31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

28.02.2012

V 82 školách a školských zařízeních zřizovaných Jihočeským krajem se bude konat konkurz na ředitele. Vyhlášení konkurzních řízení dnes (28.2.2012) schválila rada Jihočeského kraje. Důvodem pro vyhlášení konkurzů na ředitele škol, kteří k 1.1.2012 byli ve funkci více než 6 let, je novela školského zákona. Podle ní bude nově ředitel školy jmenován na vedoucí pracovní místo zřizovatelem na základě vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let.

Podle nového školského zákona řediteli školy, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1.1.2012) činnost ředitele po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě 31. července 2012. Pokud ředitel...

Foto: Mgr. Ivana Stráská s velvyslancem Estonské republiky, panem Lembitem Uibo (65.76 KB) 23.02.2012


Náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Ivana Stráská, přijala ve středu 22. února mimořádného a zplnomocněného velvyslance Estonské republiky v ČR, J. E. pana Lembita Uibo v doprovodu konzula Björna Piibura.

Cílem návštěvy bylo zejména představení Estonska - především z ekonomického hlediska, dále seznámení s potenciálem Jihočeského kraje a vyhledání společných témat k případné budoucí spolupráci. Během setkání byly prohovořeny i otázky dostavby jaderné elektrárny Temelín, oblast zdravotnictví či problematika kůrovce na Šumavě.

23.02.2012


Koordinátor veřejné dopravy v Jihočeském kraji JIKORD ve spolupráci s Krajským centrem osobní dopravy Českých drah připravil v měsíci březnu 2012 zkušební provoz regionálních vlaků nad rámec současného jízdního řádu. Jeho cílem je ověřit, zda o tyto vlaky, které byly požadovány v rámci připomínek obcí a cestující veřejnosti, bude zájem. V kladném případě by uvedené spoje mohly být zavedeny v pracovních dnech od připravované změny jízdního řádu dne 10. června 2012.
Na tratích č. 195 a 196 pojedou v úseku České Budějovice - Kaplice - Rybník - Vyšší Brod klášter a zpět ve dnech 19.- 23.3., 26 - 27.3. osobní vlaky s odjezdem z Českých Budějovic v 15:04 hod a příjezdem do...

22.02.2012

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola dnes na tiskové konferenci poděkoval Janu Stráskému za dosavadní vedení Národního parku Šumava. Stráský byl dočasným ředitelem NPŠ jmenován před rokem (14.2.2011). Od ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, po dohodě s hejtmany Jihočeského a Plzeňského kraje, dostal Stráský tři úkoly - najít klíč k řešení kůrovcové kalamity; zajistit vytvoření nového návštěvního řádu a dohodu mezi obcemi a ochranáři nad jeho návrhem; podílet se na přípravách zákona o šumavském národním parku. „Po dvanácti měsících ve funkci je vidět, že tyto tři úkoly se daří naplňovat," komentoval dosavadní působení ředitele Stráského hejtman...

22.02.2012

Od čtvrtka 23. února do soboty 25. února se do Dolní Vltavice na Lipensku sjedou záchranáři z celého Česka, aby si společně se zahraničními kolegy vyměňovali zkušenosti při nácviku záchrany lidského života na ledu. Víkendový seminář je každoroční událostí zimní sezóny. Českokrumlovští vodní záchranáři vedení Milanem Bukáčkem tu pravidelně přivítají další záchranářské skupiny, profesionální i dobrovolné hasiče, zdravotníky a také kynology, aby v podmínkách lipenské přehrady zdokonalili spolupráci při záchraně lidských životů v zimních podmínkách. Letos je součástí mezinárodního semináře také "Kongres mimořádné události v urgentní medicíně", na kterém se zkušení...

Foto: objekt bývalé restaurace Sparta (93.38 KB) 21.02.2012

Jihočeský kraj prodá nemovitosti v hospodaření Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, v k. ú. České Budějovice 3, a to budovu občanské vybavenosti v Puklicově ulici čp. 1047 na parcele KN č. 2949/18 (bývalá restaurace SPARTA) včetně pozemku parcely KN č. 2949/18 o výměře 656 m2 minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 6.350.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.

Nabídky se přijímají v zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem „NEOTEVÍRAT
- nabídka OHMS - SPARTA"
do 27. 2. 2012 do 16:30 hod. v podatelně...

Foto: Europe Direct (67.10 KB) 21.02.2012


Pro občany starší 50 let připravilo Zastoupení Evropské komise ve spolupráci s informačními středisky Europe Direct sérii regionálních informačních seminářů konaných u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. V Jihočeském kraji se tento seminář uskuteční ve čtvrtek 23. února 2012 od 9:30 na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích v sále zastupitelstva. Během semináře vystoupí se svými příspěvky řada zajímavých hostů jako například zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a zástupce českobudějovických informačních středisek Europe Direct a Eurocentrum.

„Hlavním záměrem těchto...

Foto: Rok aktivního stárnutí (1406.30 KB) 21.02.2012

V pátek 17. února začal v Prachaticích oficiálně Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 setkáním Rad seniorů Jihočeského kraje a představitelů seniorských organizací s představiteli měst. Zahájení se zúčastnila krajská radní Jana Krejsová, místostarostka Vimperka Jaroslava Martanová a místostarosta Prachatic Robert Zeman. Jednání zahájil předseda Rady seniorů Prachatice Miroslav Bojanovský.

Setkání mělo za cíl poskytnout přítomným zástupcům seniorských organizací a Rad seniorů města Prachatice, Vimperk a Jihočeské krajské Rady seniorů o plánovaných aktivitách k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, vyhlášeném OSN a...

16.02.2012


Jihočeský kraj nabízí i v roce 2012 pomoc obcím do 10 000 obyvatel, školám, občanským sdružením, nadacím a dalším veřejnoprávním a neziskovým subjektům, jejichž projekty získají příslib dotace z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů. 15. února 2012 vyhlásil Jihočeský kraj příspěvkový program na financování úroků z úvěrů či půjček, které si výše uvedené subjekty musejí vzít na předfinancování svých projektů. Úroky jsou většinou výdajem, který z evropských peněz nelze hradit, což zejména pro neziskové organizace znamená zvýšenou finanční zátěž a mnohdy zásadní překážku pro podání žádosti o evropskou dotaci.

Na příspěvkový program uvolnil Jihočeský kraj...

« Předchozí        Aktuální stránka: 268/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku