31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: aktualita (126.34 KB) 24.06.2011


Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje uspořádal dne 23. 6. 2011 seminář pro kronikáře obcí. V příjemném prostředí secesního sálu kronikáři nejen vyslechli odborné přednášky PhDr. Marty Zavřelové a vedoucí knihovny Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Mgr. Heleny Stejskalové, ale zároveň si mohli vyměnit cenné zkušenosti ze své mnohdy již několikaleté praxe.

Hovořilo se o významu vedení obecních kronik, historii kronikářství, aktuální legislativě v oblasti vedení kronik, hlavním tématem však byla vlastní práce kronikáře: příprava a zpracování zápisu do kronik, vedení a uložení dokumentačních příloh, vystavení kronik, uložení kronik....

Foto: První jihočeská medilistka (78.73 KB) 23.06.2011

První olympijskou medaili pro jihočeskou výpravu vybojovala v disciplíně orientační běh - sprint jindřichohradecká mladší žákyně Dominika Hojná. Na trati v olomouckých Bezručových sadech dokázala svěřenkyně trenérky Pavly Pelcové porazit pětadvacet soupeřek z ostatních krajů a získat bronzovou medaili. Podle informací od vedoucího naší krajské výpravy mají dnes „dobře našlápnuto" i jihočeští judisté, z nichž by mohl některý Dominiku následovat. Takže držíme palce.

23.06.2011

Vůbec první medailistkou se stala jindřichohradecká orientační běžkyně Dominika Hojná, která ve sprintu v olomouckých Bezručových sadech vybojovala bronz. Další bronzovou medaili získaly kanoistky Kateřina Luňáčková, Ludmila Koberová a Karolína Paloudová ve štafetě 3 x K1 a Kateřina Luňáčková přidala ještě stříbro ze sólového závodu kajaků.

Největší úrodu medailí pak „vylovili" z olomouckého bazénu jihočeští plavci. Starší žák Josef Moser hned dvě zlaté (200 m motýlek a 200 m polohový závod), mladší žák Jan Dobiáš stříbro (200 m motýlek), starší žákyně Anna Bednářová byla ve stejné disciplíně také druhá. Další tři stříbrné medaile získali Jakub Tesárek na 100 m...

22.06.2011

Minulý týden se ve dnech 8. - 10. 6. 2011 již tradičně sešli ředitelé základních uměleckých škol Jihočeského a Západočeského kraje na semináři o reformě ZUŠ. Jednali a byli zároveň informováni o tom, jak napsat svůj ŠVP. Seminář vedli dva fundovaní lektoři, kteří spolu s dalšími členy tvořili tým pro vytvoření RVP ZUV.

Pro ZUŠ byl vypracován Rámcový vzdělávací program, který je na mnoho let zásadním dokumentem ovlivňujícím podobu těchto škol. Obsahově propojuje i další stupně uměleckého vzdělávání a je tak důležitou součástí systému uměleckého vzdělávání tak, jak to zmiňuje i návrh Dlouhodobého záměru MŠMT (2007). Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního...

22.06.2011

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje vyhlásil pod záštitou hejtmana Jiřího Zimoly a radní pro oblast školství Jany Krejsové anketu „Vynikající pedagog Jihočeského kraje". Cílem ankety je upozornit na mimořádné aktivity pedagogů různých typů škol a školských zařízení, vyzdvihnout jejich výjimečný celoživotní přínos pro školu, ocenit jejich dosavadní pedagogické působení a úspěchy v mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Anketa je určena pedagogickým pracovníkům působícím na školách a školských zařízeních zřizovaných Jihočeským krajem.

Kandidáty mohl navrhnout ředitel školy nebo školského zařízení, ve kterém daný pedagog...

Foto: aktualita (177.57 KB) 22.06.2011

Na tiskové konferenci konané včera v pražském Domově sociální péče Hagibor u příležitosti úspěšného zakončení projektu Značka kvality v sociálních službách předal ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek certifikáty kvality prvním českým domovům pro seniory.

Systém Značka kvality v sociálních službách, jehož realizace probíhala od září 2009, byl vyvinut Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Hartmann - Rico společně s odborníky na problematiku péče o seniory a oblast kvality z řady odborných institucí a organizací. Pro jeho výslednou podobu, tzn. hodnocení 284 kritérií v 5 základních oblastech (ubytování, stravování, kultura a volný čas,...

22.06.2011

Zasedání se koná od 10,00 Hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Materiály pro jednání jsou zveřejněny v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje - aktuální.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 11. 5. do 10. 6. 2011
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
4. Závěrečný účet...

Foto: Aktualita (221.90 KB) 21.06.2011

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dnes převzala čtyři nové terénní vozy pro zásahy při mimořádných událostech. Záchranáři se s těmito speciálními automobily lépe dostanou do obtížně dostupných míst. Vozy slavnostně převzali dnes ráno v Českých Budějovicích při prezentaci na parkovišti stadionu Dynamo, kde jihočeská Zdravotnická záchranná služba (ZZS) prezentovala systém reakce na mimořádné události.

Čtyři nové terénní vozy jsou vybaveny zdravotnickým materiálem k ošetření 50-100 osob, zdrojem elektrické energie, zdravotnickým stanem a dalším technickým materiálem. „Jihočeský kraj je velice rozlehlý a většina jeho území je pokryta horami, pahorkatinami...

20.06.2011

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb, pořádá Seminář pro subjekty působící v sociální oblasti a poskytovatele sociálních služeb na území Jihočeského kraje, kteří žádali či žádají o dotaci v rámci příspěvkového programu „Podpora terénních sociálních služeb".

Seminář se bude konat dne 27. 06. 2011 od 15,00 hod. v zasedací místnosti OSVZ č. 108, v budově Krajského úřadu JčK, B. Němcové 49/3, České Budějovice. Podrobnější informace k semináři lze najít v pozvánce.

Seminář je bezplatný. Vzhledem k omezené kapacitě Vás žádáme o potvrzení účasti do 23. 06. 2011 na e-mail: ...

« Předchozí        Aktuální stránka: 283/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku