Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

3.06.2010

Schůze se koná od 9,00 hodin v zasedací místnosti Secese Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná. Tisková konference po schůzi Rady Jihočeského kraje se koná ve středu 9. června v 9:00 v presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Návrh na vydání nového jednacího řádu Zastupitelstva Jihočeského kraje
3. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce
4. Harmonogram jednání rady a zastupitelstva kraje ve II. pololetí 2010
5. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2009
6. Rozpočtové změny 18/10
7. Rozpočtové...

Foto: Ze setkání handicapovaných sportovců s hejtmanem (166.38 KB) 3.06.2010


Úspěšní vozíčkáři Jana Fesslová a Josef Štiak s trenérkou Vlastou Hofmanovou přijali pozváni k hejtmanovi Jihočeského kraje Jiřímu Zimolovi. Poděkovali mu za podporu při 960 kilometrů dlouhé jedné cestě na závody v Nizozemském Emmenu. Na nich se pokoušeli plnit ostré A-limity k účasti na mistrovství světa, které se bude konat v lednu 2011 na Novém Zélandu.

„Oba sportovci splnili B-limity, ale áčkové se splnit nedaly," řekla trenérka Vlasta Hofmanová. V Nizozemí bylo oba dva dny špatné počasí. „Foukal hodně silný vítr, který chvílemi obracel disky. Druhý den pršelo. Organizace závodů byla ale dobrá. Jen chyběl nějaký stan, kde by bylo možné se před...

2.06.2010


Krajský úřad Jihočeského kraje upozorňuje žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 3. výzvy v PO 1 v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, že v textu výzvy byly upraveny cílové skupiny tak, aby byly v souladu s Prováděcím dokumentem. Prakticky jsou tedy cílovými skupinami pro 3. výzvu v oblasti podpory 1.1 : žáci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji; pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v Jihočeském kraji; pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí...

1.06.2010


V pátek 4.6.2010 od 17:00 do 19:00 proběhne druhá etapa plánované rekonfigurace internetového připojení Krajského úřadu. V důsledku toho bude v této době docházet k výpadkům připojení serverů do sítě. Všem uživatelům stránek se předem omlouváme za krátkodobou nepřístupnost informací na stránkách Jihočeského kraje, která bude způsobena těmito plánovanými technickými úpravami.

Foto aktualita (84.32 KB) 1.06.2010

O podmínkách a metodách reformy veřejných financí přednášel včera (31.5.) na Krajském úřadu Jihočeského kraje profesor Jan Švejnar. Přítomní se měli možnost seznámit se současnou makroekonomickou situací, přístupy k veřejným financím a s možnostmi reforem. Obsah prezentace je dostupný v příloze.

1.06.2010

Ve dnech 3. a 4. června zavítá do Jihočeského kraje velvyslankyně Kanady J.E. Valerie Gail Raymond. Ve čtvrtek navštíví společně s jihočeským hejtmanem jindřichohradeckou Jesuitskou kolej, následovat budou jednání o možnostech spolupráce na hospodářské či akademické bázi. Ve 14. hodin vystoupí jako přednášející s příspěvkem „Zažijte Kanadu" na jindřichohradecké Fakultě managementu VŠE.

V pátek čeká J.E. Valerii Gail Raymond prohlídka zámku v Dačicích, měst Slavonic a Landštejna, kde kanadské velvyslankyni předají ( kolem 11.30 hodin) starostové okolních obcí symbolický klíč České Kanady.

Spolupráce Jihočeského kraje s Kanadou:

  • v roce 2007...
31.05.2010

Nově ustavená spolupráce neziskových organizací Jihočeského kraje, tzv. PANEL, přináší první hmatatelné výsledky. Český červený kříž ve spolupráci s Diecézní charitou a ADROU vypravil v úterý 25. května 2010 zásilku humanitární pomoci na povodněmi postiženou Moravu. Po koordinaci krizového štábu oblastního sdružení Českého červeného kříže Přerov byla materiální pomoc předána v Kojetíně a v znovu těžce zkoušených Troubkách. V tamní vyplavené mateřské škole např. našla uplatnění i materiální pomoc poskytnutá MŠ v Hluboké nad Vltavou. Díky společnému postupu tak hygienické a dezinfekční potřeby i další materiál lépe najde své adresáty.

PANEL je novým společným projektem...

31.05.2010

Před Krajským úřadem Jihočeského kraje bude snadnější najít parkovací místo. V důsledku zvýšené poptávky po parkovacích místech pro návštěvy na krajském úřadu byl od Statutárního města České Budějovice pronajat pozemek před Krajským úřadem Jihočeského kraje v ulici U Zimního stadionu 1952/2. Jedná se o parkovací stání od hlavního vchodu směrem k Lidické třídě označená čísly 16-28. Návštěvníkem, který může na tomto vyhrazeném stání parkovat, se rozumí občan, který jde vyřizovat své záležitosti na krajském úřadě, účastní se jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje, navštíví veřejná jednání pořádaná krajem a krajským úřadem. Dále je návštěvníkem, pro kterého je parkování vyhrazeno,...

31.05.2010

Třetí výzvy pro předkládání neinvestičních projektů zabývajících se vzděláváním, které vyhlásil na počátku května Jihočeský kraj, jsou v plném proudu. Žadatelé mohou své projekty předkládat do 14. června 2010. Do této doby je také možné při psaní žádostí využívat osobní konzultace s pracovníky oddělení řízení grantů a projektů na Odboru evropských záležitostí.

Výzvy byly vyhlášeny v Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání. Pro oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. V rámci těchto výzev je podporována celá...

« Předchozí        Aktuální stránka: 300/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku