31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

18.02.2011

Učitelé a zkušební komisaři se budou vzdělávat na semináři BESIP. Seminář zásad poskytování první pomoci pro učitele z mateřských a základních škol, provozovatele školicích středisek řidičů a zkušební komisaře obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v úterý 22. února 2011 od 9:00 hodin pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, pod záštitou 1. náměstka hejtmana MUDr. Martina Kuby v hlavní budově v ulici U zimního stadionu v Českých Budějovicích v sálu zastupitelstva.

Vzdělávací akce se bude věnovat problematice poskytování první pomoci při dopravních nehodách, výuce první pomoci v rámci dopravní výchovy na školách a přípravě žáků...

18.02.2011

Memorandum, které by mělo odvrátit krizi ve zdravotnictví, včera podepsal ministr zdravotnictví Leoš Heger s předsedou Lékařského odborového klubu Martinem Engelem. Lékařský odborový klub na základě dohody vyzve lékaře k ukončení protestů, vláda navýší tarifní tabulky mezd. Nad tématem se včera se zástupci Lékařského odborového klubu sešel hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Ivana Stráská. Zástupci lékařů vedení kraje informovali, že většina z 99 lékařů, kteří se na jihu Čech připojili k výzvě Děkujeme, odcházíme, je připravená výpovědi stáhnout. „Čekáme na pokyny z ústředí Lékařského odborového klubu, a jestli vláda svým...

18.02.2011

Jihočeský kraj se velmi úspěšně prezentoval na letošních veletrzích cestovního rouchu v Brně, Bratislavě a Praze. Návštěvníky provedl rožmberskou historií, která svým bohatstvím zdobí jihočeský region dodnes. Jižní Čechy mají skutečně co nabídnout. Na své si přijdou jak milovníci dávných věků rožmberských, tak turisté, obdivující malebnou krajinu, zrcadlící se v nesčetných hladinách rybníků i cykloturisté.

Pojďte spolu s Jihočeským krajem prožít Rožmberský rok 2011, plný slavností, divadelních představení a akcí, spojených s historií pánů z Růže. Dobrým průvodcem vám může být i brožura vydaná Jihočeským krajem - 24 nejvýznamnějších míst jižních Čech a turistický pas, do...

18.02.2011


Oddělení řízení grantů a projektů pořádá Seminář pro předkladatele projektů do IV. výzev globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzvy jsou vyhlašovány pro oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Seminář se bude konat dne 2. března 2011 od 9:00 hodin v Kruhovém sále zastupitelstva (č. 2010) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Podrobnější informace lze najít v pozvánce. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se může za jednu organizaci zúčastnit pouze 1...

17.02.2011

Ve středu 16. února od 14:15 se v Klubovně Akademické knihovny Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil seminář Jak se stát stážisty v Evropských institucích?. Seminář pořádalo evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice ve spolupráci s kanceláří Jihočeského kraje v Bruselu a se Zastoupením Evropské komise v Praze.

Seminář zahájila paní Tereza Sanjuan ze Zastoupení Evropské komise v Praze. Cílem její přednášky bylo seznámit studenty s institucemi, které stáže nabízejí, jaké práce lze vykonávat, jaké jsou finanční a jazykové podmínky a jaká je nutná úroveň vzdělání. Poté následovaly informace, jak se přihlásit - krok za krokem. Paní Tereza...

Foto: Rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff aktualita (141.92 KB) 16.02.2011

Zvýšený zájem o pomoc Jihočeskému kraji ve snaze o co nejrychlejší propojení jihočeské R3 na právě budovanou hornorakouskou silnici směrem k hraničnímu přechodu Wullowitz - Dolní Dvořiště na včerejší schůzce s jihočeským hejtmanem potvrdil rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff.

Rakouští sousedé totiž jako nemalý problém vnímají fakt, že rychlostní silnice R3 směrem na Dolní Dvořiště vypadla z dopravní superstrategie, kterou v posledních dnech představilo české Ministerstvo dopravy. Podle slov jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly totiž za čtyři roky hrozí, že na vybudovanou silnici na rakouské straně bude chybět připojení na jihu Čech. „Ve chvíli, kdy...

16.02.2011

Dne 15. února 2011 byl projednán a schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje na jeho 20. zasedání AKČNÍ PLÁN PROGRAMU ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2011. V rámci Akčního plánu 2011 byly schváleny jednotlivé grantové programy pro rok 2011 a spolu s nimi byly zveřejněny i všechny ostatní granty, podpory a příspěvky, které budou v roce 2011 poskytnuty v rámci rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2011. Uvedené informace jsou vydány v brožuře „Jihočeský kraj 2011 - GRANTY, PODPORY A PŘÍSPĚVKY". Tuto brožuru si můžou zájemci vyzvednout na informacích Krajského úřadu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Veškeré další informace o jednotlivých...

16.02.2011

Žadatelé mohou od 16. února do 6. dubna 2011 předkládat žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jihočeský kraj vyhlásil čtvrté kolo výzev pro oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Výzvy jsou určeny školám a školským zařízením; vysokým školám; sdružením a asociacím škol; právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství; organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže; městům, obcím a svazkům obcí; nestátním neziskovým organizacím a ostatním vzdělávacím institucím....

15.02.2011

Jste student nebo absolvent vysoké školy? Láká Vás práce v evropských institucích? Víte, že většina stáží v evropských institucích je placená? Co Vám může taková stáž nabídnout?

Europe Direct České Budějovice, ve spolupráci s kanceláří Jihočeského kraje v Bruselu a se Zastoupením Evropské komise v České republice, pro Vás připravil informační seminář, kde se dozvíte praktické informace o tom, které instituce stáže nabízí, jaké podmínky byste měli splňovat a o které obory je zájem. Mimoto budete mít příležitost si poslechnout osobní zkušenost těch, kdo stáž v evropských institucích zažili. Představíme Vám i možnost absolvování stáže v kanceláři Zastoupení Jihočeského kraje...

« Předchozí        Aktuální stránka: 308/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku