31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

4.06.2012


Krajský úřad Jihočeského kraje zahájil práce na Programu rozvoje Jihočeského kraje pro roky 2014 - 2020. To je střednědobý programový dokument identifikující hlavní rozvojové priority k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje. Dokument specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Jihočeského kraje, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Zpracovávaný PRK navazuje na Program rozvoje kraje 2007 - 2013. Konkrétní naplňování PRK probíhá na základě grantových programů a projektů zařazených do každoročně schvalovaných Akčních plánů rozvoje Jihočeského kraje. Ty zahrnují akce, které přispějí k realizaci cílů Programu rozvoje Jihočeského kraje...

Foto: dechový a smyčcový česko-slovinský orchestr ZUŠ Český Krumlov  a  hudební školy Slovenj Gradec (91.83 KB) 4.06.2012


Vzácného pozvání z MARIBORU - Evropského města kultury 2012 se dostalo společnému dechovému a smyčcovému česko-slovinskému orchestru ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Český Krumlov a HUDEBNÍ ŠKOLY Slovenj Gradec. Spolupráce škol trvá již 17 let a je naplněna každoročním setkáváním a vystupováním na koncertech domácích i v zahraničí. Žáci a učitelé společně hrají v dechovém a smyčcovém orchestru. Ačkoliv děti průběžně odcházejí a nové přicházejí, stále provází hru v orchestrech radost ze společného tvoření a hudby samotné.

Pro rok 2012 se dostalo oběma mezinárodním orchestrům velké pocty - pozvání k účinkování v programu projektu" MARIBOR- Evropské město kultury...

Foto: den otevřených dveří (58.64 KB) 1.06.2012


Jihočeské letiště týden před začátkem prázdnin otevře své brány veřejnosti. Stane se tak u příležitosti dne otevřených dveří, který se uskuteční 23. června od 10:00 do 18:00 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky letiště, ukázky letadel a jejich modelů. Za zvýhodněné ceny bude možné se dokonce i proletět. Na letišti také představí své vybavení s svou činnost složky integrovaného záchranného systému. Dobrovolní hasiči převezmou techniku, kterou bylo možné pro ně zakoupit díky rámcové smlouvě Jihočeského kraje se společností ČEZ. Tato společnost na nákup vybavení pro dobrovolné hasiče letos věnovala 9 milionů korun. Koho přestanou bavit letadla, sanitky a...

Foto: pověřená ředitelka JCCR Petra Jánská (136.57 KB) 30.05.2012

„Naštěstí neopouštíme Českou republiku, a už vůbec ne Jihočeský kraj, jen Českou ulici," řekla pověřená ředitelka JCCR Petra Jánská.

Adresa sídla organizace, a tím i korespondenční adresa pro zasílání pošty, zůstává stejná, tedy: Jihočeský kraj, Krajský úřad, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

„Mění se adresa provozovny Jihočeské centrály cestovního ruchu. Nově budeme sídlit na adrese: JCCR, budova ČEVAK, a.s., ul. B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice. K tomuto kroku jsme přistoupili jednak v rámci úsporných opatření, kde dosáhneme snížení nájmu. Nové prostory jsou naprosto vyhovující. Nižší nájem a naopak větší skladové a...

Foto: slavnostní otevření po rekonstrukci (168.23 KB) 30.05.2012

Obec Rapšach slavila (26.5.2012) dokončení rekonstrukce průtahu obcí, chodníků a veřejného osvětlení. Finančně se na této důležité investiční akci podílel Jihočeský kraj jako vlastník silnice a obec Rapšach jako investor rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení. Na vylepšení návsi získala obec prostředky z grantového Programu rozvoje venkova, osa IV Leader Státního zemědělského intervenčního fondu.

Jihočeský kraj investoval do opravy průtahu obcí celkem zhruba 20 milionů korun. „Jihočeský kraj je regionem venkovským. Proto i obce velikosti Rapšachu, tedy příhraniční obce z asi 600 obyvateli, si zaslouží zkvalitňování životních podmínek a mezi ně patří i investice...

30.05.2012

Základní registr osob, jehož správcem je Český statistický úřad, pomůže sjednotit data o právnických osobách a jejich organizačních složkách, podnikajících fyzických osobách, podnikajících zahraničních osobách a také o orgánech veřejné moci. Odstranění existujících duplicit a násobných zápisů je jedním z přínosů registru.

„Smyslem základního registru osob i dalších registrů je odstranění nejednotných informací. Jeden zápis se tak promítne do více agend, aniž by jej někdo musel přepisovat," vysvětluje Stanislav Palas, ředitel odboru statistických registrů ČSÚ.

Připomíná, že každá osoba bude mít svoje identifikační číslo (IČO), které jednou získá a které už...

29.05.2012


Počátkem loňského června na Samotě U houpacího koně nedaleko Tábora vytvořili studenti táborské průmyslovky ustavující rekord ve výrobě elektřiny lidskou silou za 24 hodin ověřený agenturou Dobrý den a zapsaný do České knihy rekordů.

Nešlo přitom jen o sportovní výkon či studentskou recesi, ale též o netradiční způsob, jak studenty přimět k zamyšlení nad cenou elektrické energie, úsilím potřebným k jejímu získání a tedy nutnosti s energií šetřit a racionálně ji využívat.

Zařízení k neobvyklé výrobě energie - upravený žentour - poskytl autor nápadu a majitel usedlosti MVDr. Návara, učitelé z průmyslovky se postarali o měření získané energie a jejich žáci,...

Foto: Ivo Houška a František Vojík při předání (88.93 KB) 29.05.2012

Nemocnice Tábor získala 28. 5. 2012 čestný certifikát „Bezpečná nemocnice" za dlouhodobé a celoplošné používání zdravotnických prostředků s nadstandardními bezpečnostními prvky. O toto prestižní ocenění udílené společností B. Braun mohou usilovat pouze taková lékařská zařízení, která zavedou na všechna oddělení moderní zdravotnické prostředky, které zvyšují bezpečnost zdravotnického personálu i pacientů. Certifikát dnes převzal Ivo Houška, předseda představenstva nemocnice Tábor.

Mezi nadstandardně bezpečné zdravotnické prostředky patří například bezpečnostní kanyly a infuzní sety, které jsou vybaveny speciální konstrukcí znemožňující bodná či řezná poranění...

29.05.2012

Tak jako každý rok, i letos, pořádá písecké muzeum „Muzejní noc". Tentokrát je ve stylu „Zpět do pravěku", a to vzhledem k tomuto dni otevírané výstavě tišnovského výtvarníka, nazvané „Cesta do pravěku s obrazy Libora Baláka". Ten se podobně, jako jeho vzor, Zdeněk Burian, zabývá rekonstrukcí pravěkých až raně středověkých evropských kultur. Jeho akvarely vycházejí z nálezových situací i konzultací s odborníky.

Vernisáž výstavy v 19 hodin je vlastně počátkem Muzejní noci. Bude ji doprovázet vystoupení slovanských zbrojnošů. Součástí večera bude i slavnostní uvedení nového a vzácného přírůstku do muzejních sbírek - meče liptovského typu do...

« Předchozí        Aktuální stránka: 260/555        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku