Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: ilustrační foto (138.98 KB) 11.07.2012


Dnes (11. července) ve 12:00 hodin podepíší ministr obrany Alexandr Vondra a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola deklaraci, na základě které bude veřejnosti zpřístupněna další část vojenského újezdu Boletice k pěší turistice a cyklistice. Jedná se o aktualizaci původní deklarace z roku 2006 mezi Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Jihočeským krajem. Při této příležitosti bude slavnostně otevřena rozhledna Na Knížecím Stolci, která se rovněž nachází ve vojenském újezdu Boletice. Akce se zúčastní i vedoucí představitelé Armády České republiky a zástupci Klubu českých turistů.

Foto: hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (86.68 KB) 3.07.2012

Tři zájemci z Francie, Ruska a USA se ucházejí o dostavbu jihočeské Jaderné elektrárny Temelín za zhruba 200 až 300 miliard korun. Nabídky odevzdali a investor, energetická společnost ČEZ, příští rok v létě oznámí vítěze. Do té doby bude rozsáhlé nabídky posuzovat.

Věřím, že ČEZ vybere nabídku po všech stránkách nejlepší. Tedy nejen z hlediska konečné ceny, ale především jaderné bezpečnosti a kvalitativních parametrů. Stranou pozornosti v procesu posuzování nesmí také zůstat další významný aspekt - míra zapojení českých podniků. I přes různá prohlášení a memoranda českým firmám totiž nikdo nezaručí, že zakázky na dostavbě Temelína opravdu získají. Veřejná obchodní soutěž...

Foto: Podpis společných stanov zástupci kraje Jihočeského, Plzeňského, Vysočiny, Horních Rakous, Dolních Rakous, Dolního Bavorska a Horní Falce (169.05 KB) 2.07.2012

Evropský region s 6 miliony obyvatel na ploše 60 000 km 2 ve třech státech se dvěma odlišnými jazyky založilo v sobotu 30. června sedm sousedících regionů.

Po čtyřech letech příprav stvrdili podpisem společných stanov političtí zástupci kraje Jihočeského, Plzeňského, Vysočiny, Horních Rakous, Dolních Rakous, Dolního Bavorska a Horní Falce vznik Evropského regionu Dunaj - Vltava. Slavnostní akt se uskutečnil v sobotu v hornorakouském Linci, a to symbolicky na palubě lodi Regina Danubia.

Společný euroregion vzniká jako pracovní společenství pro trilaterární spolupráci, kde každý region převezme odpovědnost za dvě hlavní tematické oblasti z osmi. Jihočeský kraj si...

2.07.2012

Zastupitelé na svém červnovém (26.6.2012) jednání schválili závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2011. I přes pokles na straně příjmů se podařilo udržet přebytkový rozpočet. Podle návrhu rozpočtu na rok 2011, který zastupitelé schvalovali v prosinci 2010, měl kraj hospodařit s 11,536 miliardami korun na straně příjmů a 11,166 miliardami korun na straně výdajů. Podle schváleného závěrečného účtu ve skutečnosti Jihočeský kraj v roce 2011 hospodařil s příjmy 10,546 miliard korun a výdaje činily 10,088 miliardy korun. Přebytek z hospodaření, téměř 460 milionů korun, byl převeden na posílení rozpočtové rezervy kraje v roce 2012 a na financování dlouhodobě plánovaných, či v roce...

Foto: Milevský ženský a smíšený sbor (156.13 KB) 29.06.2012

Milevský smíšený a ženský sbor se ctí reprezentoval Jihočeský kraj na červnovém 7. ročníku mezinárodního festivalu „ Feuer und Stimme" v rakouském St. Michael. Festivalu se zúčastnilo více než 40 sborů (asi 1000 zpěváků), převážně z Německa a Rakouska.
Festival byl pro sbor velkým přínosem, protože si opět ověřil, že obstojí i v silné zahraniční konkurenci a to je pro spolek velmi motivující.

29.06.2012

V úterý 26. června 2012 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém 32. zasedání navýšení finančních prostředků v Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce v Jihočeském kraji. Tento program je realizován ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. a Jihočeský kraj jím chce zvýšit kvalitu technické infrastruktury obcí, která by měla vést k celkovému růstu kvality regionu.

Díky navýšené částce 537 466,- Kč a finanční spoluúčasti Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. bude pro obce v Jihočeském kraji připraveno na úvěry dalších 1 791 553,- Kč.

Podpora určená obcím by měla směřovat zejména do oblastí, jako...

28.06.2012

Jihočeský kraj i v období ekonomické recese investuje společně s ostatními vlastníky a správci dopravní infrastruktury významné finanční částky ze svého rozpočtu do její modernizace a rekonstrukce. Pro letošní a příští rok předpokládá investovat ročně řádově více než 1 miliardu korun. Významná část těchto finančních prostředků je, a doufáme, že i bude poskytována z prostředků Regionálního operačního programu. Mezi nejvýznamnější akce v letošním roce pak patří realizace tzv. programů P3 a P4, v jejichž rámci bude modernizováno téměř 232 km silnic II. a III. třídy, dále bude provedena rekonstrukce 20 mostních objektů na krajských komunikacích. V případě, že nebudou výsledky...

25.06.2012

Ve dnech od 14. do 17. června 2012 proběhne společné školení pracovníků českých a slovenských Informačních center pro mládež.
Akce se uskuteční na táborové základně Domu dětí a mládeže na Zátoni u Českého Krumlova.

Česká a slovenská Informační centra pro mládež spolu již delší dobu spolupracují prostřednictvím Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR (AICM) a Združenia informačních a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM).
Z dosavadních vzájemných setkání se ukazuje, že témata, která řeší jednotlivá ICM v obou zemích, jsou velmi podobná, proto považujeme tuto výměnu zkušeností za velmi přínosnou pro obě strany.

Témata, kterým...

25.06.2012

V konkurenci 31 jihočeských obcí 18. ročník soutěže Vesnice roku vyhrála obec Řepice na Strakonicku. Hodnotící komise posuzovala především koncepční dokumenty, společenský život v obci, aktivitu občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péči o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. „Soutěž Vesnice nehledá nějakou královnu krásy mezi vesnicemi, ale vesnici, kde se všem dobře žije. Kde lidi drží spolu, rádi se tam vracejí a není to pro ně jen místo na přespání," shrnul a zjednodušil hodnotící kritéria předseda komise...

« Předchozí        Aktuální stránka: 233/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku