Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

12.01.2011

V pondělí 10. ledna 2011 se v táborském plaveckém bazénu uskutečnilo republikové finále v plavání žáků a žákyň středních škol z celé České republiky. Pořadatelství se stejně jako před čtyřmi roky ujala Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, jejíž školní sportovní klub nominoval do soutěže družstvo chlapců. To prošlo bez zaváhání okresním i krajským kolem a společně s Gymnáziem Strakonice a Gymnáziem Tábor reprezentovalo Jihočeský kraj.

Celodenního klání v bazénu se zúčastnilo celkem 14 chlapeckých a 10 dívčích družstev, každé z nich tvořilo šest mladých plavců a jejich učitel jako vedoucí družstva. Do Tábora tak dorazilo celkem 168 soutěžících.

Slavnostní...

12.01.2011

Jihočeský kraj a jím zakládané a zřizované organizace ušetří za plyn a elektrickou energii. Rada Jihočeského kraje na svém jednání dne 11. ledna 2011 schválila, na základě výběru hodnotící komise nejvhodnější nabídku na centrální dodávku elektrické energie a zemního plynu pro 175 organizací zakládaných a zřizovaných JčK. Na základě nové smlouvy a nově vysoutěžené ceny budou elektřinu a plyn odebírat například domovy pro seniory, školská zařízení, nemocnice, muzea, zdravotnická záchranná služba, letiště, Vědecko-technický park a další.

Z analýzy, kterou si kraj v roce 2009 nechal vypracovat, vyplývá, že tyto organizace ročně za energie zaplatí celkem 320 milionů korun....

11.01.2011


Blíží se uzávěrka soutěže Talent Jihočeského kraje roku 2010. Soutěž vyhlašuje Dům dětí a mládeže České Budějovice. V kategorii humanitní, přírodovědné, technické, umělecké, sportovní, speciální a v kategorii všestranný talent mohou soutěžit jednotlivci ve věku od 10 do 19 let, kteří se v období od 1. ledna do 31. prosince 2010 umístili v okresních a vyšších kolech soutěží a přehlídek a kteří trvale bydlí nebo studují na školách v Jihočeském kraji.

Návrhy na ocenění v soutěži Talent Jihočeského kraje mohou podávat písemně školy nebo jednotlivci, například rodiče, trenéři apod., spolu s kopií výsledkových listin, diplomů či vyznamenání. Nominace je potřeba zaslat na...

10.01.2011


Jihočeský kraj se bude prezentovat na jubilejním 20. ročníku brněnského veletrhu Regiontour. Cílem je nabídnout zástupcům cestovních kanceláří, ale i široké veřejnosti, ucelenou nabídku možností trávení dovolené na jihu Čech. „Letos budeme samozřejmě propagovat jižní Čechy jako region především rožmberský. Důraz bude kladen na představení projektu Rožmberský rok 2011, který je zaměřen na připomenutí významu a odkazu rodu a na promítnutí projektu do celé turistické sezóny," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Na veletrhu Regiontour u jihočeského stánku návštěvníci získají informace o produktové nabídce v cestovním ruchu. Na své si přijdou...

Foto: Dílny a strojovna (150.49 KB) 7.01.2011

Jihočeský kraj prodá nemovitosti v areálu odloučeného pracoviště Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek, Komenského 86, v obci Čížová a v k. ú. Nová Ves u Čížové, a to:
budovu čp. 23 na st. p. č. 59/1 se st. p. č. 59/1 o výměře 155 m2, budovu bez čp/če na st. p. č. 59/3 se st. p. č. 59/3 o výměře 2513 m2, budovu bez čp/če na st. p. č. 85 se st. p. č. 85 o výměře 1138 m2, st. p. č. 59/4 o výměře 694 m2 a p. p. č. 25/5 o výměře 659 m2 minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 8.877.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.

Nabídky se přijímají v zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem „NEOTEVÍRAT - nabídka OHMS - nemovitosti v...

7.01.2011


Oddělení řízení grantů a projektů pořádá Seminář pro předkladatele projektů do II. výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Seminář se bude konat dne 19. 1. 2011 od 10 h v Kruhovém sále zastupitelstva (č. 2010) v budově Krajského úřadu JčK, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podrobnější informace lze najít v pozvánce. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se mohou za jednu organizaci zúčastnit max. 2 osoby. Na seminář je nutné se zaregistrovat.

6.01.2011

V roce 2010 odpovědělo evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice široké veřejnosti na 351 dotazů týkajících se různých činností EU. Možnost zapůjčit si publikaci s tématikou EU využila stovka osob.

Podle slov referentky střediska Michaely Bartůškové jsou nejčastějšími tazateli studenti a pedagogové jihočeských středních i vyšších odborných škol, dále pak organizace, občanská sdružení a obce. „Studenty nejvíce zajímají praktické informace o možnostech studijních stáží v EU, ostatní pak možnosti zaměstnání, cestování a s ním souvisejícího pojištění v EU," uvádí Bartůšková. Dodává, že organizace či obce, které chtěli realizovat projekt dotovaný...

6.01.2011


Schůze se bude konat od 9,00 hodin v zasedací místnosti Secese Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná.
Tisková konference po jednání Rady Jihočeského kraje se uskuteční dne 12.1.2011 od 9:00 hodin v Presscentru.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
3. Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva
4. Doporučení hodnotící komise-výběr nejvhodnější nabídky "Centrální dodávka elektrické energie a zemního plynu pro JčK a pro příspěvkové organizace zřizované JčK, případně pro další právnické osoby...

5.01.2011


Včera odpoledne (4. 1. 2011) proběhlo jednání, jehož úkolem bylo řešit situaci v jihočeských nemocnicích v souvislosti s akcí lékařů „ Děkujeme, odcházíme". V osmi jihočeských nemocnicích bylo podáno 23 výpovědí v Českém Krumlově, 30 v Jindřichově Hradci, 29 v Táboře, 17 v Písku. V ostatních nemocnicích výpovědi podány nebyly. Celkem se tedy rozhodlo odejít 99 z 984 lékařů.

Oborově se možný nedostatek lékařů dotkne primárně chirurgie a interny, dále je to různé v jednotlivých nemocnicích. Problém se může vyhrotit zejména na odděleních s nízkým počtem lékařů. Dále například na ortopedii, neurologii, ARO a gynekologii v Jindřichově Hradci. V Českém Krumlově...

« Předchozí        Aktuální stránka: 287/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku