Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Logo IM (9.03 KB) 19.05.2011


Ve dnech 19. až 21. května 2011 se uskuteční v České republice reciproční informační a poznávací návštěva zástupců slovenských informačních center pro mládež, která jsou sdružena ve střešní slovenské nestátní neziskové organizaci „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike" (ZIPCEM). Zástupci slovenských ICM přijíždějí do České republiky na základě pozvání českých informačních center pro mládež, která jsou sdružena v Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR). Cílem návštěvy slovenských kolegů v ČR je zejména navštívit osobně některá česká informační centra pro mládež, jež jsou...

Foto aktualita (175.33 KB) 18.05.2011

Začátek měsíce května byl na mnoha místech Jihočeského kraje věnován oslavám ukončení bojů 2. světové války. Je však třeba při té příležitosti vzpomenout i boje a události válečného střetu I. světové války. Jen na frontách v severní Itálii zahynulo poměrně velké množství Čechů bojujících na straně Rakousko - Uherska proti Itálii a padli zde i českoslovenští legionáři.

Členové Vojensko-historické společnosti plukovníka J.J. Švece po navázání kontaktu s italskou skupinou Alpínů v městě Condroipo navštívili ve dnech 5.- 8. května 2011 místa bojů v severní Itálii a na řece Piava s cílem uctít památku padlých českých vojáků.

Společně se starostou města položili věnec u...

18.05.2011


Rada Jihočeského kraje na svém včerejším jednání doporučila zastupitelstvu kraje schválit strategii rozvoje školství. Ta obsahuje šest takzvaných optimalizačních karet, tedy šest návrhů na sloučení středních škol a učilišť. Důvodem je stále se snižující počet žáků, kteří opouštějí základní školy a nastupují na střední školy a učiliště. Od roku 1990 dochází trvale k sestupu počtu žáků na vstupu do středních škol. „Zatímco na začátku 90. let v Jihočeském kraji do prvních ročníků středních škol nastupovalo zhruba 11 tisíc žáků, v roce 2011 je to zhruba 5,5 tisíce. Z toho je evidentní, že současný rozsah středního a učňovského školství je dlouhodobě neudržitelný,"...

Foto aktualita (105.99 KB) 17.05.2011

Rekonstrukce Nového mostu v Písku byla zahájena na začátku srpna roku 2010. Oprava byla nutná především kvůli zkorodovaným ložiskům mostu, špatné izolaci, opadaným omítkám a nevyhovujícímu povrchu vozovky. Rekonstrukce si vyžádá více než 30 milionů korun a financována je z prostředků ROP. Jihočeský kraj se na opravě finančně podílí 7,5% z celkové částky.

V současné době se provádí opravy krajních nosníků. Pro repasi, případně výměnu ocelových ložisek a sanaci čel nosníků, bylo nutné vyzdvihnout krajní pole mostu a zajistit tak přístup pro sanační práce. Zároveň probíhají práce na středním nosníku, který zůstal v původní poloze. Jedná se o stavební úpravy zábradlí a...

Foto aktualita (201.29 KB) 16.05.2011

Ve dnech 12.-13. května se na táborové základně Domu dětí a mládeže Tábor u Plané nad Lužnicí konal seminář „Základy lezení". Dvacet zájemců z řad pedagogů volného času domů dětí a mládeže a dobrovolníků z dětských a mládežnických sdružení pod odborným vedením kvalifikovaných lektorů učilo základům lezení na umělé stěně, technikám lezení a slaňování, navazování na lano, uzlování, jištění a bezpečnosti práce s dětmi na umělých lezeckých stěnách.

Odborné setkání organizoval Dům dětí a mládeže Prachatice, krajský koordinátor dalšího vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží za spolupráce s táborským DDM, který získal na výstavbu umělé lezecké stěny grant Jihočeského...

Carmina na soutěžním sborovém festivalu v Benátkách  FOTO: Jitka Valentová (107.25 KB) 16.05.2011

Českobudějovický dětský pěvecký sbor se zúčastnil mezinárodního pěveckého festivalu Venezia in Musica v italských Benátkách. Carmina již loni přivezla zlato z belgického Neerpeltu, nyní své kvality potvrdila, když obsadila na již zmíněném italském festivalu stříbrnou příčku.

Hejtman převzal záštitu
Pro účast na prestižním festivalu byla Carmina vybrána odbornou porotou na základě zvukové nahrávky. Velice sboru pomohl i Jihočeský kraj. Hejtman Jiří Zimola převzal nad celou akcí záštitu. Rovněž statutární město České Budějovice velice pomohlo souboru svou finanční podporou, díky níž se Carmina mohla věhlasné přehlídky zúčastnit a ukázat kvality českých...

16.05.2011


Základní umělecká škola B. Jeremiáše České Budějovice a Jihočeské divadlo vás zvou na Koncert mladých nadějí s orchestrem Jihočeského divadla. Koncert se uskuteční 18.5.2011 v 18:00 hod. v divadelním sále Metropol v Českých Budějovicích.

Koncert bude probíhat pod záštitou radní Jihočeského kraje RNDr. Jany Krejsové.

Foto aktualita (128.19 KB) 16.05.2011


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje uspořádal dne 12. 5. 2011 závěrečnou konferenci pořádanou v rámci individuálního projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji". Akce proběhla v prostorách ArtIgy (původně Kulturní a kongresové centrum Bazilika), IGY Centrum v Českých Budějovicích.

Při vstupu na konferenci obdrželi všichni účastníci " tříuchý" hrnek, který vyrobili klienti z chráněné dílny v Domově sv. Anežky v Týně nad Vltavou. Neobvyklý design hrnečku vychází ze zaměření projektu, tedy na zapojení tzv. triády do procesu plánování sociálních služeb - zadavatelů, poskytovatelů a...

16.05.2011

České dráhy zajišťují v současné době revitalizaci 4 patrových vozů řady Bmto pro potřeby regionální osobní dopravy v Jihočeském kraji. Tyto vozy budou na žádost hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly nasazeny do provozu na tratích České Budějovice - Černý Kříž a Rybník - Lipno nad Vltavou ještě v letošní letní sezóně „Po ukončení letní sezóny budou tyto revitalizované vozy v podzimním a zimním období nasazeny na tratích České Budějovice - Strakonice a České Budějovice - České Velenice, aby byly maximálně využity. Věřím, že modernizace a úpravy vagonů přispěje ke zmírnění stížností cestující veřejnosti na stav osobních vozů v regionální železniční dopravě a ke zvýšení...

« Předchozí        Aktuální stránka: 283/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku