Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto aktualita - Rezabinec (257.59 KB) 1.08.2011

Od 24. července do 5. srpna 2011 probíhá v národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůně u Ražic v okrese Písek již 35. ročník odchytové kroužkovací akce Acrocephalus. Akce je pořádána přírodovědným oddělením Prácheňského muzea v Písku pod vedením jeho zoologů pravidelně od roku 1977 - nejprve pod vedením RNDr. Karla Pecla, od roku 2002 ji vede RNDr. Jiří Šebestian, CSc.
Cílem odchytové kroužkovací akce je dlouhodobé monitorování stavu populace ptáků v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších Národních přírodních rezervací v České republice. Řežabinec byl v roce 2002 první lokalitou v České republice zařazenou do evropského výzkumu CES (Constant...

Foto aktualita jizda (165.52 KB) 27.07.2011

TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2011 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice. Smyslem je propagace jednotlivých krajů, měst a obcí na pozadí exkluzivních historických automobilů - čili odvětví, které naši zemi za dob první republiky významně proslavilo. Projekt spočívá ve spanilé jízdě kolony dvou desítek historických vozidel v čele se závodní Tatrou šestinásobného vítěze rallye Paříž-Dakar pana Karla Lopraise, která proběhne ve dnech 29.-31. července 2011.
Trasa mapuje během tří dnů nejzajímavější místa Jižních Čech z hlediska domácího i zahraničního cestovního ruchu jako jsou přírodní krásy, technické a kulturní památky.
Po celou...

Foto aktualita setkani (174.00 KB) 25.07.2011

Ve čtvrtek 21. 7. se od 11:00 hod. konalo v příjemném prostředí sálu Secese v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje setkání studentů Armstrong Atlantic State University v Savannah, Georgia s hejtmanem Jihočeského kraje, Mgr. Jiřím Zimolou. Američtí studenti doprovázení svými lektory se v České republice účastní tzv. „letní školy" - projektu spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a výše jmenovanou univerzitou v USA. „Jedná se o již desetiletou spolupráci mezi školami, tyto aktivity hodláme i nadále rozvíjet a doufáme, že se tzv. letní pobyty stanou příjemnou pravidelností," řekla k osvětlení pobytu studentů Dr. Ing. Dagmar...

25.07.2011

Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo ke dni 31.7.2011 okamžitě a bez náhrady ukončit projekt „PIK", který vznikl na půdě Ministerstva informatiky ČR a následně byl převeden do kompetence MV ČR. Tímto krokem hodlá MV ČR ročně ušetřit přibližně 100 mil.
Jedná se o projekt, který významnou měrou podpořil a nadále podporuje poskytování veřejných informačních služeb prostřednictvím již existující sítě veřejných knihoven a tzv. míst s veřejným přístupem k internetu.
Toto opatření Ministerstva vnitra by znamenalo, že knihovny v menších obcích a městech značně omezí rozsah poskytovaných služeb a v některých případech dojde pravděpodobně i ke zrušení knihoven samotných....

20.07.2011

Pilotní projekt „Zajištění efektivní dopravní obslužnosti v mikroregionu Milevsko" má za sebou první měsíc provozu. Projekt, jehož cílem je zkvalitnění dopravní obslužnosti v mikroregionu Milevsko při zachování výše vynakládaných veřejných finančních prostředků z krajského rozpočtu, byl zahájen 12. června 2011. „Kraj veřejnou linkovou dopravu v tomto mikroregionu dotuje částkou 23,6 mil.Kč. Po zavedení pilotního projektu se cena nezvýšila a nabídka přepravních služeb narostla o více než 6 %," řekl k přínosu projektu hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Projekt spočívá na 6 zásadách. První jsou změny v železniční dopravě na trati Tábor - Ražice. Zde...

Foto aktualita - setkání poslancu a senatoru (183.62 KB) 19.07.2011

V pondělí 18.7.2011 se od 14:00 hod. konala na půdě Krajského úřadu Jihočeského kraje pracovní schůzka jihočeských poslanců a senátorů s hejtmanem Jiřím Zimolou.

Hlavním tématem schůzky byla dopravní problematika, a to konkrétně dálnice D3. Toto téma je jihočeskou prioritou s celorepublikovým i mezinárodním přesahem. Zmíněny byly i rychlostní komunikace R3, R4. Diskuse byla vedena i nad samotným financováním dostavby úseku D3, kde bylo zmíněno několik možností, a to jak použití finančního krytí z rozpočtu samotného Jihočeského kraje či ze státní pokladny. Diskutována byla také možnost financování formou PPP projektů. Shoda nastala v nutnosti společné invence, ve snaze...

19.07.2011

V Jihočeském kraji je cca 1 090 přejezdů, na kterých dochází k úrovňovému křížení silničních komunikací a železničních tratí. Dle Silniční databanky ŘSD je 25 přejezdů na silnicích I. třídy, 63 na silnicích II. třídy, 178 na silnicích III. třídy (stav k 1.1.2011). Většina přejezdů (často zabezpečených jen výstražnými kříži) je na místních, případně účelových komunikacích.

„V souvislosti se zvýšenou nehodovostí na železničních přejezdech v ČR, nedostatky zjištěnými při kontrolách na železnici v regionu (špatné rozhledové poměry v důsledku přerostlé vegetace zjišťované koordinátorem veřejné dopravy JIKORD) a pro zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v...

Foto aktualita - oxymetr (113.72 KB) 18.07.2011

V sobotu 11.června 2011 se uskutečnil 1. ročník Dětského dne a benefičního koncertu "Kdo má rád..." na Martinském mlýně v obci Hrádek u Trhových Svinů na Českobudějovicku, který pořádal ve spolupráci s prachatickou nemocnicí Martin France a jeho Martin Production. Na benefičním koncertu zazpívala řada známých zpěváků (Leona Machálková, Sámer Issa, Martin Maxa, Marcela Březinová, David Deyl, Heidi Janků, Sisa Sklovská, Jitka Zelenková, Martin France, Martina Pártlová a Radek Daliee). Celkem se vybralo přes 53.000,- Kč, které putovali do prachatické nemocnice na Dětské a novorozenecké oddělení. Ta z těchto peněz pořídila nový pulzní oxymetr. Tento přístroj byl dnes,...

13.07.2011

S ohledem na zásadní změnu pravidel v oblasti zadávání zakázek od 1.7.2011 připravilo Centrum pro regionální rozvoj ČR ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje a KÚ Plzeňského kraje seminář na téma výběr dodavatele / veřejné zakázky v rámci programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Seminář se uskuteční 25. 7. 2011 od 13,00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje (č. dveří 2.010) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích a 26. 7. 2011 od 9,30 hodin v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje, KÚ Plzeňského kraje v...

« Předchozí        Aktuální stránka: 274/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku