Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: točení žentourem (175.50 KB) 8.06.2012

Druhý ročník točení žentourem za účelem vytvoření rekordu ve výrobě elektrické energie lidskou silou skončil po 24 hodinách úspěšným pokusem táborských studentů SPŠ strojní a stavební a Gymnázia Pierra de Coubertina. Ve vzájemném měření sil si po konečném vyhodnocení naměřených výkonů lépe vedli průmyslováci.

Pokus se uskutečnil během 24 hodin od pondělí 4. do úterý 5. června 2012. Začínalo se ve 14 hodin a první dvouhodinovka patřila studentům gymnázia. Pak se už po dvouhodinových intervalech střídala družstva průmyslovky s gymnazisty. Oba týmy nasadily hned od počátku vysoké tempo. Jen pro srovnání. V roce 2011 bylo zapotřebí na konečný výsledek 5,7 kWh natočit do...

8.06.2012

Studentská umělecká skupina OLDstars z pražských Vršovic se v termínu 18. - 21. července po roce vrací na středověkou hradní zříceninu Helfenburk u Bavorova. Vloni o prázdninách zde s úspěchem zrealizovala víkendový divadelní projekt Hostina na Helfenburku. Letos do jižních Čech poputuje s nejslavnější tragedií Williama Shakespeara - Hamlet. Výtěžek z dobrovolného vstupného za čtyři večerní představení pod širým nebem bude věnován na rekonstrukci hradního areálu.

Studenti a absolventi pražských středních a vysokých škol fungují na divadelní scéně již desátým rokem, přičemž v posledních třech sezonách provozují svůj vlastní klubový sklepní prostor HarOLD, kde inscenují...

7.06.2012

Evropská komise spustila připravovaný projekt Erasmus pro mladé místní a regionální politiky. Tato iniciativa, která navazuje na společnou iniciativu Evropského parlamentu a Výboru regionů, si klade za cíle:

  • Poskytovat pomoc a podporu představitelům voleným do místních a regionálních samospráv, kteří měli doposud velmi omezené nebo žádné zkušenosti v mnohostranné spolupráci na úrovni EU;
  • Podporovat spolupráci mezi místními a regionálními orgány v oblasti strategického plánování v rámci politiky soudržnosti EU;
  • Stimulovat výměnu informací o osvědčených postupech při řešení problémů, s nimiž se zástupci pravidelně setkávají při aplikaci politiky...
Foto: folklorní soubor Libín-S Prachatice odlétá do USA (126.01 KB) 6.06.2012

Folklorní soubor Libín-S Prachatice, známý především svým hranice překračujícím projektem Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, projel za svou více než dvacetiletou historii již celou řadu zemí Evropy - vystupoval v Rakousku, Německu, Itálii, Maďarsku, Španělsku (na Kanárských ostrovech a v Katalánsku). Nemůže chybět u Schwarzenberského plavebního kanálu, pravidelně se s ním můžete setkat na Selských slavnostech v Holašovicích, často bývá na Slavnostech Zlaté solné stezky v Prachaticích, každoročně na Hudebním festivalu Pod lípou v Jámě u Mičovic, kapela souboru hraje každý rok počátkem července na slavnostech na Vítkově Hrádku,...

Foto: konference (101.99 KB) 6.06.2012

V rámci projektu Porta Culturae, který je financován z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013, připravil na 21. - 22. června 2012 vedoucí partner Jihočeský kraj setkání architektů, památkářů, právníků a dalších odborných pracovníků, kteří se budou zabývat aktuálními tématy z oblasti památkové péče.

Konference je zaměřena na zhodnocení a prezentaci nového využití památkově chráněných objektů při jejich změněné funkci, především pak v jižních Čechách, na Vysočině, jižní Moravě a Dolním Rakousku. Samotná konference se uskuteční 21. června v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. V rámci dvoudenního...

Foto: ilustrační foto (101.44 KB) 6.06.2012


Běžnou součástí vzdělávání žáků na Střední škole obchodní v Českých Budějovicích se již před osmi lety stala prevence patologických jevů, jakými je například šikana, nově i kyberšikana, extremismus, výtržnictví, ale i drogová prevence. Celý tento program letos vyvrcholí na počátku června Dnem prevence (čtvrtek 7.6.).

V tento den je pro žáky připravena celá řada přednášek, workshopů, besed a promítání. Programová nabídka je velmi široká a netýká se pouze běžných patologických jevů. Je zde dán prostor i tématům aktuálním, jakým je bezesporu finanční gramotnost, ale také tématům obecně lidským, která v rámci diskuse zejména o holokaustu či adopci afrických dětí...

Foto: logo soutěže. (37.76 KB) 5.06.2012


V polovině června zahájí Střední škola obchodní v prostorách Malé scény DK Metropol již 3. ročník mezinárodní soutěže zaměřené na cestovní ruch, gastronomii a hotelnictví.

Soutěž Vítejte u nás se uskuteční ve dnech 13. - 14. června. Žáci středních škol z různých částí republiky a tradičně také Slovenska předvedou své odborné znalosti, prezentační a komunikační dovednosti hned ve dvou kategoriích.

Kategorie „Přijeďte k nám, přijeďte za památkami UNESCO" nás zavede do regionu, ze kterého soutěžní družstvo pochází, a představí nám jednu vybranou kulturní či přírodní památku UNESCO. Druhá kategorie nám pod poetickým názvem „K Budějicům...

4.06.2012


Krajský úřad Jihočeského kraje zahájil práce na Programu rozvoje Jihočeského kraje pro roky 2014 - 2020. To je střednědobý programový dokument identifikující hlavní rozvojové priority k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje. Dokument specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Jihočeského kraje, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Zpracovávaný PRK navazuje na Program rozvoje kraje 2007 - 2013. Konkrétní naplňování PRK probíhá na základě grantových programů a projektů zařazených do každoročně schvalovaných Akčních plánů rozvoje Jihočeského kraje. Ty zahrnují akce, které přispějí k realizaci cílů Programu rozvoje Jihočeského kraje...

Foto: dechový a smyčcový česko-slovinský orchestr ZUŠ Český Krumlov  a  hudební školy Slovenj Gradec (91.83 KB) 4.06.2012


Vzácného pozvání z MARIBORU - Evropského města kultury 2012 se dostalo společnému dechovému a smyčcovému česko-slovinskému orchestru ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Český Krumlov a HUDEBNÍ ŠKOLY Slovenj Gradec. Spolupráce škol trvá již 17 let a je naplněna každoročním setkáváním a vystupováním na koncertech domácích i v zahraničí. Žáci a učitelé společně hrají v dechovém a smyčcovém orchestru. Ačkoliv děti průběžně odcházejí a nové přicházejí, stále provází hru v orchestrech radost ze společného tvoření a hudby samotné.

Pro rok 2012 se dostalo oběma mezinárodním orchestrům velké pocty - pozvání k účinkování v programu projektu" MARIBOR- Evropské město kultury...

« Předchozí        Aktuální stránka: 241/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku