Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

4.10.2012

Tradiční podzimní veletrh cestovních možností a vizí Jihočeský kompas i letos nabídne přehlídku možností cestovního ruchu v jižních Čechách. Festival organizují Metropol CB o.p.s. a Jihočeská centrála cestovního ruchu, která pro návštěvníky veletrhu připravila výstavu fotografií z projektu „Žijeme v památkách".

„Tímto projektem oslavujeme 20 let od zapsání Českého Krumlova na seznam památek UNESCO, připomínáme si, že letos proběhl dvacátý Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích, ale hlavně chceme představit jižní Čechy coby pokladnici plnou nádherných pamětihodností," řekla pověřená ředitelka JCCR Petra Jánská.

Fotografie zapojené do...

Foto: Jihočeský hejtman Jiří Zimola s náměstkyní Ivanou Stráskou a Miroslavou Člupkovou předsedkyní představenstva Nemocnice Dačice, a.s. (173.26 KB) 3.10.2012

Nové rehabilitační pracoviště zahájí ve čtvrtek 4. října 2012 provoz v nemocnici v Dačicích. Využívat ho budou především pacienti po úrazech, operacích pohybového aparátu, trpící chronickými bolestmi zad a páteře, nebo jejichž zdravotní stav si vyžaduje vodoléčbu, laserovou terapii či magnetoterapii.

„Rehabilitační pracoviště vzniklo v pavilonu nevyužívané nemocniční kuchyně navýšené o jedno patro nákladem 14 milionů korun," upřesnila náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská. Přestavba začala letos 2. května a skončila 27. září 2012, kdy se uskutečnila kolaudace. Denně tu zvládnou ošetřit 25 až 30 pacientů. Starat se o ně budou rehabilitační lékař,...

2.10.2012

Zastupitelé Jihočeského kraje schválili 25. září 2012 vyúčtování tzv. prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti na jihu Čech v roce 2011. Ta za uvedené období činila v linkové a drážní dopravě celkem 927 106 641 korun.

V rozpočtu pro uplynulý rok měl Jihočeský kraj přitom na tyto služby vyčleněno 932,372 milionu korun. Z toho vyplývá, že z krajské pokladny nebylo nutné vyčerpat částku zhruba ve výši 5,3 milionu.

„Prokazatelné ztráty vznikají z toho důvodu, že příjmy od cestujících nepokryjí náklady spojené s provozem linkových autobusů a drážních vozidel, mezi která patří i trolejbusy. A tento rozdíl je na základě smluv s dopravci povinen objednavatel těchto...

Foto: Část účastníků nad pečlivou kronikou Zdenky Jindrové z Doubravice. (173.57 KB) 2.10.2012

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje uspořádal další seminář pro kronikáře obcí. Školení se uskutečnilo ve čtvrtek 27. října na Krajském úřadu Jihočeského kraje. Organizoval ho tajemník SMOJK Miroslav Beneš a vedl lektor Jiří Bartoň, autor praktické publikace O kronikách obcí. Záštitu nad seminářem převzal 1. náměstek hejtmana František Štangl, který dal před třemi lety, na základě svých setkávání s kronikáři obcí, podnět ke vzniku cyklu seminářů.

Foto: Jihočeský hejtman Jiří Zimola dostal při předávání nového vlaku RegioPanter jako dárek jeho zmenšený model. (123.34 KB) 1.10.2012

Sto čtyřicet sedm míst k sezení, polstrovaná sedadla, odhlučnění, klimatizace nebo rychlost až 120 kilometrů v hodině. Komfort, na jaký dosud nebyli cestující na regionálních železničních tratích v Jihočeském kraji zvyklí, jim nabídne nový vlak RegioPanter.

Tuto soupravu předal v pondělí 1. října 2012 Jihočeskému kraji a Českým drahám Jiří Paruza, předseda představenstva ostravské společnosti Škoda Vagonka, kde RegioPantery vyrábějí. Slavnostní ceremoniál se odehrál ve 12 hodin na prvním nástupišti českobudějovického nádraží.

Náklady na pořízení vlaku pokryly České dráhy s využitím finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihozápad. Jeho cena je 113...

Foto: Na snímku hejtman Jiří Zimola (vpravo) a ředitel jaderné elektrárny Temelín Miloš Štěpanovský. (150.71 KB) 1.10.2012

Rychlejší reakci na mimořádné události, jako jsou například živelné pohromy, umožní Jihočeskému kraji nové Centrum krizového řízení. To vzniklo v hlavní budově krajského úřadu přestavbou už existujících prostor v objektu „G".

Zřízení centra si vyžádalo celkovou investici ve výši pěti miliónů korun, která byla plně uhrazena z prostředků společnosti ČEZ na základě takzvané rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností ČEZ a Jihočeským krajem v dubnu 2009 na dobu deseti let. Rámcová smlouva vyčleňuje dle uzavřených dohod zdroje na podporu rozvoje infrastruktury v regionu v už zmíněném desetiletém období ve výši 3,7 miliardy korun.

„Centrum...

27.09.2012

Krajský úřad Jihočeského kraje svítí ekologicky díky instalaci úsporného LED osvětlení. V průběhu letních měsíců proběhla výměna více než 600 světelných bodů v budově Krajského úřadu. Díky řádově trojnásobnému snížení spotřeby elektrické energie ušetří Jihočeský kraj v průběhu životnosti LED světelných zdrojů takřka 1,2 milionu Kč na elektrické energii (při současných cenách energií).

Světelné zdroje o příkonu 9W a 6W byly instalovány v průběhu letních měsíců. Jihočeský kraj se stal jedním z prvních krajů, který ve svém sídle instaloval moderní LED technologie. Jde v tomto ohledu příkladem občanům i firmám z Jihočeského kraje, kterým by rád ukázal, že investice do...

27.09.2012


Ve čtvrtek 4.října 2012 od 9 hodin se bude konat 1.konference k projektu Provázení v sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Projektem Provázení chceme oslovit široké spektrum lidí, kterým dává smysl to, že lidský život je konečný. Vycházíme-li pak z tohoto faktu, rozmyslíme si lépe, jak prožijeme naši každodennost především v tom, jak nastavíme své osobní hodnoty. Zda-li se necháme vláčet spotřební matérií za cenu závislosti a ničení vztahů. Či zda naopak dokážeme vnímat a projevit laskavost, zdvořilost, ohleduplnost, úctu a lásku sobě a bytostem kolem sebe.

Prostřednictvím tématu Provázení...

Foto: Den jazyků (67.10 KB) 26.09.2012

Téměř stovka žáků základních a studentů středních jihočeských škol se dnes dopoledne zúčastní jazykových animací, soutěží a workshopů pořádaných v rámci Evropského dne jazyků. Společně s Goethe - Zentrum , Francouzskou aliancí, Britským centrem a Jihočeskou univerzitou jej v DDM Č. Budějovice spolupořádá Europe Direct centrum při Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Ačkoli podle slov vedoucí Europe Direct centra Vladimíry Pavlové projevily některé třídy zájem o účast na jazykových seminářích francouzštiny nebo španělštiny, převládá zájem o německý jazyk. „Znalost němčiny je právě v našem kraji výhodou, otevírá nám totiž nejen kariérní dveře k našim německým a rakouským...

« Předchozí        Aktuální stránka: 226/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku