31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

23.03.2011

Lékaři z pěti jihočeských nemocnic si budou prohlubovat vzdělání díky finančním prostředkům z grantového programu Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji. Tento grantový program Jihočeský kraj vyhlásil v prosinci loňského roku. Včera Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvalovalo přidělení financí žadatelům, kteří se do programu přihlásili. „Na program byla v rozpočtu kraje vyhrazena částka 2 miliony korun. Přihlásilo se do něj pět nemocnic - Tábor, Jindřichův Hradec, Prachatice, Písek a Strakonice. Mezi ně nemocnice bude rozděleno zhruba 1,42 milionu korun," uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Stráská.

Z důvodu nedočerpání celé částky...

23.03.2011


Na rok 2011 byla v rozpočtu Jihočeského kraje schválena dotace jednotkám SDH obcí ve výši 6,0 mil. Kč. Investiční dotace je schválena ve výši 2,5 mil. Kč. Účelová investiční dotace je určena zejména na nákup přenosných požárních stříkaček, elektrocentrál, plovoucích čerpadel, osvětlovacích souprav, dále na modernizaci mobilní požární techniky (např. pořízení kvalitnějších výbav, přestavby a nástavby mobilní požární techniky). Podmínkou přidělení účelové investiční dotace je minimální 30 % spoluúčast žadatele ze skutečné ceny projektu. Maximální výše dotace z rozpočtu kraje byla stanovena na 160 tis. Kč za jeden vybraný projekt (kus, soupravu).

Neinvestiční dotace je...

21.03.2011

Český rozhlas 2 Praha dnes (21.3.) v 19:00 hodin v pořadu Hajaja začne vysílat první jihočeské rozhlasové večerníčky. Jedná se o sedm dílů rozhlasových pohádek při obsazení Václava Vydry, Martina Hrušky, Julie Goetzové pod režií Zdeňka Trošky. Na jihu Čech se budou po celý týden konat doprovodné akce.

Už dnes mohou zájemci zavítat do Hlavní pohádkové kanceláře na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II., kde bude od 18:00 do 18:50 hodin autogramiáda Báry Stlukové - autorky pohádek. Od 19:00 hodin se pak posluchači pohádek mohou těšit na poslech Hajaji na českobudějovickém náměstí, v knihovně v Lomnici nad Lužnicí a v Městské knihovně v Horní Plané.

V úterý...

18.03.2011

Zasedání se koná od 10,00 Hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Materiály pro jednání jsou zveřejněny v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje - aktuální.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 2. do 4. 3. 2011
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
4. Návrh změny č. 5...

Foto: Ze zahájení výstavy (80.50 KB) 17.03.2011

Prezentace dvanácti NNO Jihočeského kraje je k vidění ve vstupních prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zahájena zde byla výstava v rámci Týdne pro neziskový sektor. Ta potrvá až do středy 23. března.

Výstavu zahájil společně s předsedou ANNO JČK také vedoucí odboru Regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Bc. Ludvík Zíma. Ten přítomné pozdravil jménem Jihočeského kraje a krátce představil dosavadní spolupráci mezi Jihočeským krajem a ANNO JČK, zdůraznil důležitost neziskového sektoru ve společnosti.

Zahájení výstavy se zúčastnili pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje, místostarosta...

9.03.2011

Prezentace vybraných nevládních neziskových organizací (NNO) Jihočeského kraje bude k vidění ve vstupních prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Asociace NNO v ČR spolu s dalšími partnery vyhlásila další ročník Týdnů pro neziskový sektor. Hlavním cílem druhého ročníku Týdnů pro neziskový sektor je prezentace všech forem a aktivit dobrovolnictví a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Asociace NNO v ČR je iniciátorkou a koordinujícím garantem celé akce.

Regionálním koordinátorem v Jihočeském kraji je Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO) Jihočeského kraje. Ta připravuje v...

Foto: Účastníci setkání (135.20 KB) 9.03.2011

Jihočeský kraj nabízí jihočeským vysokým školám stáže v Bruselu, školy navrhují zase zaměřit své studie více k rozvoji kraje.

Nabídka stáží pro studenty jihočeských vysokých škol v Bruselu, zprostředkování odborných stáží v evropských institucích nebo zadávání studentských prací v souladu s potřebami rozvoje Jihočeského kraje. Taková témata zaznívala na dnešním společném pracovním pěti zástupců jihočeské akademické obce s hejtmanem Jiřím Zimolou.

Podle slov jihočeského hejtmana rektorka Jihočeské univerzity, rektoři vysokých škol a děkan jindřichohradecké fakulty managementu vítají pomoc při zprostředkování odborných stáží svých studentů v kanceláři zastoupení...

9.03.2011

Jihočeská města a obce, ale i registrované církve mohou žádat o finance z grantového programu Úcta k předkům. Tento grantový program na jednání 8. března 2011 schválila Rada Jihočeského kraje. Cílem Grantového programu je umožnit drobné opravy a úpravy související s provozem a správou veřejných pohřebišť, dále ulehčit obcím možnost péče o válečné hroby a pietní místa. Mělo by se jednat o drobnější opravy např. hřbitovních zdí, márnic, kolumbárií, dále o opravy písma na pomnících, připomínajících oběti světových válek, opravy zápatí pomníků, čistění a úpravu okolí pomníků či případnou prevenci ochrany proti vandalům výrobou pryskyřičných desek místo měděných a další drobné práce....

9.03.2011

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k dnešní Mladé frontě Dnes.

1) V první řadě je potřeba říci, že celý proces hodnocení jednotlivých výzev ROP NUTS II Jihozápad je dlouhodobě prošetřován Policií ČR.
2) Za sebe jednoznačně říkám, že jsem s orgány činnými v trestním řízení aktivně spolupracoval a jsem jim k dispozici i v dalším průběhu šetření
3) Mám důvěru v orgány činné v trestním řízení, jakož i v nezávislost justice, a pevně věřím, že jestliže došlo k jakýmkoliv pochybením, resp. k porušením zákonů této země, bude tato případná trestná činnost objasněna a potrestána
4) Co se týká zveřejněné nahrávky, předpokládám, že Policie ČR má...

« Předchozí        Aktuální stránka: 297/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku