Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

19.04.2010

Schválený loterijní zákon hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola vítá. Podle zákona obce společně s ministerstvem financí mohou ovlivnit, zda nové hrací automaty, včetně modernějších videoloterijních terminálů, v obci chtějí, nebo ne. „Starostové obcí tak zaznamenali úspěch v boji proti šíření hazardu. Schválení loterijního zákona v podobě, která posiluje pravomoci obcí, vítám. Kdo jiný, než vedení obce, by měl rozhodovat o hazardu na svém území," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Poslanci při hlasování nepodpořili návrh rozpočtového výboru, který by znemožňoval obcím určovat, kde budou hrací automaty na jejich území umístěny. Poslanci schválená forma...

19.04.2010

Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška se v pátek po společném jednání s hejtmankou Plzeňského kraje Miladou Emmerovou a hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou shodl na tom, že je potřeba co nejdříve začít s přehodnocováním 5. výzvy ROPu Jihozápad.

Na schůzce se diskutovalo o variantách řešení aktuální situace. Ministerstvo pro místní rozvoj předneslo několik metodických doporučení pro varianty řešení vzniklé situace. Účastníci jednání se shodli na tom, že je potřeba projekty z 5. výzvy začít přehodnocovat, jak už vyzvalo Ministerstvo financí. Kolika projektů se bude přehodnocování týkat, ukáže analýza ROPU Jihozápad.

„Ministerstvo poskytne ROPu...

16.04.2010

Na Program obnovy venkova vyčlenil pro letošní rok Jihočeský kraj téměř 80 milionů korun. Ty rozdělí v rámci osmi dotačních titulů mezi 592 jihočeských obcí. Ve srovnání s loňským rokem rozdělí mezi jihočeské obce v rámci Programu obnovy venkova o šest milionů korun víc.

„Tento program jsme úspěšně koaličně navýšili o deset milionů korun. Krajská výběrová komise tak doporučuje rozdělit finance mezi dotační tituly určené pro nejmenší obce, pro obnovy škol venkova, místních akčních skupin a mikroregionů," říká hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola s tím, že v případě souhlasného vyjádření zastupitelstva 27. dubna by obce měly obdržet peníze velmi brzy tak, aby...

16.04.2010

Jihočeský kraj chce podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů. Jedná se o zrušení sedmi nařízení, kterými Správa NP a CHKO Šumava stanovila na sedmi vybraných částech území Národního parku Šumava takzvané klidové zóny. Kraj je přesvědčen, že se jedná o takové prvky ochrany přírody, jejichž rozsah jde nad rámec samotného zákona o ochraně přírody a krajiny, a to bez zmocnění daného zákonem, které by Správu k tomu opravňovalo. Tím dochází k neúměrnému omezování práv jiných osob. Zastupitelstvo věc projedná na svém řádném jednání 27. dubna 2010.

Důvod pro podání návrhu Ústavnímu soudu spočívá v nerespektování Jihočeského kraje jako instituce, která by se měla k...

16.04.2010


Nadace O2 vyhlašuje 9. ročník programu Regionálních grantů, které jsou určeny pro nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. Vybrané projekty budou v každém z osmi regionů podpořeny částkou 1,25 milionu korun.

Letos nově podpoří také aktivity mladých lidí ve věku 16 až 26 let při realizaci jejich projektů na pomoc dětem a mládeži. Své projekty mohou studenti přihlašovat pod záštitou jimi vybraných neziskových organizací, které jim poskytnou nad jejich projektem záštitu a případně odborné vedení.

Do programu Regionálních grantů 2010 mohou nestátní neziskové organizace přihlásit své projekty od 8. 4. 2010 do 10. 5. 2010....

Foto z výstavy (127.47 KB) 14.04.2010

Tradiční výstava trofejí zvěře byla v pátek (9. dubna) zahájena v Písku v aule Vyšší odborné školy a Střední lesnické školy B. Schwarzenberga v Píseku, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu Písek a Okresním mysliveckým spolkem Písek potrvá výstava do 19. dubna 2010.

Letošní výstava trofejí zvěře je obohacena o několik novinek a zajímavostí. Jedná se o výstavu fotografií z přírody, zejména ptactva a zvěře, a obrazů s mysliveckou tématikou. K vidění je dále několik filmů a fotogalerií na velkoplošné projekci. Nechybí ani expozice Národního parku Šumava. „Termín zahájení výstavy využíváme k pořádání...

14.04.2010

Jihočeský kraj pro letošní rok nevyčlenil už žádné finance ze svého rozpočtu na fungování holdingové společnosti Jihočeské nemocnice, a. s., která zejména v oblasti řízení zastřešuje všechny nemocnice v regionu. Přestože ještě před dvěma lety holding hospodařil s více než čtyřmi miliony od kraje, vloni získal už jen necelý milion a letos se musí doslova „postavit na vlastní nohy".

„V minulosti byla činnost holdingové společnosti založena plně na příspěvku od Jihočeského kraje. Čtyři miliony, které ještě minulé vedení kraje vyčlenilo pro řízení jihočeských nemocnic v roce 2008, byly podle našeho názoru příliš velkou částkou. Byly z nich přitom pokryty jen...

Foto: Z průběhu semináře (96.98 KB) 14.04.2010

UNESCO vyhlásilo rok 2010 Mezinárodním rokem Biodiverzity. Slavnostní vyhlášení proběhlo 11. ledna 2010 v Berlíně. Vyhlášení tématu se odráží také v oblasti vzdělávání. Na mezinárodní i národní úrovni se v průběhu roku konají různé informační, vzdělávací a osvětové akce. Ve středu 7. dubna 2010 se na krajském úřadě v Českých Budějovicích konal seminář na téma „Biodiverzita a udržitelný rozvoj", který byl určen pedagogům jihočeských základních a středních škol.

Program tematického semináře zajistil Klub ekologické výchovy, o.s. Praha. Odborná garantka semináře Milada Švecová, vysokoškolská učitelka na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a předsedkyně Klubu...

14.04.2010

Spolupráce mezi Bretaní a Jihočeským krajem se rozšiřuje o výměnné pobyty studentů, setkávání mládežnických fotbalových klubů a vzájemné poznávání literárního dění v regionech. Na dnešním oficiálním setkání s radním Jihočeského kraje Františkem Štanglem představila tyto nové záměry tříčlenná delegace bretaňského města Lorient.

Nadšený z rozšíření spolupráce do dalších oblastí přiznal radní pověřený záležitostmi partnerských měst Loïc Champagnat. „Neměla by se omezovat pouze na určité obory. Letos jsme přidali první výměny studentů s česko-anglickým gymnáziem. Po setkání s fotbalovými kluby jsme také zaslali pozvání mladým jihočeským fotbalistům do...

« Předchozí        Aktuální stránka: 305/507        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku