Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Nejmladším Talentem roku 2010 je písecká Aneta Samcová (168.11 KB) 23.02.2011


Celkem 190 nominací v sedmi kategoriích obdržel Dům dětí a mládeže České Budějovice od jihočeských škol a školských zařízení, rodičů a trenérů v rámci 11. ročníku soutěže „Talent Jihočeského kraje roku 2010". Odborné komise posuzovaly návrhy přesně podle zadaných kritérií, hlavní body byly za umístění v okresních a vyšších kolech postupových soutěží, vedlejší pak za umístění v dalších aktivitách. Na slavnostní vyhlášení, které se uskutečnilo 22. února 2011 v hudební síni Otakara Jeremiáše Jihočeské filharmonie v Českých Budějovicích, pořadatelé pozvali vždy maximálně pět nejvýše hodnocených jednotlivců v každé kategorii, samozřejmě i s jejich rodiči, pedagogy a...

23.02.2011


Ministerstvo dopravy vyhotovilo dokument s názvem „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025". Ta se týká také realizace dopravních investic na území Jihočeského kraje. Jihočeský kraj vnímá navrhovanou strategii jako zásadní dokument, který výrazným způsobem dlouhodobě ovlivní po všech stránkách rozvoj a postavení našeho regionu nejen v ČR, ale i v rámci regionální politiky EU. „V této souvislosti musím s politováním konstatovat, že kraje nebyly u tak významného materiálu připomínkovými místy a o investičních prioritách bylo jednáno pouze v neoficiálních pracovních skupinách," uvedl ke strategii rozvoje dopravní...

Foto:           Na snímku je vítězná trojice mladších žákyň.  (156.96 KB) 22.02.2011

Ve středu 16. února 2011 se konal v rakouském Hochfichtu již IX. ročník lyžařských závodů škol v obřím slalomu. Závodu se zúčastnilo 90 chlapců a děvčat z 27 základních a středních škol Jihočeského kraje. Pořadateli byli Krajská rada Asociace školních sportovních klubů, její okresní prachatická rada a občanské sdružení Přátelé dětí z Prachatic. Závod se pravidelně koná za podpory čestného ředitele lyžařského areálu pana RegR Dir. Richarda Brillingera, který každoročně věnuje ceny pro vítěze (dokonce s nápisem v češtině). Další ceny věnovali organizátoři, Jihočeský kraj podpořil závody formou grantu v rámci krajských programů podpory sportu.

V kategorii starších žáků...

Foto aktualita (125.19 KB) 21.02.2011

Pod tímto názvem se začátkem května uskuteční v Pasově konference týkající se volného pohybu pracovních sil v souvislosti s otevřením pracovního trhu Německa a Rakouska českým občanům k 1. 5. 2011. Od tohoto data budou moci pracovat ve všech členských státech EU bez jakýchkoliv omezení. V rámci přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje a Dolního Bavorska se dne 16.2. sešla bilaterální pracovní skupina složená ze zástupců úřadů, hospodářských komor a dalších organizací obou zemí, která bude sympozium připravovat.

Bližší informace k termínu a místu konání sympozia budou na stránkách Jihočeského kraje zveřejněny v březnu.

18.02.2011

Učitelé a zkušební komisaři se budou vzdělávat na semináři BESIP. Seminář zásad poskytování první pomoci pro učitele z mateřských a základních škol, provozovatele školicích středisek řidičů a zkušební komisaře obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v úterý 22. února 2011 od 9:00 hodin pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, pod záštitou 1. náměstka hejtmana MUDr. Martina Kuby v hlavní budově v ulici U zimního stadionu v Českých Budějovicích v sálu zastupitelstva.

Vzdělávací akce se bude věnovat problematice poskytování první pomoci při dopravních nehodách, výuce první pomoci v rámci dopravní výchovy na školách a přípravě žáků...

18.02.2011

Memorandum, které by mělo odvrátit krizi ve zdravotnictví, včera podepsal ministr zdravotnictví Leoš Heger s předsedou Lékařského odborového klubu Martinem Engelem. Lékařský odborový klub na základě dohody vyzve lékaře k ukončení protestů, vláda navýší tarifní tabulky mezd. Nad tématem se včera se zástupci Lékařského odborového klubu sešel hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Ivana Stráská. Zástupci lékařů vedení kraje informovali, že většina z 99 lékařů, kteří se na jihu Čech připojili k výzvě Děkujeme, odcházíme, je připravená výpovědi stáhnout. „Čekáme na pokyny z ústředí Lékařského odborového klubu, a jestli vláda svým...

18.02.2011

Jihočeský kraj se velmi úspěšně prezentoval na letošních veletrzích cestovního rouchu v Brně, Bratislavě a Praze. Návštěvníky provedl rožmberskou historií, která svým bohatstvím zdobí jihočeský region dodnes. Jižní Čechy mají skutečně co nabídnout. Na své si přijdou jak milovníci dávných věků rožmberských, tak turisté, obdivující malebnou krajinu, zrcadlící se v nesčetných hladinách rybníků i cykloturisté.

Pojďte spolu s Jihočeským krajem prožít Rožmberský rok 2011, plný slavností, divadelních představení a akcí, spojených s historií pánů z Růže. Dobrým průvodcem vám může být i brožura vydaná Jihočeským krajem - 24 nejvýznamnějších míst jižních Čech a turistický pas, do...

18.02.2011


Oddělení řízení grantů a projektů pořádá Seminář pro předkladatele projektů do IV. výzev globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzvy jsou vyhlašovány pro oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Seminář se bude konat dne 2. března 2011 od 9:00 hodin v Kruhovém sále zastupitelstva (č. 2010) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podrobnější informace lze najít v pozvánce. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se může za jednu organizaci zúčastnit pouze 1...

17.02.2011

Ve středu 16. února od 14:15 se v Klubovně Akademické knihovny Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil seminář Jak se stát stážisty v Evropských institucích?. Seminář pořádalo evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice ve spolupráci s kanceláří Jihočeského kraje v Bruselu a se Zastoupením Evropské komise v Praze.

Seminář zahájila paní Tereza Sanjuan ze Zastoupení Evropské komise v Praze. Cílem její přednášky bylo seznámit studenty s institucemi, které stáže nabízejí, jaké práce lze vykonávat, jaké jsou finanční a jazykové podmínky a jaká je nutná úroveň vzdělání. Poté následovaly informace, jak se přihlásit - krok za krokem. Paní Tereza...

« Předchozí        Aktuální stránka: 291/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku