Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

9.11.2011

Se 14 úspěšnými žadateli uzavřel Jihočeský kraj smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v celkové výši téměř 39,5 mil. Kč. Výše dotace je 100 %. 85 % je financováno z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

Žadatelé předložili své projekty do 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Celkem pracovníci oddělení řízení grantů a projektů Odboru Evropských záležitostí obdrželi 49 projektových žádostí, úspěných jich však byla necelá jedna třetina.

Projekty se týkají dalšího vzdělávání a...

Foto aktualita - expedice (175.95 KB) 9.11.2011

Gymnázium Strakonice podniklo na konci října expedici do Izraele. Ve dnech 20.-28. října studenti navštívili památník holocaustu Yad Vashem, Betlém, absolvovali prohlídku Jeruzaléma a vojenské pevnosti Massad. Byl pro ně připraven také pobyt v přírodní rezervaci Vadí Kelt, prohlídka skalního pravoslavného kláštera St. George a cesta kaňonem do biblického Jericha a zpět. Na vlastní kůži studenti vyzkoušeli putování pouští Vadí Kelt a pobyt u beduínů. Setkali se také s Hanou Malou ze Strakonic, která jako mladá přežila holocaust a od roku 1946 žije v Izraeli. V roce 2009 se účastnila slavnostního odhalení mementa vyhlazeným Židům ve Strakonicích. Dále byla pro studenty připravena...

9.11.2011

Jihočeský kraj vyhlašuje ke dni 8. 11. 2011 výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje. Udělování této ceny je naplněním Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015. Administrátorem pro udělování titulu je odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Cena bude udělována subjektům, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti v oblasti lidové kultury jihočeského regionu; laureátem ceny může být osoba, kolektiv, obec či město. Udělení ceny není vázáno na jeden počin, nýbrž na dlouholetou...

Foto aktualita - mea (90.40 KB) 9.11.2011

V rámci soutěže „Malá energetická akademie 2011 - 2012" pořádá společnost E-ON a RADAMBUK (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje) akci pro děti v interaktivní aréně OBJEVÁRIUM. Akce se uskuteční 30. listopadu 2011 od 16.00 do 18.00 hodin v KD Vltava v Č. Budějovicích.
Odpoledne v interaktivní aréně je určeno dětem a jejich rodičům, třídám, oddílům, družinám či partám dětí, kteří jsou registrovanými soutěžícími v soutěži Malá energetická akademie 2011. Děti si v interaktivní aréně osvojí hravou formou poznatky o životě ve městě, umění, kultuře, historii, technice a o přírodě. V rámci akce proběhne vyhlášení vítězů 1. stupně soutěže Malá energetické akademie 2011 -...

Foto aktualita -jci (102.29 KB) 9.11.2011

Celosvětově rozšířená organizace Junior Chamber International (JCI - Svaz hospodářských juniorů) má již i své české zástupce. Minulý týden byla na celosvětovém kongresu v Bruselu mezi členy přijata Česká republika, jejím prvním historickým prezidentem se od ledna navíc stane Ing. Vojtěch Kačírek, předseda Hospodářských juniorů Jihočeského kraje (HJJK).
„Jihočeská delegace se zúčastnila největšího letošního kongresu v Bruselu, do Belgie se sjelo téměř pět tisíc lidí," říká Vojtěch Kačírek. „Členem mezinárodní organizační struktury mladých manažerů a podnikatelů jsme se stali po téměř dvouleté činnosti v domácím prostředí, kdy mezi naše prvotní partnery...

9.11.2011

My starostové 5 měst a obcí z bezprostředního okolí elektrárny Temelín vyzýváme vládu, aby řešila podfinancování infrastrukturních a dopravních staveb v jižních Čechách a oprávněné požadavky obcí v blízkém okolí elektrárny.

Stejně jako Jihočeský kraj podporujeme dostavbu JETE. Chápeme, že po roce 2022, kdy začne České republice docházet uhlí, půjde o zásadní zdroj, velmi významný pro energetickou soběstačnost a bezpečnost celé České republiky. Jsme však nuceni konstatovat, že tomuto významu neodpovídá financování dopravních staveb, infrastruktury a přenesených činností státní správy v našem regionu.

Stavby bezprostředně související s projektem řeší...

9.11.2011

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo vyhlášení Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012. Neziskové a příspěvkové organizace, obce, ostatní právní subjekty i fyzické osoby působící v oblasti práce s dětmi a mládeží pro rok 2012 mohou žádat o granty na podporu pravidelné zájmové činnosti, na podporu informačních systémů mládeže a otevřených klubů, talentované mládeže a soutěží a na podporu mezinárodní spolupráce. Dále Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo vyhlášení Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2012. Zde mohou organizace podávat žádosti o příspěvek na rekonstrukce a obnovu vybavení sportovišť, na podporu veřejně...

4.11.2011

Jihočeská krajská síť environmentálních center Krasec dnes vyhlásila výsledky 1. ročníku soutěže projektů na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest". Zároveň tím zahájila vícedenní seriál akcí zaměřených na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu „Jihočeské dny s Krascem". V týdnu od 7. do 11. listopadu proběhnou v krajském městě konference pro učitele základních a středních škol, semináře pro širokou veřejnost (například „Trvá ohrožení šumavských lesů" nebo „Stromy a hmyz") a výstavy jako je „Strom v betonu". Kompletní přehled akcí a podrobností k nim naleznete v příloze.

Své projekty do...

Foto aktualita - louka (109.81 KB) 4.11.2011

Výherkyně ceny o Nejkrásnější jihočeskou louku si převzala cenu. Duhý ročník soutěže vyhlašovaný Institutem aplikované ekologie Daphne pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje vyhráli manželé Míchalovi a jejich pastviny Tejmlov na šumavském Javorníku. „K jižním Čechám neodmyslitelně patří zemědělské hospodaření i zachovalá příroda. Soulad hospodaření s přírodou v našem kraji fungoval stovky let a my si přejeme, aby fungoval stovky let i nadále. Přes některé negativní vlivy zemědělství na přírodu věříme, že existuje stále dost těch pozitivních a na ty chceme poukázat. Proto hledáme hospodáře, kteří mají nějaký svůj „kousek přírody" a dobře na něm hospodaří....

« Předchozí        Aktuální stránka: 251/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku