové práci žáků, jeho součástí je ale také přednáška či beseda s pamětníkem holocaustu.

Pedagogicko-psychologická poradna v Českých Budějovicích připravila besedu na téma sekty, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje přináší informace o trestně právní odpovědnosti...

« Předchozí        Aktuální stránka: 211/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku