Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

7.03.2012

Výzkumné centrum VŠERS, o.p.s. zahájilo v rámci realizace projektu: "Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji", CZ.1.07/3.2.08/02.0043, bezplatnou poradenskou činnost a On-line konferenci, která je určena obcím I., II. a III. stupně, odborným pracovníkům, provozovatelům VH zařízení a pracovníkům HZS Jihočeského kraje.

On-line konference přispěje cílové skupině nejen k získání nových informací, ale umožní konzultovat své otázky či řešit problémy. Své dotazy můžete pokládat do 15 odborných témat, na které Vám budou odpovídat erudovaní odborníci.

 

Bližší informace o naší nabídce naleznete v níže připojených...

7.03.2012

Ve dnech 9.4.2012 - 3.6.2012 bude probíhat na silnici I/3 Pražská v Českých Budějovicích úplná a částečná uzavírka z důvodu opravy železničního mostu.

Vedení dopravy:

Úplná uzavírka platí pro vozidla nad 6t mimo MHD, autobusy ČSAD a vozidla stavby: bude vedena obousměrně: ul. Nádražní - I/34 Propojení okruhů - I/34 Okružní zpět na I/3

Částečná uzavírka: veškerá osobní doprava bude vedena ve zbývajících 2 jízdních pruzích střídavě.

Přemístění zastávek MHD: „U severní zastávky" - bude přemístěna směr centrum

Žádáme řidiče o zvýšenou opatrnost a trpělivost po dobu uzavírky.

6.03.2012


Dne 24. února 2012 se setkali ředitelé dětských domovů, které jsou provozovány na území Jihočeského kraje, s radní pro školství, mládež a sport Jihočeského kraje RNDr. Janou Krejsovou. Po odborné diskusi k zamýšlené transformaci zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy předkládané MPSV a v rámci dalších materiálů schválených vládou ČR v této věci přijali následující stanovisko, které vyjadřuje shodu v názorech zřizovatele a ředitelů dětských domovů.

 

Ředitelé dětských domovů a Jihočeský kraj se dohodli na společné podpoře níže uvedených kroků:

  1. Zachování funkčního systému zabezpečujícího ochranu práv dětí včetně naplňování...
Foto: Podzimní variace - Josef Šimek (97.08 KB) 6.03.2012


Na přelomu února a března (28. 2. - 1. 3.) se v Brně u příležitosti konání celostátní potravinářské výstavy MBK/Salima uskutečnil 17. ročník celostátní dovednostní soutěže pekařů a cukrářů, která byla k vidění v pekařském centru na brněnském výstavišti. Pro cukráře byla připravena soutěž o „Nejatraktivnější výrobek roku 2012". Zastoupení v ní měla i Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská (SŠ OSaP a VOŠ) v Českých Budějovicích. Reprezentoval ji zkušený účastník podobných soutěží Josef Šimek, absolvent oboru cukrář na zmíněné škole, který v současné době studuje na SŠ OSaP a VOŠ 1. ročník nástavbového studia v oboru...

6.03.2012

Vory proplouvající pod Kamenným mostem v Písku směrem k Vltavě a dále ku Praze, klapající a prosperující mlýny podél celého toku Otavy, vzácné perlorodky, množství ryb, zlatonosný písek... To je pouhý nástin bohatství, které po staletí lidem vydávala řeka Otava. Však také její název v sobě dodnes ukrývá keltské slovo Atawa - tedy "bohatá řeka".

První letošní výstava v Galerii Prácheňského muzea v Písku zachycuje Otavu ve všech jejích aspektech. Druhému patru muzea dominuje nově postavený osmimetrový vor, který je přesnou replikou vorů původních, včetně vázání pramenů k sobě pomocí takzvaných houžví - smrkových proutků ohýbaných nad plamenem. Právě vorařství patří...

Foto: výstava Střeva měst v budově KÚ JčK (154.75 KB) 5.03.2012

Vernisáž výstavy nazvané Střeva měst, která představuje kanály v kulturních a civilizačních souvislostech, zahájil dnes 5. března 2012 v přízemí budovy Krajského úřadu v ulici U Zimního stadionu v Českých Budějovicích jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Úvodní slovo pronesli také zástupci Národní technické knihovny v Praze Michal Janata a Adin Ljuca z Referátu historického fondu NTK a technický ředitel společnosti Čevak a.s. České Budějovice Jiří Lipold.
Na zahájení výstavy promluvil i předseda asociace Jihočeských výtvarníků - pan Vít Vavřinec Pavlík, který přítomné pozval i na výstavu Jihočeských výtvarníků instalovanou v prvních dvou patrech budovy úřadu a poděkoval...

Foto: hejtman Jihočeského kraje, Mgr. Jiří Zimola s velvyslancem Státu Izrael  v ČR, J. E. panem Yaakovem Levym (95.98 KB) 5.03.2012


Hejtman Jihočeského kraje, Mgr. Jiří Zimola , přijal v pondělí 5. března mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR, J. E. pana Yaakova Levyho. Pan velvyslanec se zajímal o Jihočeský kraj, o podniky a firmy zde působící či o aktuální nezaměstnanost. Společným tématem rozhovoru se stala mimo jiné problematika infrastruktury a dále možné navázání spolupráce s izraelskou stranou zejména v oblasti hi-tech.

Foto: PJM (157.29 KB) 2.03.2012


Ve školním roce 2011/2012 byl spuštěn projekt Pohár Josefa Masopusta. Projekt, který je zaměřen na studenty středních škol. Obsahem projektu je sportovní zápolení ve fotbale. Soutěž se hraje formou postupových turnajů na úrovni okrsků, okresů a kraje. Vítěz krajského kola získává právo účasti v mezikrajské kvalifikaci. Vrcholem bude republikové finále v Praze na stadionu Na Julisce ve dnech 23.-24.5. V našem kraji byla okresní finálová kola odehrána v šesti okresech (jeden bude hrát na jaře) a zúčastnilo se celkem 38 středních škol. Krajské finále se odehraje 11.-12.4. v Táboře. Vzhledem ke kvalitě jednotlivých školních týmů lze očekávat vynikající sportovní výkony, i když...

28.02.2012

V 82 školách a školských zařízeních zřizovaných Jihočeským krajem se bude konat konkurz na ředitele. Vyhlášení konkurzních řízení dnes (28.2.2012) schválila rada Jihočeského kraje. Důvodem pro vyhlášení konkurzů na ředitele škol, kteří k 1.1.2012 byli ve funkci více než 6 let, je novela školského zákona. Podle ní bude nově ředitel školy jmenován na vedoucí pracovní místo zřizovatelem na základě vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let.

Podle nového školského zákona řediteli školy, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1.1.2012) činnost ředitele po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě 31. července 2012. Pokud ředitel...

« Předchozí        Aktuální stránka: 244/528        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku