Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

4.11.2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo vyhlášení dvou příspěvkových programů, ve kterých mohou fyzické i právnické osoby, obce a jejich příspěvkové organizace, NNO, organizace zřízené krajem a státem zřízené organizace působící v oblasti kultury žádat o neinvestiční příspěvek pro rok 2011. Jedná se o program kultury a program na podporu přehlídek a soutěží v oblasti kultury.

Cílem příspěvkového programu v oblasti kultury je realizace a podpora rozvoje všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění a ostatních souvisejících témat. Důraz bude kladen především na projekty, které...

3.11.2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo vyhlášení dvou grantových programů, ve kterých mohou neziskové a příspěvkové organizace, obce, ostatní právnické i fyzické osoby působící v oblasti sportu a zájmové činnosti dětí a mládeže žádat o granty na rok 2011. Jedná se o program podpory sportu a program podpory práce s dětmi a mládeží.

V programu podpory sportu mohou žadatelé získat příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení, na organizování veřejně přístupných sportovních akcí s převahou zaměření na mládež. Příspěvek je také určen na organizaci přeborů, činnost sportovních gymnázií, ale i akce handicapovaných sportovců a mezinárodní aktivity v oblasti...

Foto: Ze slavnostního otevření (240.18 KB) 3.11.2010


Čechy a Rakousko spojuje nový turistický hraniční přechod. V pátek 29. října byl slavnostně otevřen přechod Radvanov - Rading. Přechod leží na trase mezi rakouským Radingem a dnes už neexistující českou příhraniční obcí Radvanov, na místě staré obchodní stezky z českých zemí do Horních Rakous.

Jedná se o otevření posledního turistického hraničního přechodu dle Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou a zřízení určených míst na turistických stezkách ze dne 9. prosince 2005. Podle ředitele krajského úřadu Luboše Průši mělo být vše hotové již v roce 2006. Čtyřleté zpoždění zavinila jednání s majiteli některých pozemků na české straně...

2.11.2010

Týden zasvěcený ekologické osvětě a výchově začíná v pondělí 8. 11. 2010 a pokračuje až do pátku 12. listopadu. Připraveny jsou tři odborné semináře "Rybožraví predátoři II.", "Stromy a kácení - teorie a praxe" a seminář "Místní místním" a konference "Podzimní dny EVVO", které jsou určeny především pro pedagogické pracovníky a odehrají se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici B. Němcové 49/3 v Českých Budějovicích.

Jihočeské dny zpestří panelová diskuze na kontroverzní téma - "Kácení alejí - jsou silnější pro nebo proti?", která se uskuteční v divadle SUD v Hroznové ulici v Českých Budějovicích. Bližší...

2.11.2010

Od pondělí 1. listopadu 2010 mohou návštěvníci investičního portálu Krajského úřadu Jihočeského kraje získat informace o klastrových iniciativách, které působí na jeho území. Je zde přiblížena obecná problematika klastrů, vloženy užitečné odkazy a také si zde návštěvník může stáhnout přehlednou tabulku, ve které jsou jednotlivé klastry blíže popsány (včetně uvedení seznamu členů, významu pro kraj a kontaktních osob).

Tato sekce by měla sloužit ke zviditelnění samotných klastrů a jejich činností a také k podpoře spolupráce mezi jednotlivými podniky a mezi podniky a veřejnými výzkumnými / vysokoškolskými institucemi. Případní další zájemci o zařazení mezi seznam klastrů...

1.11.2010

Zasedání se koná od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání jsou zveřejněny v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období 1. 9. do 11. 10. 2010 (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 319/ZK/10)
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Jiří Zimola, mat. č....

Foto aktualita (88.16 KB) 1.11.2010

CzechInvest, MPO a AFI ocenily nejlepší investory a podnikatelské nemovitosti roku 2009, jihočeský hotel Budweis se umístil na druhém místě. Ceny v osmi kategoriích byly rozdány 26. října 2010 za přítomnosti hostů z řad členů vlády, výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, velvyslanců, investorů, majitelů a správců podnikatelských nemovitostí nebo developerů. Záštitu nad udílením cen převzal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Večerem provedla moderátorka Daniela Písařovicová.

Pro Jihočeský kraj je zajímavá kategorie Brownfield roku v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2009, ve které obsadil druhé místo za úspěšnou regeneraci chátrajícího objektu českobudějovický...

Foto: Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (147.17 KB) 1.11.2010


Jihočeský kraj se tento měsíc prezentuje v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee jako destinace s bohatou kulturní i turistickou nabídkou. Výstava byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 28. října 2010. Úvodní slovo přednesl Hans Eibauer, ředitel Centra Bavaria Bohemia, spolu s Františkem Štanglem, členem Rady Jihočeského kraje a Petrem Hudičákem z Muzea Fotoateliér Seidl Český Krumlov. Součástí vernisáže bylo vystoupení Malé dudácké muziky Úsvit s kapelníkem Miroslavem Stecherem. Účastníci slavnostního zahájení měli rovněž možnost ochutnat jihočeské speciality, které připravovala českobudějovická gastronomická agentura Gastkom.

Jihočeský kraj v Schönsee prezentuje nové...

25.10.2010

Ve středu 10. listopadu 2010 se uskuteční seminář - Sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené lokality v Jihočeském kraji. Jedná se už o 4. setkání na toto téma v letošním roce. Začátek je v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 2010 (sál zastupitelstva) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Účastníci semináře, který je určen především starostům obecních úřadů sociálně vyloučených lokalit, nestátním neziskovým organizacím a aktivistům zabývajícím se romskou problematikou, získají informace o Národním akčním plánu sociální integrace, systému jeho tvorby a obsahovém návrhu na další období. Seznámí se s aktuální...

« Předchozí        Aktuální stránka: 308/537        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku