Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

9.04.2010

Můj brácha Mácha bylo téma osmého ročníku literární soutěže O jihočeskou žabku 2010. Soutěže pro studenty středních škol a učilišť, vyšších odborných škol a vysokých škol vyhlašuje vždy na začátku školního roku Jihočeský klub Obce spisovatelů a Jihočeský kraj. Uzávěrka studentských literárních prací byla na konci února 2010. Vyhlášení výsledků bylo 6. dubna na Krajském úřadě Jihočeského Kraje. Padesát doručených příspěvků posuzovala čtyřčlenná porota. Záštitu nad soutěží převzala krajská radní pro školství, tělovýchovu a sport Jana Krejsová.

Stupínek nejvyšší obsadila Karolína Moravcová ze Střední školy obchodu a služeb Tábor, která tak obhájila své loňské vítězství....

8.04.2010

Schůze se koná od 9,30 v zasedací místnosti č. 1, I. patro Městského úřadu, Velké náměstí 114, Písek. Jednání Rady Jihočeského kraje nejsou veřejně přístupná. Tisková konference po jednání Rady Jihočeského kraje se uskuteční ve středu 14. dubna 2010 od 9:00 v Presscentru (č. dveří 2005) Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Návrh programu:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti JCCR za rok 2009
3. Schválení Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009-2013
4. Příspěvek na akci přeshraniční spolupráce
5. Rezignace na funkci přísedícího krajského soudu
6. Projekt LABEL
7. Žádosti o výjimku z Pravidel grantového programu...

8.04.2010

Studenti Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci budou mít k dispozici nové moderní prostory a bezbariérový přístup do školní budovy. Půdní vestavba ve škole a další úpravy začaly v říjnu roku 2008 a stály téměř 32 milionů korun. Projekt byl financován z Regionálního operačního programu (29,4 milionu) a kofinancován z rozpočtu Jihočeského kraje (2,4 milionu). V těchto dnech práce na stavbě skončily.

Cílem projektu bylo v co největší míře zkvalitnit výuku na gymnáziu. Realizace vyřešila problém s nedostatkem místa pro vyučování a mimoškolní aktivity žáků. Nově vytvořené učebny budou sloužit k výuce cizích jazyků, výpočetní techniky, výtvarné a hudební výchovy a...

8.04.2010

Jihočeský kraj využil nabídky nakladatelství Prostor a Eroika a získal od nich zdarma téměř 40 knižních titulů populárně naučné literatury i beletrie v počtu sto kusů od každého titulu. Ty nyní nabízí svým knihovnám, domům seniorů, nemocnicím i dalším zařízením.

V nabídce obou nakladatelství se objevují jak tituly literatury faktu, tak biografie zajímavých osobností či romány z naší nedávné historie nebo třeba i romány pro ženy převážně českých autorek. Knihy od Jihočeského kraje převzala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, odkud poté tituly mohou putovat do různých knihoven po celém kraji.

7.04.2010

Několikaletou intenzivní spolupráci se zahraničními partnery chtějí jihočeské obce ještě prohloubit. Vyplývá to ze zprávy odboru marketingu a vnějších vztahů Krajského úřadu Jihočeského kraje, který během prvního čtvrtletí letošního roku aktuální zahraniční spolupráci obcí zmapoval.

„Začátkem letošního roku jsme formou dotazníku obeslali větší obce Jihočeského kraje. Dvě třetiny z nich potvrdily, že mají navázanou aktivní spolupráci s partnery v zahraničí," říká vedoucí oddělení vnějších vztahů Lenka Housková. Dodává, že Jihočeský kraj vývoj zahraniční spolupráce mapuje pravidelně, naposledy podobný průzkum dělal před čtyřmi lety. Cílem je nejen zjistit, v...

6.04.2010

Tímto programem Ministerstvo zdravotnictví v roce 2010 podporuje projekty zaměřené na technické vybavení nestátních zdravotnických zařízení, která poskytují paliativní péči v domácím prostředí.

Program je zaměřen na pořízení pomůcek, které je možné zapůjčovat pacientům v terminálních stavech a jejich rodinám. O dotace mohou žádat zdravotnická zařízení, která získala oprávnění pro poskytování zdravotní péče podle zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních a mají smlouvu na úhradu domácí zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami.

Více informací naleznete na těchto ...

6.04.2010

Ze základních škol v Jihočeském kraji letos odejde 5 284 žáků. Běžné třídy opouští 5050 žáků a ze speciálních tříd vychází 234 žáků. Školáci podávali přihlášky do 89 středních škol - 72 jich zřizuje kraj, 14 škol je soukromých, 2 zařízení jsou obecní a zřizovatelem jedné školy je církev. Vzdělání navazující na základní školu nabízí také 7 Praktických škol - 5 zřizuje kraj, 1 zřizuje soukromník a 1 církev.

Přihlášky na střední školy podávali deváťáci do denní formy studia do 15. března přímo řediteli střední školy. Vzhledem k tomu, že stejně jako loni mohou žáci podávat až 3 přihlášky na střední školy, nelze reálně odhadnout, o které obory je největší zájem. Lze ale...

Foto: Ze slavnostního podpisu smlouvy (160.66 KB) 6.04.2010

Třetí smlouva o vzájemné mnohostranné spolupráci Jihočeského kraje s další vietnamskou provincií je na světě. V nádherném paláci vietnamské provincie Lam Dong, který dříve sloužil francouzskému guvernérovi jako odpočinková rezidence, ji podepsali její zástupci a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

„Provincie, která je pověstná svým příznivým klimatem a čistou přírodou, nabízí české straně možnosti investic v cestovním ruchu, ale také ve výstavbě infrastruktury nebo oblasti školství," uvedl jihočeský hejtman. Dodal, že v závěru formální večeře přijal předseda lidového výboru provincie Lam Dong pan Huynh Duc Hoa pozvání k návštěvě České republiky.

6.04.2010

Dne 31. března 2010 byl dokončen projekt Jihočeského kraje „Tvorba tiskových materiálů včetně elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí - 1. část", který je spolufinancován z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 2007-2013.

Náplní projektu byla realizace propagačních brožur, map a mapových brožur na téma „Jižní Čechy - Perla České republiky", „Jižní Čechy - Hrady a zámky jako v pohádce" a „Jižní Čechy - Ráj pro cyklisty", a to v češtině, němčině, angličtině, francouzštině a italštině. Zároveň byly vytvořeny webové aplikace, které jsou umístěny v podobě mapy s...

« Předchozí        Aktuální stránka: 292/492        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku