31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

28.03.2012

Jihočeský kraj vyhlašuje pod záštitou hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a radní pro oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Jany Krejsové anketu „Vynikající pedagog Jihočeského kraje 2012". Cílem ankety je upozornit na mimořádné aktivity pedagogů působících na školách a školských zařízeních zřizovaných Jihočeským krajemrůzných, vyzdvihnout jejich výjimečný celoživotní přínos pro školu a ocenit jejich dosavadní pedagogické působení i úspěchy v mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Vyhlašovány jsou dvě kategorie. Do první kategorie spadají učitelé mateřských, základních, základních uměleckých, středních, vyšších odborných škol a konzervatoře. Druhá kategorie je zaměřená...

27.03.2012

Jihočeský kraj pokračuje v dotování jednotek sborů dobrovolných hasičů. Na dnešním jednání zastupitelé Jihočeského kraje schválili rozdělení investiční dotace na výdaje jednotek SDH ve výši 2 miliony korun a neinvestiční dotace v částce 4 miliony korun. Krajský úřad Jihočeského kraje k zabezpečení plošného pokrytí území kraje hradí jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí náklady spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Podkladem pro přidělení dotace je návrh předložený Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.

Investiční dotace je určena zejména na pořízení přenosných požárních...

27.03.2012

Jihočeský kraj chce modernizovat silnice II. a III. třídy za téměř 200 milionů korun. Zastupitelstvo schválilo realizaci projektu „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)", podání žádosti o podporu do Regionálního operačního programu a předfinancování a kofinancování projektu z prostředků kraje. Celkové plánované výdaje projektu jsou více než 199 milionů, ze kterých by kraj po získání prostředků z ROP hradil 15 %, tedy necelých 30 milionů korun.

Jihočeský kraj je vlastníkem 1 633 km silnic II. třídy a 3 820 km silnic III. třídy a 1045 mostních objektů. V minulosti byly realizovány projekty P1 a P2, které řešily plošnou výspravu komunikací II. a III. třídy,...

Foto: Partneři (33.33 KB) 26.03.2012

Projekt s názvem „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Jihočeském kraji", má již svou dlouholetou tradici.

Projekt pro rok 2012 vyplývá z objektivních potřeb Jihočeského kraje v oblasti nakládání s odpady - podporou systémů nakládání s vytříděnými složkami komunálních odpadů v obcích Jihočeského kraje zapojených do systému EKO-KOM, a.s.

V roce 2011 se povedlo do systému EKO-KOM zapojit dalších 11 obcí, velikostí jsou všechny pod 500 obyvatel. Nákupem nádob do těchto obcí bylo nastaveno standardní nakládání s odpady a rozšíření sběru o další komodity, převážně papír a...

Foto: ENERSOL (78.65 KB) 26.03.2012

Letošní v pořadí již osmý ročník soutěže studentských prací na téma obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě Enersol 2012 má za sebou své národní kolo, které se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. března v Pardubicích. Jihočeský kraj reprezentovalo šestičlenné družstvo a opět přivezlo cenné trofeje, tentokrát především v hodnocení jednotlivců.

Tým Jihočechů vzešel z krajského kola soutěže, konaného koncem února v sále zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích pod osobní záštitou hejtmana Jiřího Zimoly a radní pro oblast školství Jany Krejsové. Vedením družstva v národním kole byla tradičně pověřena SPŠ strojní a stavební Tábor,...

Foto: Europe Direct (67.10 KB) 26.03.2012


Vyzkoušet si své vědomosti o Evropské unii a vyhrát iPod Apple nebo fotoaparát Samsung může úplně každý. Informační síť Europe Direct ČR a Zastoupení Evropské komise vyhlásili znalostní soutěž EUROTIME 2012, ve které mohou zájemci vyhrát hned dvakrát.

„Odpovídat může jak celá rodina, tak třeba děti můžou soutěžit v jedné kategorii a rodiče nebo pedagogové pak v kategorii druhé," uvádí vedoucí českobudějovického Europe Direct Vladimíra Pavlová. Dodává, že z došlých, správně vyplněných, kvízů budou vylosováni v každé kategorii tři výherci. Navíc z těchto regionálních výherců budou opět vylosováni dva šťastlivci, jeden v dětské (0 - 14 let) a jeden v dospělé...

Foto: Europe Direct (67.10 KB) 22.03.2012


Nejen úryvky z knihy dánského povídkáře Villyho Sørensena „Neškodné příběhy" představí tuto sobotu českobudějovické Europe Direct zemi předsedající do konce června Radě EU. Literárně - hudební večer, během kterého představí Europe Direct nejmenší ze skandinávských zemí nejen prostřednictvím literatury a hudby, ale také ochutnávkou dánské kuchyně, se koná u příležitosti předsednictví Dánska dne 24. března 2012 od 19:30 v Horké Vaně.

„Večer na téma předsednické země Rady Evropské Unie pořádáme pravidelně dvakrát do roka a snažíme se tím přiblížit jednotlivé evropské země z více kulturních oblastí. Ve druhé polovině roku 2012 máme v plánu...

Foto: Partneři projektu. (43.34 KB) 21.03.2012

V rámci dotačního programu Podpora prevence před povodněmi II, bude v jižních Čechách do konce roku 2013 prostavěno přes 1,2 miliardy Kč.

,,Program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II, je dotační program, jehož cílem je snižování úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Na území jihočeského kraje bude v rámci tohoto programu prostavěno 1,2 miliardy korun " říká Petr Kubala generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik.

V rámci programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II, bylo v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik, do 31. prosince 2011 ukončeno v jihočeském kraji 7 staveb protipovodňových opatření o...

Profesionální hasiči z Milevska a Písku, pracovníci krajského operačního střediska a dobrovolní hasiči z Milevska, Podolí I, Sepekova a Bernartic. (106.16 KB) 20.03.2012

Hasiči byli oceněni za zásah při požáru v plnírně plynu Tomegas v Branicích. Za jejich rychlý a profesionální zásah v rizikových podmínkách jim dnes (19.3.) poděkovali představitelé Jihočeského kraje. Ocenění od hejtmana Jiřího Zimoly, náměstka Františka Štangla a náměstkyně Ivany Stráské převzali profesionální hasiči z Milevska a Písku, pracovníci krajského operačního střediska a dobrovolní hasiči z Milevska, Podolí I, Sepekova a Bernartic.

"Uvědomujeme si, že to nebyl běžný zásah. Že byl zásah výjimečný a proto poděkování patří jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům za to, s jakou bravurou jste zásah zvládli. Jen díky vám nedošlo ještě k větším dopadům...

« Předchozí        Aktuální stránka: 269/555        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku