31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

23.05.2011

O titul Vesnice roku 2011 se letos uchází 33 jihočeských obcí. Desetičlenná krajská hodnotící komise bude přihlášené obce objíždět a hodnotit od 6. do 15. června. Základní informace a podklady pro hodnocení získá krajská komise ze zaslaných prezentací, dodaných předepsaných materiálů a prohlídek obcí. Posuzovat se budou koncepční dokumenty obce, společenský život, aktivity občanů, rozvoj podnikání v obci, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, ale i připravované záměry či využití informačních technologií.

V rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 bude uděleno několik ocenění. Vítěz...

Foto: Restaurovaný obraz: Jan Renner, Narození Páně, detail andělů (131.48 KB) 23.05.2011


Městské muzeum ve Volyni vystavuje díla, která se podařila v letech 2008-2011 restaurovat a konzervovat. Návštěvníci muzea mohou až do 6. července navštívit výstavu Obnovené dědictví, na které uvidí unikátní skříň s vyobrazením čtyř evangelistů, velké oltářní obrazy, ale také podmalby na skle. Vystavené exponáty pocházejí převážně ze 17. až 20. století.

Muzeu ve Volyni se za tři roky podařilo zrestaurovat a konzervovat několik set předmětů. Značnou měrou se každoročně na restaurování finančně podílí Jihočeský kraj skrze jednotlivé grantové programy, a to zejména z Grantového programu Podpora muzeí a galerií. Naposledy se jednalo o kompletní odborné restaurování...

Foto: Ze  soutěže (149.89 KB) 20.05.2011

V areálu Výstaviště, a. s., v Českých Budějovicích se dne 18.5.2011 uskutečnilo okresní kolo soutěže "Mladý záchranář - dokaž, že umíš", kterou za finanční a materiální pomoci Krajského úřadu Jihočeského kraje pořádal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže České Budějovice.

Cílem soutěže bylo získání a ověření znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě i druhým v případě nouze. Soutěž vhodným způsobem doplnila výuku témat "Ochrana člověka za mimořádných situací", která je prováděna na všech základních a středních školách. Soutěžili žáci základních škol, a to ve dvou...

Foto aktualita (147.07 KB) 20.05.2011

Putovat po 24 nejvýznamnějších místech jižních Čech spojených s rodem Rožmberků, sbírat razítka do turistického pasu a soutěžit o ceny. I to je jedna z doprovodných aktivit projektu Rožmberský rok 2011, který připomíná odkaz slavného rodu, který smrtí Petra Voka před 400 lety vymřel.

První Jihočech už nasbíral všechna razítka do pasu. Nejaktivnějším turistou a sběratelem razítek do rožmberského cestovního pasu se stal pan Josef Frk ze Strakonic. „Od mládí jsem rád cestoval po hradech a zámcích. Teď je mi 87 let, žiju sám a mám dost času se svému celoživotnímu koníčku věnovat. Sednu na vlak nebo autobus a jedu. Letos se mi moc líbila návštěva Vítkova Hrádku,"...

Logo IM (9.03 KB) 19.05.2011


Ve dnech 19. až 21. května 2011 se uskuteční v České republice reciproční informační a poznávací návštěva zástupců slovenských informačních center pro mládež, která jsou sdružena ve střešní slovenské nestátní neziskové organizaci „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike" (ZIPCEM). Zástupci slovenských ICM přijíždějí do České republiky na základě pozvání českých informačních center pro mládež, která jsou sdružena v Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR). Cílem návštěvy slovenských kolegů v ČR je zejména navštívit osobně některá česká informační centra pro mládež, jež jsou...

Foto aktualita (175.33 KB) 18.05.2011

Začátek měsíce května byl na mnoha místech Jihočeského kraje věnován oslavám ukončení bojů 2. světové války. Je však třeba při té příležitosti vzpomenout i boje a události válečného střetu I. světové války. Jen na frontách v severní Itálii zahynulo poměrně velké množství Čechů bojujících na straně Rakousko - Uherska proti Itálii a padli zde i českoslovenští legionáři.

Členové Vojensko-historické společnosti plukovníka J.J. Švece po navázání kontaktu s italskou skupinou Alpínů v městě Condroipo navštívili ve dnech 5.- 8. května 2011 místa bojů v severní Itálii a na řece Piava s cílem uctít památku padlých českých vojáků.

Společně se starostou města položili věnec u...

18.05.2011


Rada Jihočeského kraje na svém včerejším jednání doporučila zastupitelstvu kraje schválit strategii rozvoje školství. Ta obsahuje šest takzvaných optimalizačních karet, tedy šest návrhů na sloučení středních škol a učilišť. Důvodem je stále se snižující počet žáků, kteří opouštějí základní školy a nastupují na střední školy a učiliště. Od roku 1990 dochází trvale k sestupu počtu žáků na vstupu do středních škol. „Zatímco na začátku 90. let v Jihočeském kraji do prvních ročníků středních škol nastupovalo zhruba 11 tisíc žáků, v roce 2011 je to zhruba 5,5 tisíce. Z toho je evidentní, že současný rozsah středního a učňovského školství je dlouhodobě neudržitelný,"...

Foto aktualita (105.99 KB) 17.05.2011

Rekonstrukce Nového mostu v Písku byla zahájena na začátku srpna roku 2010. Oprava byla nutná především kvůli zkorodovaným ložiskům mostu, špatné izolaci, opadaným omítkám a nevyhovujícímu povrchu vozovky. Rekonstrukce si vyžádá více než 30 milionů korun a financována je z prostředků ROP. Jihočeský kraj se na opravě finančně podílí 7,5% z celkové částky.

V současné době se provádí opravy krajních nosníků. Pro repasi, případně výměnu ocelových ložisek a sanaci čel nosníků, bylo nutné vyzdvihnout krajní pole mostu a zajistit tak přístup pro sanační práce. Zároveň probíhají práce na středním nosníku, který zůstal v původní poloze. Jedná se o stavební úpravy zábradlí a...

Foto aktualita (201.29 KB) 16.05.2011

Ve dnech 12.-13. května se na táborové základně Domu dětí a mládeže Tábor u Plané nad Lužnicí konal seminář „Základy lezení". Dvacet zájemců z řad pedagogů volného času domů dětí a mládeže a dobrovolníků z dětských a mládežnických sdružení pod odborným vedením kvalifikovaných lektorů učilo základům lezení na umělé stěně, technikám lezení a slaňování, navazování na lano, uzlování, jištění a bezpečnosti práce s dětmi na umělých lezeckých stěnách.

Odborné setkání organizoval Dům dětí a mládeže Prachatice, krajský koordinátor dalšího vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží za spolupráce s táborským DDM, který získal na výstavbu umělé lezecké stěny grant Jihočeského...

« Předchozí        Aktuální stránka: 297/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku