31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. (63.10 KB) 5.03.2013

Výstava prací žáků gymnázia J. V. Jirsíka nazvaná „Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století" je první akcí školy v roce 2013, v roce kdy oslaví Gymnázium J. V. Jirsíka 145. výročí založení.

Tuto úspěšnou výstavu pořádá gymnázium ve spolupráci s Historickým ústavem FF JU v Českých Budějovicích. Vernisáž proběhne ve středu 13. března od 15:15 hodin v budově Filosofické fakulty na Branišovské ulici v Českých Budějovicích. Výstava potrvá do 20. března a v měsíci červnu ji bude možné shlédnout v Národním muzeu a v červenci v Horní Plané.

Foto: Výstavu si mohou zájemci ve vestibulu hlavní budovy KÚ JčK v Českých Budějovicích prohlédnout do 29. března 2013. (162.43 KB) 4.03.2013

Do podsvětí vodohospodářů na jihu Čech vás zavede výstava nazvaná Kam Slunce nechodí. Navštívit ji můžete ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, kde se v pondělí 4. března 2013 konala také její slavnostní vernisáž. Unikátní fotografie tu budou k vidění do 29. března letošního roku.

Autorem snímků je 43letý táborský rodák - fotograf Slavomír Kubeš. Příprava výstavy mu trvala celý rok, během kterého navštívil zhruba 20 podzemních chodeb, štol i kanalizačních sběračů. Výsledkem jeho práce je více než 20 snímků, na kterých mimo jiné zachytil technické srdce Samsonovy kašny v Českých Budějovicích, kanalizační štoly pod Údolní ulicí...

4.03.2013


Celkem 20 škol s technickým zaměřením a 8 významných technicky zaměřených firem z Jihočeského kraje se zapojilo do projektu IQ Industry. Projekt Inovace-kvalifikace profesní přípravy (tzv. IQ Industry) byl určen učitelům odborných předmětů a praktického vyučování středních odborných škol a vyšších odborných škol technických oborů, dále učitelům environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty z 215 škol celé České republiky. Jeho součástí se staly odborné semináře z oblasti inovací v průmyslu ve firmách, dále semináře zaměřené na environmentální vzdělávání a odborné praxe ve firmách určených učitelům uvedených typů škol.

Součástí projektu byla rovněž tvorba...

Foto: Europe Direct (67.10 KB) 4.03.2013

Diskutovat o vztahu regionální politiky vůči EU, přiblížit práva a příležitosti, která EU občanům a studentům přináší, ale také se pokusit prohloubit dialog mezi politikem a občanem. Takový cíl si klade Café d´Europe Régional, které ve spolupráci s Jihočeským krajem, informačním centrem Europe Direct a rakouským ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti pořádá Institut regionů Evropy.

Po podobných diskusích v kavárnách ve Vídni či Praze přišly na řadu také České Budějovice. Café d´Europe Régional se uskuteční ve středu 6. března od 11. do 13.00 hodin v Café Slávie.

"Téma přípravy regionů na nové období kohezní politiky 2014-2020 se stává aktuálním...

4.03.2013

Částku v maximální výši 784 milionů korun má připravenu Jihočeský kraj pro rok 2013 na pokrytí tzv. dopravní obslužnosti. Peníze mají sloužit k vyrovnání prokazatelné ztráty při přepravě cestujících linkovými autobusy a po železnici. Zastupitelstvo na svém jednání 7. března bude schvalovat rozsah autobusové a železniční dopravy a její finanční krytí v roce 2013.

„Na pokrytí prokazatelné ztráty u veřejné linkové autobusové dopravy chceme v letošním roce uvolnit maximálně 411,5 milionu, v případě veřejné drážní dopravy maximálně 372,5 milionu. Dalších 176,3 milionu korun určených pro vyrovnání prokazatelné ztráty v drážní dopravě pak získáme jako dotaci od státu,"...

4.03.2013

Student Gymnázia Jirovcova v Českých Budějovicích zabodoval ve Fyzikální olympiádě. Jiří Guth obsadil v celorepublikovém kole 3. místo. Toto umístění mu zajistilo postup do mezinárodního kola a bude tedy reprezentovat školu, Jihočeský kraj i Českou republiku.

1.03.2013

Umožnit zařazení co největšího počtu dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do běžných mateřských, základních a středních škol, zejména díky zvýšení počtu bezbariérových vstupů. To je hlavní náplní grantového programu Podpora venkovského školství.

Rada Jihočeského kraje ho vyhlásila ke dni 22. února s tím, že přijímání žádostí potrvá do 12 hodin 15. března 2013. Žadatelé se v něm budou ucházet celkem o 7 milionů korun. Seznam hodnotící komisí doporučených projektů projedná zastupitelstvo 16. května 2013.

Konkrétním řešením jak docílit toho, aby uvedená školská zařízení zřizovaná obcemi a krajem byla pro děti, žáky a studenty se zdravotním handicapem...

1.03.2013


Jihočeským živnostníkem roku byl pro rok 2012 vyhlášen umělecký truhlář Libor Pražan. Ten byl krajskou odbornou porotou, složenou z řad partnerů a podporovatlů projektu soutěže, vybrán ze 3055 celorepublikově přihlášených podnikatelů.

Odborná porota vycházela z ukazatelů firem týkajících se rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity, ziskovosti, produktivity a rovněž byl brán zřetel na znalost podnikatelského prostředí daného kraje.
Podnikatel Libor Pražan se zaměřuje na opravy starožitného nábytku, povrchové úpravy hudebních nástrojů, pozlacování, soustružení dřeva a řezbářství a sám sebe označuje jako samouka, který není v oboru vyučený a vše co umí, se...

Foto: Ukázka z výstavy prací z Výtvarné dílny Romany Hulíkové v Děbolíně, kterou můžete vidět v budově krajského úřadu. (193.40 KB) 1.03.2013


Ukázky z tvorby Výtvarné dílny Romany Hulíkové, která sídlí na statku v Děbolíně na Jindřichohradecku, si mohou prohlédnout zájemci v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Výstava začala v pátek 1. března 2013 vernisáží a potrvá do konce tohoto měsíce.

Kromě užitkové a autorské keramiky tu mohou návštěvníci díky fotografiím nakouknout přímo do dílny pod pokličku tohoto řemesla a seznámit se s jejími aktivitami. Mezi ty například patří pořádání výtvarných dílen nejen pro jednotlivce, ale i celé rodiny či školní třídy. Ti všichni si tu mohou pod odborným dohledem zkusit z keramiky něco vlastnoručně vyrobit. A když je omrzí práce na hrnčířském...

« Předchozí        Aktuální stránka: 229/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku