Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

18.11.2010

Jihočeský kraj převezme památník Jana Žižky v Trocnově. Národní kulturní památka Rodiště Jana Žižky je v současné době v majetku státu. Celý komplex je tvořen zejména kamennou sochou Jana Žižky, muzeem, tzv. Žižkovým kamenem, odkrytými základy dvou bývalých dvorců, roubenou studnou a s tím souvisejícími pozemky. Hodnota nemovitostí v areálu je odhadována na 7,5 milionu korun, hodnota movitých věcí činí přibližně 3 miliony korun.

Jihočeský kraj projevil o památník zájem poté, co jej do vlastnictví odmítly převzít město Borovany a Národní památkový ústav. Zájem o bezplatný převod do svého vlastnictví kraj projevil letos v říjnu. „Jsem přesvědčen, že kraj jako...

Foto: Zrestaurovaná truhla (95.58 KB) 16.11.2010

Jihočeský kraj v letošním roce grantovým programem Podpora muzeí a galerií podpořil řadu kvalitních projektů. Program vyhlášený odborem kultury a památkové péče byl zaměřen na propagaci, modernizaci vybavení a v neposlední řadě na obnovu sbírkových předmětů jihočeských muzeí. Jedním z podpořených subjektů bylo Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, které získalo grant ve výši 20 tisíc korun na restaurování souboru devíti kusů historického nábytku z expozice muzea.

V těchto dnech byla v muzeu v Netolicích dokončena oprava malované postele, malované truhly prácheňského typu, malované truhly blatského typu, kolébky, koutní skříňky, malovaného misníku, máselnice, skříňky na...

Foto: Z průběhu soutěže (172.11 KB) 16.11.2010

V Kulturním domě v Soběslavi se 11. listopadu konala tradiční soutěž odborných učilišť a praktických škol ve vazbě a aranžování květin. Následující den na ní navazovala veřejností oblíbená a hojně navštěvovaná výstava soutěžních prací žáků ve vestibulu Kulturního domu. Soutěž pořádala škola zřizovaná Jihočeským krajem - Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav.

Letošní ročník byl protkán leckdy nedoceněným tématem, které bylo zakomponováno do všech třech soutěžních úkolů. S „řemeslem" ve formě volně vázané kytice určené absolventovi k předání výučního listu, případně maturitního vysvědčení, ve druhém úkolu se šerpou zdobenou květinami k...

16.11.2010

Celkem 125 milionů korun investuje Ředitelství silnic a dálnic do oprav silnic I. třídy v Jihočeském kraji ještě do konce roku 2010. Řidiči by se měli připravit na následující uzavírky a omezení provozu:

- Silnice I/20 Lnáře, okres Strakonice úsek od křižovatky za čerpací stanicí Lnáře po odbočení na místní komunikaci ke klášteru. Termín od 20.11.2010-12.12.2010

- Silnice I/20 Blatná, okres Strakonice 1. Úsek - začíná u Čerpací stanice a končí u železničního přejezdu, 2. úsek - začíná 25 m za křižovatkou silnic I/20 a II/175 a končí u cedule Blatná. Termín od 15.11.2010-15.12.2010

- Silnice I/22 ve Strakonicích úsek mezi křižovatkou silnice I/22 a místní...

15.11.2010

Spolek pro obnovu venkova Jihočeské kraje ve spolupráci s Jihočeským krajem a Ministerstvem Vnitra ČR pořádá pro nově zvolené zastupitele obcí reprízu nejúspěšnějšího loňského semináře pro členy a funkcionáře obecních zastupitelstev. Seminář se uskuteční ve středu 1. prosince 2010 v sále zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Začne v 9:30 hodin a je určen především pro starosty, místostarosty a tajemníky, zapisovatele, členy zastupitelstev obcí a kontrolních výborů.

Hlavním lektorem je Adam Furek, zástupce ředitele odboru dozoru a kontroly veřejné správy na Ministerstvu vnitra ČR. Tento odbor má konkrétní zkušenosti z praxe...

Foto: Ocenění předává radní Jana Krejsová (155.17 KB) 15.11.2010

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví vyhlásil v letošním roce první ročník soutěže „Zelená škola Jihočeského kraje". Cílem soutěže je zviditelnit, podpořit a ocenit aktivity environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v činnosti škol. V historicky prvním ročníku soutěžily pouze základní školy Jihočeského kraje - školy úplné, neúplné a speciální. Hodnocena byla činnost v oblasti EVVO ve školním roce 2009-2010. Do soutěže se zapojilo celkem 16 škol, nejvíce z okresu Tábor.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na krajském úřadě v Českých Budějovicích v rámci Podzimních dnů EVVO - na krajské konferenci...

Foto: Oceněný exponát (140.57 KB) 12.11.2010


Součástí 14. ročníku Gastrofestu, který se koná na českobudějovickém výstavišti od 11. do 13. listopadu, je i řada soutěží, z nichž jedna se uskutečnila v pavilonu Z hned první den konání veletrhu. Jejím pořadatelem byla Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská České Budějovice, která připravila soutěž nazvanou Budějovické mlsání. To zahrnovalo dvě disciplíny Budějovický dort a Budějovické drobné cukroví a své výrobky představili žáci do 20 let a dospělí nad 20 let.

V disciplíně Budějovický dort žáků do 20 let porota přiřkla vítězství Barboře Fatkové ze Středního odborného učiliště služeb Vodňany, mezi dospělými cukráři obsadila...

12.11.2010


Schůze se bude konat od 9,00 hodin v zasedací místnosti Secese Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Návrh pravidel pro technické zabezpečení výkonu funkce člena zastupitelstva
3. Petice a stížnost obce Dívčice
4. Petice proti vedení VVTL v blízkosti obce Sedlečko u Soběslavě
5. Zjednodušené podlimitní řízení "Stavební úpravy koupelnových jader na 61 pokojích - Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec"
6. Doporučení hodnotící komise - výběr nejvhodnější nabídky „Zadávací řízení na...

12.11.2010

České Budějovice, 11. listopadu 2010 - IV. Krajskou konferenci protidrogových profesionálů v Červené nad Vltavou pořádalo, pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské, Občanské sdružení Prevent. Jejím hlavním tématem byly „Vývojové trendy jihočeských drogových služeb a programů očima poskytovatelů a zadavatelů". Na konferenci mimo jiné vystoupili odborníci z pořadatelské organizace o.s. Prevent, Psychiatrické léčebny Červený Dvůr nebo o.s. Sananim. Odborných referátů proběhlo celkem 24.

Na základě zpětnovazebního dotazníku, který byl poslán všem osmdesáti účastníkům konference, byl nadpoloviční většinou respondentů nejlépe hodnocen...

« Předchozí        Aktuální stránka: 285/516        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku