31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Pozvánka na konferenci. (94.33 KB) 11.03.2013

Ve dnech 6. - 7. března 2013 se v prostorách Muzea Jindřichohradecka konala konference „Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie" v Jihočeském kraji, Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku.

Na konferenci se sešlo na 90 významných archeologických odborníků z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Dolního Rakouska, Prahy nebo Plzně. Konference byla zahájena hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou, starostou Jindřichova Hradce Stanislavem Mrvkou, vedoucí Odboru památkové péče a kultury Krajského úřadu Jihočeského kraje Kamilou Hrabákovou a ředitelem Muzea Jindřichohradecka Jaroslavem Pikalem. Konferenci doprovázela i...

Foto: Dopravní soutěž mateřských škol Jihočeského kraje. (120.13 KB) 11.03.2013

Stále se zvyšující intenzita dopravy a s tím spojená nehodovost, která se bohužel týká i předškolních dětí, přiměla Krajský úřad Jihočeského kraje, krajské pracoviště BESIP Ministerstva dopravy a Hopsarium k uspořádání preventivně vzdělávací akce.

Soutěž se uskutečnila 7.3. 2013 v českobudějovickém Hopsáriu, zúčastnilo se jí 112 dětí předškolního věku z mateřinek několika okresů Jihočeského kraje. Nejdelší cestu vážily děti až ze šumavského Stožce.
Organizátoři pro ně připravili tři disciplíny - poznávání dopravních značek, jízdu po dopravním hřišti a jízdu zručnosti.

O tom, že znalosti dětí již v předškolním věku jsou na vysoké úrovni svědčí fakt, že vítězné...

11.03.2013

Dne 7. 3. 2013 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 30/2013/ZK-3 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2013.

Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jihočeský kraj má schválen střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2011 - 2013. Cílem akčního plánu pro rok 2013 je zejména naplňování jednotlivých priorit a opatření tohoto střednědobého plánu, aktualizování a zapracování změn v průběhu tříletého období.

Při tvorbě akčního plánu byla využita data z Registru poskytovatelů...

11.03.2013

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích si Vás dovolují ve středu 13. března 2013 od 15.15 hodin pozvat na vernisáž výstavy prací studentů Gymnázia J. V Jirsíka a Gymnasia R. Schumana v německém Chamu s názvem Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století.

Výstava potrvá v prostorách budovy Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v Branišovské ulici do středy 20. března.

Úvodních slov na vernisáži se ujmou prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a RNDr. Jaroslav Pustina,...

Foto: Slavie byla kavárnou regionů Evropy. (167.97 KB) 8.03.2013

Diskutovat o vztahu regionální politiky vůči EU, přiblížit práva a příležitosti, která EU občanům a studentům přináší, ale také se pokusit prohloubit dialog mezi politikem a občanem. Takový byl cíl Café d´Europe Régional, které ve spolupráci s Jihočeským krajem, informačním centrem Europe Direct a rakouským ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti pořádal Institut regionů Evropy.

Po podobných diskusích v kavárnách ve Vídni či Praze přišly na řadu také České Budějovice. Café d´Europe Régional se uskutečnilo ve středu 6. března od 11. do 13.00 hodin v Café Slávie.

"Téma přípravy regionů na nové období kohezní politiky 2014-2020 se stává aktuálním právě...

8.03.2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výběrové řízení na obsazení atraktivní pozice - Krajský RIS3 manžer/ka. Pracovní náplň S3 manažera/ky bude spočívat mimo jiné ve zpracování Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, dále jen „RIS3", nebo „S3") v souladu s metodikou EU. Dále v navazování a rozvoji spolupráce s ostatními krajskými S3 manažery, informační činnosti a především v intenzivní spolupráci s tzv. RIS3 facilitátorem - subjektem koordinovaným MŠMT, který bude garantovat zpracování strategie na národní úrovni a bude zajišťovat...

7.03.2013

Až 27 tisíc korun může získat v průběhu tříletého studia učeň, který úspěšně absolvuje některý z dvanácti podporovaných učebních oborů v rámci II. cyklu grantového programu Stipendijního motivačního programu Jihočeského kraje, který začne od školního roku 2013/2014, ve kterém dojde k modifikaci podporovaných oborů oproti současnému I. cyklu tohoto grantového programu. Ten platí od školního roku 2010/2011 až do 2014/2015. Pro žáky v I. cyklu grantového programu se podmínky nemění.

O grant v rámci II. cyklu Stipendijního programu budou moci žádat školy, kde se vyučují nejen tři nové obory, ale i obory strojní mechanik, nástrojař, klempíř, obráběč kovů, autolakýrník, pekař,...

7.03.2013

Koordinace vzájemné přeshraniční spolupráce bude hlavním úkolem společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava (ERDV), která má být otevřena v dubnu 2013 v hornorakouském Linci. Zastupitelé Jihočeského kraje dnes (7. března) schválili podepsání tzv. Dohody o kanceláři, na jejímž základě může začít fungovat.

Evropský region Dunaj - Vltava 30. června 2012 společně založilo sedm sousedících regionů s šesti miliony obyvateli žijícími na ploše 60 tisíc kilometrů čtverečních. Konkrétně Jihočeský a Plzeňský kraj, kraj Vysočina, Dolní Bavorsko s hornobavorským okresem Altötting, Horní Falc a Horních Rakous a dolnorakouských oblastí Mostvietel a Waldviertel.

Cílem ERVD...

7.03.2013


Zastupitelé Jihočeského kraje dnes volili nové radní. Radním pro oblast školství se stal Tomeš Vytiska (KSČM), který nahradil Vítězslavu Baborovou (KSČM). Místo radní pro zemědělství obsadila Hana Rodinová (bezpartijní za KSČM). Rodinová resort přebírá po Václavu Kučerovi. Obě funkce jsou uvolněné. Tomeš Vytiska doposud vykonával funkci neuvolněného radního Jihočeského kraje. Neuvolněnou členkou Rady Jihočeského kraje byla dnes zvolena Alena Nohavová (KSČM).

Rada kraje dnes také vzala na vědomí rezignaci Jindřicha Floriána (ČSSD) na funkci člena Zastupitelstva Jihočeského kraje. Jeho místo v Zastupitelstvu kraje převzal náhradník na kandidátní listině ČSSD František...

« Předchozí        Aktuální stránka: 233/557        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku