31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

30.03.2012


Dle výpisu z bankovního účtu ze dne 30. 03. 2012 byla dne 29. 03. 2012 připsána na účet Jihočeského kraje z MPSV část finančních prostředků první splátky dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012. Kontrolou údajů bylo zjištěno, že zaslané finanční prostředky neodpovídají avízu z MPSV, ve kterém jsou uvedeny výše splátek jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. Jihočeský kraj urychleně v této věci kontaktoval MPSV, které danou situaci řeší. Krajský úřad Jihočeského kraje je připraven okamžitě po vyřešení nastalé situace a zaslání opravených podkladů ze strany MPSV, přeposlat finanční prostředky jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb v Jihočeském...

Foto: Veletrh FIFF 0212 (154.53 KB) 30.03.2012

Ve dnech 20. - 22. března 2012 se osm žáků Střední školy obchodní, Husova 9, České Budějovice, jako jedné ze dvou škol jihočeského kraje, zúčastnilo 18. mezinárodního veletrhu fiktivních firem 2012, který se uskutečnil na Výstavišti Holešovice v Praze.

Fiktivní firmy - virtuální společnosti, jsou vedeny jako reálné společnosti. Simulují reálné procesy, produkty a služby. Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou a funkcí. Společnosti spolu obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. V České republice funguje každoročně přibližně 250 fiktivních firem na zhruba stovce škol. Na SŠO, Husova 9, České Budějovice, je předmět...

29.03.2012

V úterý 27. března 2012 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém 30. zasedání nový Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji. Tento program bude realizován ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. a Jihočeský kraj jím chce jednak podpořit malé podnikatele a také nově zvýšit kvalitu technické infrastruktury obcí, která by měla vést k celkovému růstu kvality regionu.

 

Podpora určená obcím by měla směřovat zejména do oblastí, jako jsou:

a) vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod,
b) elektrifikace, plynofikace,
c) kulturní a sportovní zařízení,
d)...

Foto: Studenti a pedagogové z Bad Leonfeldenu  (172.77 KB) 29.03.2012

Skupina dvaadvaceti studentů z Tourismusschulen Bad Leonfelden se svými pedagogy se ve středu 28.3.2012 v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích zúčastnila prezentace programu na téma „Cestovní ruch v Jihočeském regionu".

S Jihočeskou centrálou cestovního ruchu spolupracuje Tourismusschulen Bad Leonfelden již několik let. Jednou z forem spolupráce je i pořádání seminářů. Před dvěma lety navštívili studenti se svými pedagogy českobudějovickou Solnici, kde na semináři o cestovním ruchu získali řadu zajímavých informací a podnětů k dalšímu studiu. V letošním roce jim rozvoj, koncepci a nabídky v oblasti cestovního ruchu v našem regionu představila ředitelka...

Foto: Klíče pro život - partneři (57.05 KB) 28.03.2012

Odbornostní setkání Jihočeského a Plzeňského kraje v rámci národního projektu Klíče pro život se pod záštitou radní Jihočeského kraje RNDr. Jany Krejsové konalo 22.-23.3. 2012 v Táboře.

Setkání osobně navštívila RNDr. Jana Krejsová radní Jihočeského kraje pro oblast školství a Mgr. Václav Průcha vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu z OŠMT Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Z pěti navržených odborností se uskutečnily čtyři - Táborové aktivity s 12 účastníky, Výukové programy s 9 účastníky, Aktivity v otevřených klubech s 13 účastníky, Mateřská centra - centra pro předškoláky se 7 účastníky. Neotevřela se odbornost - Aktivity pro děti a mládež v ICM , kde...

28.03.2012

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci se zastoupením Agentury CzechTourism v Polsku organizuje ve dnech 27. - 29. 3 2012 study tour pro touroperátory z Polska. Účastníci navštíví Tábor, Český Krumlov, České Budějovice a Hlubokou nad Vltavou.

Ve středu 28.3.2012 zavítá celkem jedenáct polských touroperátorů a zástupců cestovních kanceláří do metropole jižních Čech, kde se od 16 hod. v zasedací místnosti Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích zúčastní workshopu zaměřeného především na školní turistiku, tematické zájezdy za kulturou a historií, památkami UNESCO i na kongresovou turistiku. To vše mohou jižní Čechy polským zástupcům nabídnout....

28.03.2012

Další úsek „Zanádražní komunikace" v Českých Budějovicích bude do provozu uveden už 31. března 2012. Stavba přeložky silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích -1. etapa, část 1.2. byla zahájena v březnu 2011 demolicemi starých objektů, skladů a přístřešků v průmyslových areálech. Tím se uvolnilo budoucí staveniště pro novou komunikaci. Realizací stavby v délce zhruba 550 metrů dojde k propojení ulic Rudolfovská a Pekárenská. Obě křižovatky jsou vybaveny světelným signalizačním zařízením.

Nutnou součástí nové stavby bylo i vybudování nového drážního mostu přes Dobrovodský potok a vybudování zcela nového železničního přejedu včetně zabezpečovacího zařízení....

28.03.2012

Jihočeský kraj vyhlašuje pod záštitou hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a radní pro oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Jany Krejsové anketu „Vynikající pedagog Jihočeského kraje 2012". Cílem ankety je upozornit na mimořádné aktivity pedagogů působících na školách a školských zařízeních zřizovaných Jihočeským krajemrůzných, vyzdvihnout jejich výjimečný celoživotní přínos pro školu a ocenit jejich dosavadní pedagogické působení i úspěchy v mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Vyhlašovány jsou dvě kategorie. Do první kategorie spadají učitelé mateřských, základních, základních uměleckých, středních, vyšších odborných škol a konzervatoře. Druhá kategorie je zaměřená...

27.03.2012

Jihočeský kraj pokračuje v dotování jednotek sborů dobrovolných hasičů. Na dnešním jednání zastupitelé Jihočeského kraje schválili rozdělení investiční dotace na výdaje jednotek SDH ve výši 2 miliony korun a neinvestiční dotace v částce 4 miliony korun. Krajský úřad Jihočeského kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje hradí jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí náklady spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Podkladem pro přidělení dotace je návrh předložený Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.

Investiční dotace je určena zejména na pořízení přenosných požárních...

« Předchozí        Aktuální stránka: 264/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku