Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Třeboň (28.45 KB) 30.03.2012


Soutěž pro děti z mateřských a základních škol o nejkrásnější výlohu připravilo Město Třeboň a Informační a kulturní středisko. Obchodníci nabídli výlohy, děti připravili výzdobu na téma Velikonoce a jejich nejhezčí dílo vybere odborná porota i laická veřejnost. Vítězové budou vyhlášeni 7. dubna na Masarykově náměstí. První dubnovou sobotu tu totiž Velikonoční hospodářský a farmářský trh otevře letošní sezonu trhů v lázeňském městě. Své výrobky a služby nabídnou i jihočeské chráněné dílny. Na náměstí vykvete nově objevený endemický druh stromu kraslicovník pestrý. K jeho barevnost přispěje každý, kdo přinese velikonoční kraslici.

Akce je podpořena z Programu...

Foto: Partneři (35.05 KB) 30.03.2012


Do 10. dubna 2012 do 14 hodin je možné předkládat na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřené na podporu nabídky dalšího vzdělávání. Projektové záměry lze konzultovat s pracovníky oddělení řízení grantů a projektů Odboru evropských záležitostí.

V rámci výzvy může být rozděleno až 100 mil. Kč. Žadatelé se nemusí při realizaci projektů podílet žádnými vlastními prostředky, neboť výše dotace bude dosahovat 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu České republiky).

Výzva je určena vzdělávacím institucím,...

30.03.2012


Dle výpisu z bankovního účtu ze dne 30. 03. 2012 byla dne 29. 03. 2012 připsána na účet Jihočeského kraje z MPSV část finančních prostředků první splátky dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012. Kontrolou údajů bylo zjištěno, že zaslané finanční prostředky neodpovídají avízu z MPSV, ve kterém jsou uvedeny výše splátek jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. Jihočeský kraj urychleně v této věci kontaktoval MPSV, které danou situaci řeší. Krajský úřad Jihočeského kraje je připraven okamžitě po vyřešení nastalé situace a zaslání opravených podkladů ze strany MPSV, přeposlat finanční prostředky jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb v Jihočeském...

Foto: Veletrh FIFF 0212 (154.53 KB) 30.03.2012

Ve dnech 20. - 22. března 2012 se osm žáků Střední školy obchodní, Husova 9, České Budějovice, jako jedné ze dvou škol jihočeského kraje, zúčastnilo 18. mezinárodního veletrhu fiktivních firem 2012, který se uskutečnil na Výstavišti Holešovice v Praze.

Fiktivní firmy - virtuální společnosti, jsou vedeny jako reálné společnosti. Simulují reálné procesy, produkty a služby. Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí. Společnosti spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. V České republice funguje každoročně přibližně 250 fiktivních firem na zhruba stovce škol. Na SŠO, Husova 9, České Budějovice, je předmět...

Foto: Studenti a pedagogové z Bad Leonfeldenu  (172.77 KB) 29.03.2012

Skupina dvaadvaceti studentů z Tourismusschulen Bad Leonfelden se svými pedagogy se ve středu 28.3.2012 v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích zúčastnila prezentace programu na téma „Cestovní ruch v Jihočeském regionu".

S Jihočeskou centrálou cestovního ruchu spolupracuje Tourismusschulen Bad Leonfelden již několik let. Jednou z forem spolupráce je i pořádání seminářů. Před dvěma lety navštívili studenti se svými pedagogy českobudějovickou Solnici, kde na semináři o cestovním ruchu získali řadu zajímavých informací a podnětů k dalšímu studiu. V letošním roce jim rozvoj, koncepci a nabídky v oblasti cestovního ruchu v našem regionu představila ředitelka...

29.03.2012

V úterý 27. března 2012 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém 30. zasedání nový Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji. Tento program bude realizován ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. a Jihočeský kraj jím chce jednak podpořit malé podnikatele a také nově zvýšit kvalitu technické infrastruktury obcí, která by měla vést k celkovému růstu kvality regionu.

 

Podpora určená obcím by měla směřovat zejména do oblastí, jako jsou:

a) vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod,
b) elektrifikace, plynofikace,
c) kulturní a sportovní zařízení,
d)...

Foto: Klíče pro život - partneři (57.05 KB) 28.03.2012

Odbornostní setkání Jihočeského a Plzeňského kraje v rámci národního projektu Klíče pro život se pod záštitou radní Jihočeského kraje RNDr. Jany Krejsové konalo 22.-23.3. 2012 v Táboře.

Setkání osobně navštívila RNDr. Jana Krejsová radní Jihočeského kraje pro oblast školství a Mgr. Václav Průcha vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu z OŠMT Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Z pěti navržených odborností se uskutečnily čtyři - Táborové aktivity s 12 účastníky, Výukové programy s 9 účastníky, Aktivity v otevřených klubech s 13 účastníky, Mateřská centra - centra pro předškoláky se 7 účastníky. Neotevřela se odbornost - Aktivity pro děti a mládež v ICM , kde...

28.03.2012

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci se zastoupením Agentury CzechTourism v Polsku organizuje ve dnech 27. - 29. 3 2012 study tour pro touroperátory z Polska. Účastníci navštíví Tábor, Český Krumlov, České Budějovice a Hlubokou nad Vltavou.

Ve středu 28.3.2012 zavítá celkem jedenáct polských touroperátorů a zástupců cestovních kanceláří do metropole jižních Čech, kde se od 16 hod. v zasedací místnosti Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích zúčastní workshopu zaměřeného především na školní turistiku, tematické zájezdy za kulturou a historií, památkami UNESCO i na kongresovou turistiku. To vše mohou jižní Čechy polským zástupcům nabídnout....

28.03.2012

Další úsek „Zanádražní komunikace" v Českých Budějovicích bude do provozu uveden už 31. března 2012. Stavba přeložky silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích -1. etapa, část 1.2. byla zahájena v březnu 2011 demolicemi starých objektů, skladů a přístřešků v průmyslových areálech. Tím se uvolnilo budoucí staveniště pro novou komunikaci. Realizací stavby v délce zhruba 550 metrů dojde k propojení ulic Rudolfovská a Pekárenská. Obě křižovatky jsou vybaveny světelným signalizačním zařízením.

Nutnou součástí nové stavby bylo i vybudování nového drážního mostu přes Dobrovodský potok a vybudování zcela nového železničního přejedu včetně zabezpečovacího zařízení....

« Předchozí        Aktuální stránka: 225/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku