31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

28.06.2012

Jihočeský kraj i v období ekonomické recese investuje společně s ostatními vlastníky a správci dopravní infrastruktury významné finanční částky ze svého rozpočtu do její modernizace a rekonstrukce. Pro letošní a příští rok předpokládá investovat ročně řádově více než 1 miliardu korun. Významná část těchto finančních prostředků je, a doufáme, že i bude poskytována z prostředků Regionálního operačního programu. Mezi nejvýznamnější akce v letošním roce pak patří realizace tzv. programů P3 a P4, v jejichž rámci bude modernizováno téměř 232 km silnic II. a III. třídy, dále bude provedena rekonstrukce 20 mostních objektů na krajských komunikacích. V případě, že nebudou výsledky...

25.06.2012

Ve dnech od 14. do 17. června 2012 proběhne společné školení pracovníků českých a slovenských Informačních center pro mládež.
Akce se uskuteční na táborové základně Domu dětí a mládeže na Zátoni u Českého Krumlova.

Česká a slovenská Informační centra pro mládež spolu již delší dobu spolupracují prostřednictvím Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR (AICM) a Združenia informačních a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM).
Z dosavadních vzájemných setkání se ukazuje, že témata, která řeší jednotlivá ICM v obou zemích, jsou velmi podobná, proto považujeme tuto výměnu zkušeností za velmi přínosnou pro obě strany.

Témata, kterým...

25.06.2012

V konkurenci 31 jihočeských obcí 18. ročník soutěže Vesnice roku vyhrála obec Řepice na Strakonicku. Hodnotící komise posuzovala především koncepční dokumenty, společenský život v obci, aktivitu občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péči o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. „Soutěž Vesnice nehledá nějakou královnu krásy mezi vesnicemi, ale vesnici, kde se všem dobře žije. Kde lidi drží spolu, rádi se tam vracejí a není to pro ně jen místo na přespání," shrnul a zjednodušil hodnotící kritéria předseda komise...

25.06.2012

Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl návrh na zrušení části zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Návrh na zrušení se týkal té části, která definuje rozsah koridoru Šumavských elektrických drah. Celý dokument tak rozhodnutím soudu zůstává v platnosti.

O zrušení této části ZUR u soudu usilovali někteří občané, obec Černá v Pošumaví a dvě společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu na Lipensku. „Rozhodnutí soudu samozřejmě vítám a chápu ho nejen jako potvrzení faktu, že zásady územního rozvoje našeho regionu jsou v souladu s platnou legislativou, ale i uznání několikaleté velmi dobré a kvalifikované práce úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje....

Foto: Účastníci 14. Ekoprojektu – společné foto všech 86 účastníků z Veselí n. L.(ČR),Yspertalu (Rakousko), Tokaje(Maďarsko) a Cieszyna (Polsko) (132.77 KB) 22.06.2012

Projekt "Energie a životní prostředí" se konal od 4.6. do 8.6. 2012 v SOŠ ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí.

Projektu se zúčastnilo 60 studentů z Maďarska, Polska Rakouska a 26 studentů 3. ročníku přírodovědného lycea SOŠEP Veselí n. L. Komunikační řečí byl anglický jazyk. Na závěr projektu se uskutečnila mezinárodní konference za účasti ředitelů partnerských škol z Veselí nad Lužnicí (ČR), Yspertalu (Rakousko), Tokaje (Maďarsko), Cieszyna (Polsko), radních Jihočeského kraje (Ing. Karel Vlasák, Mgr. Jaromír Novák), starosty Veselí nad Lužnicí, zástupců odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a dalších...

Foto: konfernce (171.70 KB) 22.06.2012

V rámci projektu Porta Culturae, který je financován z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013, se ve čtvrtek 21. června 2012 uskutečnila konference „Nové využití památkově chráněných objektů při jejich částečně či úplně změněné funkci aneb Žijeme v památkách" v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Na konferenci se sešli významní architekti, památkáři, právníci a další odborní pracovníci z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje nebo Dolního Rakouska. Konference byla zahájena 1. náměstkem hejtmana Jihočeského kraje Ing. Františkem Štanglem a vedoucí Odboru památkové péče a kultury...

21.06.2012


Od 22. června až do 7. října bude v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze k vidění výstava „Zmizelé a nalézané osudy. Memento dvou světových válek 20. století pro mladého člověka. Pogubione i odnalezione koraliki losu. Memento dwóch wojen światowych w XX wieku dla młodych ludzi".

Výstava je výsledkem mezinárodního česko-polského projektu Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy Kněžskodvorská z Českých Budějovic ve spolupráci s polskou školou Zespoł Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach. Jejím těžištěm jsou především fotografické imprese žáků ovlivněných zážitky z návštěvy Osvětimi, výstava je...

20.06.2012


Konferenci s názvem ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY ve čtvrtek 14. 6. 2012 pořádala v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích Národní rada osob se zdravotním postižením. Konference se konala po záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivany Stráské, která v úvodu seznámila účastníky setkání s podporou aktivit a služeb zaměřených na osoby se zdravotním postižením ze strany Jihočeského kraje.

Referentka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Monika Hanzelyová, informovala přítomné o tvorbě Krajského plánu vyrovnávání příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, dále o podpoře sociálních služeb a dostupnosti informací pro tuto...

20.06.2012

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola vyjádřil na středečním tiskovém brífinku podporu dostavbě elektrárny Temelín. Představitelé krajské samosprávy se dnes sešli se zástupci společnosti ČEZ. Tématem setkání byla prezentace výsledků procesu EIA (hodnocení vlivu dostavby na životní prostředí) v souvislosti s plánovanou dostavbou 3. a 4. bloku JE Temelín a diskuse o širších záležitostech týkajících se dostavby. „Rozšíření Temelína plně podporujeme. Je to moderní a věříme, že i bezpečný projekt. Rozšíření elektrárny bude mimo jiné významným přínosem pro zaměstnanost a zlepšení života v Jihočeském kraji. Elektrárna je náš zděděný soused, přesto jsme za to rádi, protože jde o...

« Předchozí        Aktuální stránka: 242/540        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku