31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola s příslušníky jihočeské policie  (218.18 KB) 18.12.2012

Čtyřmi milióny a pěti sty tisíci korunami přispěla společnost ČEZ prostřednictvím své stejnojmenné nadace na nákup nové techniky pro jihočeské policisty. Ti za tuto částku pořídili například speciální nafukovací stan, přívěsné vozíky určené pro přepravu policejních psů a další potřebné vybavení, včetně elektroniky.

„V současné době bychom si takto moderní zařízení, které výrazně zvyšuje akceschopnost Policie České republiky v Jihočeském kraji, z vlastních zdrojů dovolit nemohli. Podpora naší práce, která je výsledkem dlouhodobé dohody mezi společností ČEZ a Jihočeským krajem, je pro nás velice cenná a přispěje ke zvýšení bezpečí obyvatel celého kraje. Díky novému...

Foto: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (33.42 KB) 17.12.2012

Od pondělí 17. prosince do pondělí 7. ledna 2013 mohou uchazeči o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) předkládat projektové žádosti. Během této doby mohou také ještě konzultovat své projektové záměry s pracovníky oddělení řízení grantů a projektů Odboru evropských záležitostí a s pracovníky Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Žádat o dotaci mohou např. školy, školská zařízení, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizace působících v oblasti volného času dětí a mládeže, nestátní neziskové organizace, ostatní vzdělávací instituce.

Výzvy byly vyhlášeny...

Foto: hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola s 1. náměstkyní Ivanou Stráskou na setkání se studenty (169.81 KB) 13.12.2012


Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola se v pondělí (10.12.2012) v podvečer sešel se studenty, kteří od listopadu protestují proti komunistické radní pro oblast školství a kultury. Hejtman studentům zopakoval svou nabídku na jejich zapojení do rozhodování formou pracovní skupiny či stínového studentského zastupitelstva. To ale studenti odmítli a stupňují své požadavky. V počátku svých protestů požadovali odvolání komunistické radní z resortu školství. Teď žádají, aby ČSSD zrušila koalici s KSČM.

„Vyjasnili jsme si aktuální názory. Seznámil jsem se se stanoviskem studentů. Současně jsem si vyslechl, že studenti neakceptují v tuto chvíli mou nabídku na vytvoření...

Foto: AJG (52.20 KB) 13.12.2012

Výstava Ááách Československý filmový plakát 1959 - 1989 představuje „zlatou" éru tohoto výtvarného oboru. Ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích je od 29. listopadu k vidění 100 autorských plakátů, jejichž autory jsou přední českoslovenští výtvarníci. Mezi 23 jmény tvůrců filmových plakátů se objevují takové osobnosti, jako Jiří Balcar, Richard Fremund, Zdeněk Kaplan, Karel Teissig nebo Zdeněk Ziegler. Vystaveny budou například plakáty k filmům Cesta hlubokým lesem, Horalka, Obchodník s deštěm, Žert, Zvětšenina, Deset malých černoušků, Markéta Lazarová, Jáma a kyvadlo či Psycho.

K výstavě je vydán katalog, ve kterém jsou publikována všechna vystavená díla....

11.12.2012

Přípravy na 15. ročník celostátní soutěže Zlatý erb jsou v plném proudu. I v příštím roce tak budou moci města a obce vzájemně soutěžit o nejlepší oficiální internetové stránky a elektronickou službu. Nadcházející ročník ale bude obohacen o několik novinek.

Soutěž bude nadále probíhat dvoustupňově, tj. nejprve se uskuteční krajská kola pod patronací jednotlivých krajských úřadů, ze kterých poté vzejdou soutěžící kola celostátního. To vyvrcholí slavnostním předáním cen na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), která se uskuteční ve dnech 8. a 9. 4. 2013 v Hradci Králové.

Soutěž však získala v letošním roce nového partnera, a to sdružení CZ.NIC,...

Foto: Bürgerkulturpreis 2012 des Bayerischen Landtags (103.92 KB) 11.12.2012

Zástupci Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, České Budějovice se zúčastnili slavnostního předání cen Bürgerkulturpreis 2012 des Bayerischen Landtags dne 6. prosince 2012 v sídle bavorské vlády v Mnichově.

Bavorská vláda podporuje kulturní a vzdělávací kontakty mezi příhraničními regiony Bavorska a Čech. SŠ a VOŠ cestovního ruchu Česé Budějovice je současně nejaktivnějším partnerem školy Staatliches Berufliches Schulzentrum Waldkirchen, která má bohaté zkušenosti z projektů s mnoha evropskými zeměmi. Posledním projektem je projekt Leonardo da Vinci - Mobility, zaměřený na výměnu pedagogických pracovníků obou škol. Nyní školy připravují i výměnu mezi žáky....

11.12.2012

Sdružení českých spotřebitelů již po jedenácté udělilo ocenění Spokojený zákazník Jihočeského kraje. Ocenění je udělováno firmám které trvale poskytují služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Ocenění se uděluje na dva roky.

V Jihočeském kraji finančně podpořil a převzal záštitu nad předáním ceny hejtman Jihočeského kraje pan Mgr. Jiří Zimola, který ceny předal.

Cílem ocenění je prosadit vnímání pojetí ochrany spotřebitele jako nedílné součásti regionální politiky a tedy jako součást aktivit spadajících do působnosti regionální a místní samosprávy, neboť ochrana spotřebitele by měla být pojímána jako jeden z nástrojů zvýšení úrovně...

7.12.2012

Krajský úřad Jihočeského kraje chce informovat veřejnost o tom, že v Českých Budějovicích se pohybují podvodníci, kteří tvrdí, že vybírají příspěvky na veřejnou sbírku finančních prostředků na Dětský domov v Boršově nad Vltavou. Konečným článkem této podvodné skupiny jsou většinou studentky, které v rámci údajné veřejné sbírky prodávají různé drobné předměty, např. magnetky, nebo vybírají hotovost přímo do pokladniček. Pohybují se většinou v nákupních střediscích ale i v ulicích v centru města. Odkazují se přitom na právnické osoby se sídlem mimo Jihočeský kraj. Provádět údajnou veřejnou sbírku má občanské sdružení ODRAZ. Organizátorem sbírky má být společnost EuroCredit s.r.o.,...

5.12.2012

Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách vyhlásilo pro obce a kraje dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na Program prevence kriminality pro rok 2013. Žádosti o dotaci zasílají žadatelé z Jihočeského kraje na adresu Krajského úřadu Jihočeského kraje do 15. února 2013. Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2013.

Veškeré potřebné informace lze nalézt na webu MV ČR na adrese ...

« Předchozí        Aktuální stránka: 229/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku