Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

25.05.2011

S jedinečnou Seidlovou obrazovou kronikou česko - německo - rakouského pomezí na rozhraní 19. a 20. století, společným česko-německým dějepisným projektem dvou univerzit nebo německy psanou pražskou literaturou se v krajském městě o tomto víkendu bude moci seznámit na šedesát účastníků konference nazvané Aktivní péče o společné kulturní dědictví. Pořadatelem konference, jejímž hostitelem je ve dnech 28. - 29. 5.11 KÚ Jihočeského kraje jsou: Kulturní referát pro české země ve spolku Adalberta Stiftera, Pražský literární dům autorů německého jazyka a Collegium Bohemicum.

Podle slov vedoucího Kulturního referátu pro české země ve spolku Adalberta Stiftera Wolfganga Schwarze,...

Výřez z plakátu k akci (154.31 KB) 24.05.2011


Na Martinském mlýně v Hrádku U Pečína v Trhových Svinech se 11. června odehraje dětský den a benefiční koncert. Pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivany Stráské, starosty města Prachatice Martina Malého a starosty města Trhové Sviny Radislava Buška koncert pořádá Agentura Martin Production. Výtěžek z koncertu pod názvem Kdo má rád ...bude věnován dětskému a novorozeneckému oddělení nemocnice Prachatice.

Dětský den začne ve 13:00 hodin. Koncert začíná v 18:00 hodin a vystoupí na něm Sisa Sklovská, Martin Maxa, Jitka Zelenková, Martin France, Leona Machálková, David Deyl, Marcela Březinová, Sámer Issa, Heidi Janků a Martina Pártlová. Od 21:00 hodin...

Foto: Restaurovaný obraz: Jan Renner, Narození Páně, detail andělů (131.48 KB) 23.05.2011


Městské muzeum ve Volyni vystavuje díla, která se podařila v letech 2008-2011 restaurovat a konzervovat. Návštěvníci muzea mohou až do 6. července navštívit výstavu Obnovené dědictví, na které uvidí unikátní skříň s vyobrazením čtyř evangelistů, velké oltářní obrazy, ale také podmalby na skle. Vystavené exponáty pocházejí převážně ze 17. až 20. století.

Muzeu ve Volyni se za tři roky podařilo zrestaurovat a konzervovat několik set předmětů. Značnou měrou se každoročně na restaurování finančně podílí Jihočeský kraj skrze jednotlivé grantové programy, a to zejména z Grantového programu Podpora muzeí a galerií. Naposledy se jednalo o kompletní odborné restaurování...

23.05.2011

O titul Vesnice roku 2011 se letos uchází 33 jihočeských obcí. Desetičlenná krajská hodnotící komise bude přihlášené obce objíždět a hodnotit od 6. do 15. června. Základní informace a podklady pro hodnocení získá krajská komise ze zaslaných prezentací, dodaných předepsaných materiálů a prohlídek obcí. Posuzovat se budou koncepční dokumenty obce, společenský život, aktivity občanů, rozvoj podnikání v obci, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, ale i připravované záměry či využití informačních technologií.

V rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 bude uděleno několik ocenění. Vítěz...

Foto aktualita (147.07 KB) 20.05.2011

Putovat po 24 nejvýznamnějších místech jižních Čech spojených s rodem Rožmberků, sbírat razítka do turistického pasu a soutěžit o ceny. I to je jedna z doprovodných aktivit projektu Rožmberský rok 2011, který připomíná odkaz slavného rodu, který smrtí Petra Voka před 400 lety vymřel.

První Jihočech už nasbíral všechna razítka do pasu. Nejaktivnějším turistou a sběratelem razítek do rožmberského cestovního pasu se stal pan Josef Frk ze Strakonic. „Od mládí jsem rád cestoval po hradech a zámcích. Teď je mi 87 let, žiju sám a mám dost času se svému celoživotnímu koníčku věnovat. Sednu na vlak nebo autobus a jedu. Letos se mi moc líbila návštěva Vítkova Hrádku,"...

Foto: Ze  soutěže (149.89 KB) 20.05.2011

V areálu Výstaviště, a. s., v Českých Budějovicích se dne 18.5.2011 uskutečnilo okresní kolo soutěže "Mladý záchranář - dokaž, že umíš", kterou za finanční a materiální pomoci Krajského úřadu Jihočeského kraje pořádal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže České Budějovice.

Cílem soutěže bylo získání a ověření znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě i druhým v případě nouze. Soutěž vhodným způsobem doplnila výuku témat "Ochrana člověka za mimořádných situací", která je prováděna na všech základních a středních školách. Soutěžili žáci základních škol, a to ve dvou...

Logo IM (9.03 KB) 19.05.2011


Ve dnech 19. až 21. května 2011 se uskuteční v České republice reciproční informační a poznávací návštěva zástupců slovenských informačních center pro mládež, která jsou sdružena ve střešní slovenské nestátní neziskové organizaci „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike" (ZIPCEM). Zástupci slovenských ICM přijíždějí do České republiky na základě pozvání českých informačních center pro mládež, která jsou sdružena v Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR). Cílem návštěvy slovenských kolegů v ČR je zejména navštívit osobně některá česká informační centra pro mládež, jež jsou...

Foto aktualita (175.33 KB) 18.05.2011

Začátek měsíce května byl na mnoha místech Jihočeského kraje věnován oslavám ukončení bojů 2. světové války. Je však třeba při té příležitosti vzpomenout i boje a události válečného střetu I. světové války. Jen na frontách v severní Itálii zahynulo poměrně velké množství Čechů bojujících na straně Rakousko - Uherska proti Itálii a padli zde i českoslovenští legionáři.

Členové Vojensko-historické společnosti plukovníka J.J. Švece po navázání kontaktu s italskou skupinou Alpínů v městě Condroipo navštívili ve dnech 5.- 8. května 2011 místa bojů v severní Itálii a na řece Piava s cílem uctít památku padlých českých vojáků.

Společně se starostou města položili věnec u...

18.05.2011


Rada Jihočeského kraje na svém včerejším jednání doporučila zastupitelstvu kraje schválit strategii rozvoje školství. Ta obsahuje šest takzvaných optimalizačních karet, tedy šest návrhů na sloučení středních škol a učilišť. Důvodem je stále se snižující počet žáků, kteří opouštějí základní školy a nastupují na střední školy a učiliště. Od roku 1990 dochází trvale k sestupu počtu žáků na vstupu do středních škol. „Zatímco na začátku 90. let v Jihočeském kraji do prvních ročníků středních škol nastupovalo zhruba 11 tisíc žáků, v roce 2011 je to zhruba 5,5 tisíce. Z toho je evidentní, že současný rozsah středního a učňovského školství je dlouhodobě neudržitelný,"...

« Předchozí        Aktuální stránka: 270/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku