31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Podpis společných stanov zástupci kraje Jihočeského, Plzeňského, Vysočiny, Horních Rakous, Dolních Rakous, Dolního Bavorska a Horní Falce (169.05 KB) 2.07.2012

Evropský region s 6 miliony obyvatel na ploše 60 000 km 2 ve třech státech se dvěma odlišnými jazyky založilo v sobotu 30. června sedm sousedících regionů.

Po čtyřech letech příprav stvrdili podpisem společných stanov političtí zástupci kraje Jihočeského, Plzeňského, Vysočiny, Horních Rakous, Dolních Rakous, Dolního Bavorska a Horní Falce vznik Evropského regionu Dunaj - Vltava. Slavnostní akt se uskutečnil v sobotu v hornorakouském Linci, a to symbolicky na palubě lodi Regina Danubia.

Společný euroregion vzniká jako pracovní společenství pro trilaterární spolupráci, kde každý region převezme odpovědnost za dvě hlavní tematické oblasti z osmi. Jihočeský kraj si...

29.06.2012

V úterý 26. června 2012 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém 32. zasedání navýšení finančních prostředků v Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce v Jihočeském kraji. Tento program je realizován ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. a Jihočeský kraj jím chce zvýšit kvalitu technické infrastruktury obcí, která by měla vést k celkovému růstu kvality regionu.

Díky navýšené částce 537 466,- Kč a finanční spoluúčasti Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. bude pro obce v Jihočeském kraji připraveno na úvěry dalších 1 791 553,- Kč.

Podpora určená obcím by měla směřovat zejména do oblastí, jako...

Foto: Milevský ženský a smíšený sbor (156.13 KB) 29.06.2012

Milevský smíšený a ženský sbor se ctí reprezentoval Jihočeský kraj na červnovém 7. ročníku mezinárodního festivalu „ Feuer und Stimme" v rakouském St. Michael. Festivalu se zúčastnilo více než 40 sborů (asi 1000 zpěváků), převážně z Německa a Rakouska.
Festival byl pro sbor velkým přínosem, protože si opět ověřil, že obstojí i v silné zahraniční konkurenci a to je pro spolek velmi motivující.

28.06.2012

Jihočeský kraj i v období ekonomické recese investuje společně s ostatními vlastníky a správci dopravní infrastruktury významné finanční částky ze svého rozpočtu do její modernizace a rekonstrukce. Pro letošní a příští rok předpokládá investovat ročně řádově více než 1 miliardu korun. Významná část těchto finančních prostředků je, a doufáme, že i bude poskytována z prostředků Regionálního operačního programu. Mezi nejvýznamnější akce v letošním roce pak patří realizace tzv. programů P3 a P4, v jejichž rámci bude modernizováno téměř 232 km silnic II. a III. třídy, dále bude provedena rekonstrukce 20 mostních objektů na krajských komunikacích. V případě, že nebudou výsledky...

25.06.2012

Ve dnech od 14. do 17. června 2012 proběhne společné školení pracovníků českých a slovenských Informačních center pro mládež.
Akce se uskuteční na táborové základně Domu dětí a mládeže na Zátoni u Českého Krumlova.

Česká a slovenská Informační centra pro mládež spolu již delší dobu spolupracují prostřednictvím Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR (AICM) a Združenia informačních a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM).
Z dosavadních vzájemných setkání se ukazuje, že témata, která řeší jednotlivá ICM v obou zemích, jsou velmi podobná, proto považujeme tuto výměnu zkušeností za velmi přínosnou pro obě strany.

Témata, kterým...

25.06.2012

V konkurenci 31 jihočeských obcí 18. ročník soutěže Vesnice roku vyhrála obec Řepice na Strakonicku. Hodnotící komise posuzovala především koncepční dokumenty, společenský život v obci, aktivitu občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií, péči o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. „Soutěž Vesnice nehledá nějakou královnu krásy mezi vesnicemi, ale vesnici, kde se všem dobře žije. Kde lidi drží spolu, rádi se tam vracejí a není to pro ně jen místo na přespání," shrnul a zjednodušil hodnotící kritéria předseda komise...

25.06.2012

Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl návrh na zrušení části zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Návrh na zrušení se týkal té části, která definuje rozsah koridoru Šumavských elektrických drah. Celý dokument tak rozhodnutím soudu zůstává v platnosti.

O zrušení této části ZUR u soudu usilovali někteří občané, obec Černá v Pošumaví a dvě společnosti podnikající v oblasti cestovního ruchu na Lipensku. „Rozhodnutí soudu samozřejmě vítám a chápu ho nejen jako potvrzení faktu, že zásady územního rozvoje našeho regionu jsou v souladu s platnou legislativou, ale i uznání několikaleté velmi dobré a kvalifikované práce úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje....

Foto: Účastníci 14. Ekoprojektu – společné foto všech 86 účastníků z Veselí n. L.(ČR),Yspertalu (Rakousko), Tokaje(Maďarsko) a Cieszyna (Polsko) (132.77 KB) 22.06.2012

Projekt "Energie a životní prostředí" se konal od 4.6. do 8.6. 2012 v SOŠ ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí.

Projektu se zúčastnilo 60 studentů z Maďarska, Polska Rakouska a 26 studentů 3. ročníku přírodovědného lycea SOŠEP Veselí n. L. Komunikační řečí byl anglický jazyk. Na závěr projektu se uskutečnila mezinárodní konference za účasti ředitelů partnerských škol z Veselí nad Lužnicí (ČR), Yspertalu (Rakousko), Tokaje (Maďarsko), Cieszyna (Polsko), radních Jihočeského kraje (Ing. Karel Vlasák, Mgr. Jaromír Novák), starosty Veselí nad Lužnicí, zástupců odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a dalších...

Foto: konfernce (171.70 KB) 22.06.2012

V rámci projektu Porta Culturae, který je financován z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013, se ve čtvrtek 21. června 2012 uskutečnila konference „Nové využití památkově chráněných objektů při jejich částečně či úplně změněné funkci aneb Žijeme v památkách" v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Na konferenci se sešli významní architekti, památkáři, právníci a další odborní pracovníci z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje nebo Dolního Rakouska. Konference byla zahájena 1. náměstkem hejtmana Jihočeského kraje Ing. Františkem Štanglem a vedoucí Odboru památkové péče a kultury...

« Předchozí        Aktuální stránka: 249/547        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku