31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

11.02.2011


Do 21. 2. 2011 do 14 h je možné předkládat na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Do této doby lze své projektové záměry konzultovat s pracovníky oddělení řízení grantů a projektů Odboru evropských záležitostí. Výzva je určena vzdělávacím institucím, včetně právnických osob vykonávajích činnost škol a škoských zařízení; vysokým školám; nestátním neziskovým organizacím; hospodářské komoře; městům, obcím a svazkům obcí. Podporovány budou grantové projekty, tzn. ucelené projektové záměry, které jsou realizovány na...

11.02.2011

Zasedání se koná od 10,00 Hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná.

Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 12. 2010 do 31. 1. 2011 (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 1/ZK/11)
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Jiří Zimola, mat. č.2/ZK/11)
4. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a připomínek členů zastupitelstva kraje (Mgr. JiříZimola, mat. č. 3/ZK/11)
5. Návrh odměn...

11.02.2011

Nebojte se přírodních zahrad je název přednášky, která se uskuteční ve čtvrtek 17. února v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Seminář začne v 14.00 hodin v zasedací místnosti číslo 3067. Přednášející Martin Charvát z občanského sdružení Přírodní zahrada a Trvalková školka Florianus Jindřichův Hradec a Martina Petrová z občanského sdružení Přírodní zahrada seznámí zájemce s tím, co to přírodní zahrada je. Dále se bude hovořit o funkci zahrad v centrech měst a jejich významu pro relaxaci občanů.

Zájemci o účast na přednášce se mohou hlásit na telefonu 722 510 470 nebo na e-mailu prirodnizahrada@centrum.cz. Akce je...

Obrázek: Náhled na ilustraci (103.39 KB) 10.02.2011

Český nadační fond pro vydru vydal novou komiksovou publikaci, která vtipnými texty a obrázky pobaví nejen děti, ale i dospělé. Zábavnou formou je tak čtenář proveden celým vydřím životem a jejím světem okolo vodních toků. Publikace se jmenuje Čus Vydrus a obrázky i texty do komiksu vytvořily a vymyslely děti z kroužku Českého svazu ochránců přírody Volavky Třeboň pod vedením Vaška Bartušky, který dal publikaci konečnou kvalitu a vzhled.

Do publikace jsou vloženy dva plakáty, které formou komiksu seznamují s problémy dravců versus sloupy elektrického vedení a jak se těmto problémům E.ON ve spolupráci s ochránci přírody snaží předcházet.
Kniha vznikla díky finanční...

10.02.2011

Také letos najdou rodiče na webových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje přehled letních táborů pro děti. Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje připravuje přehled nabídky letních táborů. Všechny subjekty, organizace a instituce bez rozdílu zřizovatele, právnické a fyzické osoby, které mají zájem o zveřejnění své nabídky letních táborů na webových stránkách Jihočeského kraje, mohou vyplnit zveřejněný formulář, zaslat jej na e-mailovou adresu: hrdina@kraj-jihocesky.cz a stanou se tak součástí nabídkové databáze.

Přehled letních táborů uveřejníme do 31. března 2011 a budeme jej nadále...

Foto: K aktualitě (118.38 KB) 9.02.2011

Důstojným začátkem Rožmberského roku 2011 byla beseda s českokrumlovskou spisovatelkou Helenou Braunovou, která se dotýkala právě tohoto významného šlechtického rodu. Klubovna Městské knihovny v Prachaticích v krásných sklepních prostorách byla zcela zaplněna milovníky historie mezi, které přišel sám vladař Petr Vok s chotí Kateřinou z Ludanic. Českokrumlovská spisovatelka velice poutavě vyprávěla o rodové linii Rožmberků. Na závěr Petr Vok rozdal všem přítomným takzvané Rožmberské cestovní pasy, které vydal Jihočeský kraj, a které vybízejí k návštěvám rožbmerských panství. Celá akce byla v režii Městské organizace svazu důchodců ve spolupráci s Městskou knihovnou.

Jak...

9.02.2011


Jak již informovala některá média, vešlo v těchto dnech v platnost prosincové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zrušil sérii nařízení o omezení vstupu na přibližně deseti procentech území Národního parku Šumava. Turisté tak mohou do oblasti Smrčiny, Trojmezné, Vltavského luhu, Horskokvildské slatě, Modravské slatě, Křemelné a Plesné s Poledníkem nejen po značených stezkách, ale i po jakýchkoli lesních pěšinách a cestách.

Způsob vyhlášení klidových zón v loňském roce napadl také Jihočeský kraj, který se rozhodnutím svého zastupitelstva obrátil na Ústavní soud. Zrušení klidových zón, které rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v těchto dnech vstoupilo v...

4.02.2011


Rada Jihočeského kraje schválila na svém zasedání dne 1.2.2011 Grantové programy pro podporu kulturních památek. Ve schváleném rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2011 je pro pět grantových programů v oblasti hmotného kulturního dědictví určena celková částka 18 800 000,- Kč.

Jedná se o těchto pět grantových programů

  • Grantový program Nemovité kulturní památky (13 600 000,-Kč) - výzva pro rok 2011
  • Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb - výzva pro rok 2011 (2 500 000,-Kč)
  • Grantový program Movité kulturní dědictví - výzva pro rok 2011 (1 000 000,-Kč)
  • Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v...
4.02.2011

Jihočeský kraj i letos vyhlásí grantový program Zvýhodněný regionální úvěr pro malé a drobné podnikatele. Jihočeský kraj poskytne Českomoravské záruční a rozvojové bance k realizaci programu úvěrový rámec ve výši 24,5 milionu korun, což představuje oproti roku 2010 navýšení o 500 tisíc korun. „Programem se snažíme vycházet vstříc začínajícím a drobným podnikatelům v jejich živnostech. Zaměstnanci banky pak zjišťují kredibilitu uchazečů o zvýhodněný úvěr," řekl k organizaci úvěru hejtman Jiří Zimola.

Program zvýhodněných úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji je realizován už od roku 2003 a je o něj stále velký zájem z řad podnikatelské...

« Předchozí        Aktuální stránka: 298/540        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku