Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

15.06.2010

Na pozvání oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje přijelo v sobotu 12. června do areálu motelu Korálkov v Jivně u Českých Budějovic devět pěstounských rodin z různých míst Jihočeského kraje s 24 dětmi. Zatímco si pěstouni pod vedením odborníků mohli vyměňovat své zkušenosti a konzultovat výchovné otázky, dobrovolníci se starali o děti a nabídli jim program plný zábavy, her a sportovních aktivit.

Toto setkání pěstounských rodin patřilo k tradičním a letos bylo již třetí akcí, kterou oddělení sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu pořádalo. Předcházející akcí bylo víkendové setkání ve Střelských...

14.06.2010


Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 se ve dnech 15. a 16. června 2010 stane místem setkání žáků středních škol oborů vzdělání zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a turismus v rámci I. ročníku soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás".

V soutěži, nad kterou převzali záštitu Mgr. Jiří Zimola - hejtman Jihočeského kraje, RNDr. Jana Krejsová - členka Rady Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma - primátor města České Budějovice, porovná 13 dvoučlenných družstev z České republiky a Slovenska své odborné, komunikativní a prezentační dovednosti.

Žáci představí svůj region a jeho atraktivity formou prezentace, jejíž součástí bude také...

Foto: Ze slavnostního zahájení provozu modernizovaného úseku (183.97 KB) 14.06.2010

V pátek 11. června zahájili zástupci Jihočeského kraje a Dolních Rakous elektrický provoz na trati České Budějovice- České Velenice - Gmünd.

Celková změna kolejového řešení železniční stanice České Velenice, nové řešení nástupišť, nová mostní konstrukce přes řeku Lužnici, moderní zabezpečovací zařízení a především kompletní elektrizace pro střídavou trakci 25kV 50Hz, to je výčet hlavních činností, které byly realizovány v rámci stavby v obvodu železniční stanice České Velenice.

14.06.2010

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje, že byla vyhlášena výzva v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora vzdělávání a rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb.

Termín pro předkládání projektových žádostí je od 2. 7. 2010 do 17. 9. 2010 do 12 hod. Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 2 roky (24 měsíců), jeho realizace musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2015. Text výzvy naleznete na http://www.esfcr.cz/file/7856/.

Foto: Ze zahájení akce (203.89 KB) 14.06.2010


V Českých Budějovicích dnes začala Akce cihla. Na křižovatce ulic Na Mlýnské stoce a Kanovnická si lidé mohou ode dneška do 26. června za 100 korun koupit cihlu a přispět tak pořádajícímu občanskému sdružení Proutek na rekonstrukci střechy na objektu Plasná 3, ve kterém sídlí chráněné bydlení a chráněná dílna pro mentálně postižené klienty sdružení Proutek.

Dobročinnou Akci cihla dnes zahájil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. "Znám práci občanského sdružení Proutek a jsem rád za aktivity, které rozvíjí. Záštitu nad akcí jsem převzal už v loňském roce, protože se domnívám, že princip chráněného bydlení je princip naprosto správný. Myslím si, že je to...

11.06.2010

Jihočeský kraj v tomto týdnu podal návrh Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů. Jedná se o zrušení sedmi nařízení, kterými Správa NP a CHKO Šumava stanovila na sedmi vybraných částech území Národního parku Šumava takzvané klidové zóny. Podání návrhu k ústavnímu soudu schválilo 27. dubna 2010 Zastupitelstvo Jihočeského kraje. Kraj je přesvědčen, že se jedná o takové prvky ochrany přírody, jejichž rozsah jde nad rámec samotného zákona o ochraně přírody a krajiny, a to bez zmocnění daného zákonem, které by Správu k tomu opravňovalo.

Když zastupitelé 27. dubna 2010 schválili podání návrhu Ústavnímu soudu, jasně také deklarovali, že pokud by Ministerstvo životního...

Foto: Titulní stránka prezentace (94.50 KB) 11.06.2010


Jeden z nejvýznamnějších projektů, zaměřený na zintenzívnění přeshraniční spolupráce, tedy přípravu vzniku tzv. Evropského regionu Dunaj-Vltava právě realizuje spolu se svými zahraničními partnery Jihočeský kraj.

„Spolu s partnery z Horních a Dolních Rakous a s Dolním Bavorskem spolupracujeme na řadě různých projektů již více než patnáct let. Nyní je však příležitost tuto práci vyhodnotit, zefektivnit a nastavit těžiště pro další vývoj," uvedl radní František Štangl, který včera projekt představil během valného shromáždění Svazu měst a obcí Jihočeského kraje.

Zúčastnění jihočeští starostové tak byli první, kteří se s projektem mohli seznámit....

Foto: Z expozice Jihočeského kraje (134.07 KB) 11.06.2010

Včera 10.6. byl zahájen veletrh cestovního ruchu v čínském Hong Kongu, kterého se účastní spolu s Českou centrálou cestovního ruchu také Jihočeský kraj. Účast Jihočeského kraje na tomto veletrhu je spolufinancována Evropskou unií, realizována v rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad „Prezentace Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu v zahraničí".

Veletrh je čtyřdenní a je rozdělen na dvě části; první dva dny jsou určeny pro odborníky v cestovním ruchu a další dva pak zaměřeny na širokou veřejnost. O informace z jižních Čech je podle referentky cestovního ruchu Jčk velký zájem. „Návštěvníci se ptají převážně na informace o památkách. Mnoho z nich zná...

9.06.2010

Krajský úřad Jihočeského kraje poskytl jako jeden z mála úřadů bez komplikací a zdržení informace, které požadoval v minulých dnech Český rozhlas. Ten oslovil s dotazy, které se týkaly hospodaření a nakládání s veřejnými financemi, celkem 73 institucí celé České republiky.

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola nechal vypracovat celkovou analýzu využívání outsourcovaných služeb, a to za období uplynulé od vzniku krajů. Zpracované údaje zaslal krajský úřad dle zákona o poskytování informací v řádném termínu k žadateli. Podle reportáže Českého rozhlasu, kterou naleznete na této stránce webu Českého...

« Předchozí        Aktuální stránka: 311/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku